Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Rast cien energií a klienti Slovakia Energy

Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?

Kalendár akcií

PR sekcia

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie

SPP zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov v režime dodávateľa poslednej inštancie

JAVYS bez radiačnej nehody a havárie

ESCO Slovensko predstavuje budúcnosť novej energetiky

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Nemci zatiaľ nepovolili Nord Stream II
 2. TA3: Sulík nechce, aby SSE získali Maďari
 3. Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy
 4. Prečo rastú ceny energií? A čo majú urobiť klienti Slovakia Energy?
 5. Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?
 6. Za plyn si priplatíme
 7. Ako dražejú energie a čo sa s tým dá urobiť?
 8. Ceny energií prudko rastú
 9. Hekeri ohrozili dodávky pohonných hmôt
 10. Mochovce by mohli spustiť tento rok
 11. J. Badida o spaľovaní rádioaktívneho odpadu
 12. Pár sekúnd od katastrofy
 13. Príbeh Mochoviec - stavať, stavať a (ne)dostavať
 14. Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec
 15. J. Badida v TA3 o lacnejšom plyne a elektrine
 16. Cena elektriny v roku 2021 pre domácnosti klesne
 17. Ceny plynu pre domácnosti výrazne poklesnú
 18. „EKO“ delenie Európskej únie
 19. Rýchle tempo zvyšovania klimatických ambícií EÚ
 20. Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti
 21. Opozícia chce poslanecký prieskum - kúpa VSE
 22. J. Badida debatuje o príspevkoch štátu na novostavby a zateplenie rodinných domov
 23. J. Badida v TA3 o očakávanom zlacnení elektriny a plynu
 24. Regulácia cien energií by sa mala zrušiť
 25. Čo čaká vládu pri energetických podnikov
 26. Čo môžu vláda a URSO urobiť pre prijateľné ceny energie
 27. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 28. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 29. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 30. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 31. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 32. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 33. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 34. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 35. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 36. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 37. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 38. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 39. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 40. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 41. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 42. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 43. Šanca pre plynárenstvo
 44. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 45. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 46. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 47. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 48. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 49. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 50. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 51. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 52. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 53. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 54. Ceny tepla a teplej vody porastú
 55. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 56. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 57. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 58. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 59. Mochovce, OZE a DENS 2018
 60. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 61. Ako zmierniť rast cien elektriny
 62. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 63. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 64. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 65. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 66. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 67. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 68. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 69. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 70. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 71. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 72. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 73. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 74. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 75. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 76. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 77. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 78. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 79. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 80. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 81. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 82. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 83. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 84. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 85. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 86. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 87. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 88. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 89. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 90. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 91. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 92. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 93. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 94. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 95. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 96. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 97. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 98. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 99. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 100. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 101. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 102. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 103. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 104. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 105. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 106. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 107. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 108. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 109. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 110. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 111. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 112. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 113. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 114. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 115. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 116. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 117. Chaos v distribučných tarifách
 118. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 119. Platby za energie vyvolali hystériu
 120. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 121. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 122. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 123. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 124. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 125. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 126. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 127. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 128. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 129. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 130. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 131. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 132. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 133. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 134. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 135. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 136. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 137. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 138. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 139. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 140. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 141. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 142. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 143. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 144. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 145. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 146. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 147. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 148. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 149. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 150. Záujem o Energetickú chartu rastie
 151. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 152. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 153. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 154. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 155. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 156. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 157. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 158. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 159. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 160. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 161. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 162. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 163. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 164. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 165. Čo nového na plynárenskom fronte?
 166. OPEC sa zbláznil?
 167. Výstavba nového ruského plynovodu
 168. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 169. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 170. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 171. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 172. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 173. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 174. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 175. Energetická únia a národne záujmy
 176. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 177. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 178. Z prvej ruky – Energetická únia
 179. Ohrozené dodávky plynu
 180. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 181. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 182. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 183. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 184. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 185. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 186. Ceny energií na rok 2015
 187. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 188. Ako ušetriť na energiách
 189. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 190. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 191. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 192. Ceny elektriny na Slovensku
 193. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 194. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 195. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 196. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 197. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 198. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 199. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 200. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 201. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 202. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 203. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 204. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 205. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 206. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 207. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 208. Z Ruska prúdi menej plynu
 209. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 210. Energetické trendy 21. storočia
 211. „Zelená“ energetika
 212. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 213. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 214. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 215. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 216. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 217. Ukrajinské plynové trápenie
 218. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 219. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.