Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Konopné stavby – domy s pozitívnou uhlíkovou stopou

Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?

Začala sa vykurovacia sezóna – na čo nezabudnúť?

Zahraničná kontrola v spoločnosti JAVYS dopadla úspešne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zahraničná kontrola v spoločnosti JAVYS dopadla úspešne

Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018 - tentokrát aj slávnostná recepcia k 25. výročiu vzniku ASPEK

Sporenie teraz ešte výhodnejšie

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 2. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 3. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 4. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 5. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 6. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 7. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 8. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 9. Ceny tepla a teplej vody porastú
 10. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 11. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 12. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 13. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 14. Mochovce, OZE a DENS 2018
 15. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 16. Ako zmierniť rast cien elektriny
 17. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 18. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 19. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 20. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 21. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 22. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 23. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 24. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 25. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 26. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 27. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 28. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 29. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 30. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 31. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 32. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 33. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 34. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 35. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 36. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 37. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 38. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 39. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 40. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 41. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 42. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 43. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 44. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 45. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 46. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 47. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 48. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 49. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 50. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 51. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 52. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 53. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 54. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 55. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 56. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 57. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 58. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 59. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 60. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 61. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 62. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 63. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 64. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 65. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 66. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 67. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 68. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 69. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 70. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 71. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 72. Chaos v distribučných tarifách
 73. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 74. Platby za energie vyvolali hystériu
 75. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 76. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 77. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 78. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 79. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 80. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 81. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 82. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 83. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 84. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 85. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 86. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 87. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 88. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 89. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 90. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 91. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 92. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 93. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 94. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 95. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 96. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 97. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 98. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 99. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 100. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 101. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 102. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 103. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 104. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 105. Záujem o Energetickú chartu rastie
 106. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 107. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 108. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 109. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 110. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 111. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 112. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 113. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 114. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 115. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 116. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 117. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 118. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 119. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 120. Čo nového na plynárenskom fronte?
 121. OPEC sa zbláznil?
 122. Výstavba nového ruského plynovodu
 123. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 124. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 125. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 126. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 127. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 128. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 129. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 130. Energetická únia a národne záujmy
 131. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 132. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 133. Z prvej ruky – Energetická únia
 134. Ohrozené dodávky plynu
 135. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 136. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 137. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 138. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 139. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 140. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 141. Ceny energií na rok 2015
 142. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 143. Ako ušetriť na energiách
 144. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 145. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 146. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 147. Ceny elektriny na Slovensku
 148. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 149. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 150. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 151. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 152. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 153. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 154. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 155. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 156. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 157. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 158. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 159. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 160. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 161. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 162. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 163. Z Ruska prúdi menej plynu
 164. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 165. Energetické trendy 21. storočia
 166. „Zelená“ energetika
 167. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 168. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 169. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 170. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 171. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 172. Ukrajinské plynové trápenie
 173. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 174. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.