Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien
 2. RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok
 3. Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov
 4. RTVS :24: Vláda chce ukončiť plošnú pomoc
 5. Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska
 6. Cena elektriny a zemného plynu
 7. Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády
 8. Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť
 9. Štátne pomoc domácnostiam s cenami energie
 10. RTVS: Ministri energetiky sa nedohodli na cenách
 11. Firmám budú dotovať účty za energie
 12. Európa sa snaží skrotiť drahé energie
 13. Krátkodobé zastavenie tokov ruskej ropy
 14. RTVS: Cez NS I opäť prúdi plyn do Európy a európska solidarita
 15. Plynu by malo byť dosť na celú zimu
 16. Krátenie ruských dodávok plynu do Európy
 17. K veci: Rusi škrtia kohútiky
 18. Európski lídri odsúhlasili ropné embargo voči Rusku. Aké to môže mať následky?
 19. Vojna prerušila dodávky plynu
 20. Dostaneme výnimku z ropného embarga
 21. Putin chce za plyn ruble
 22. Embargo na ruské energie by sme pocítili
 23. Ekonomické riziká konfliktu na Ukrajine
 24. Vláda ide skrotiť drahé energie
 25. Štúdio TA3: Vojna na Ukrajine by dvihla ceny plynu
 26. Energetická bezpečnosť SR a EÚ v tieni ukrajinskej krízy
 27. Energetická bilancia roku 2021
 28. J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje
 29. Nemci zatiaľ nepovolili Nord Stream II
 30. TA3: Sulík nechce, aby SSE získali Maďari
 31. Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy
 32. Prečo rastú ceny energií? A čo majú urobiť klienti Slovakia Energy?
 33. Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?
 34. Za plyn si priplatíme
 35. Ako dražejú energie a čo sa s tým dá urobiť?
 36. Ceny energií prudko rastú
 37. Hekeri ohrozili dodávky pohonných hmôt
 38. Mochovce by mohli spustiť tento rok
 39. J. Badida o spaľovaní rádioaktívneho odpadu
 40. Pár sekúnd od katastrofy
 41. Príbeh Mochoviec - stavať, stavať a (ne)dostavať
 42. Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec
 43. J. Badida v TA3 o lacnejšom plyne a elektrine
 44. Cena elektriny v roku 2021 pre domácnosti klesne
 45. Ceny plynu pre domácnosti výrazne poklesnú
 46. „EKO“ delenie Európskej únie
 47. Rýchle tempo zvyšovania klimatických ambícií EÚ
 48. Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti
 49. Opozícia chce poslanecký prieskum - kúpa VSE
 50. J. Badida debatuje o príspevkoch štátu na novostavby a zateplenie rodinných domov
 51. J. Badida v TA3 o očakávanom zlacnení elektriny a plynu
 52. Regulácia cien energií by sa mala zrušiť
 53. Čo čaká vládu pri energetických podnikov
 54. Čo môžu vláda a URSO urobiť pre prijateľné ceny energie
 55. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 56. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 57. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 58. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 59. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 60. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 61. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 62. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 63. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 64. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 65. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 66. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 67. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 68. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 69. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 70. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 71. Šanca pre plynárenstvo
 72. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 73. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 74. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 75. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 76. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 77. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 78. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 79. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 80. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 81. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 82. Ceny tepla a teplej vody porastú
 83. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 84. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 85. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 86. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 87. Mochovce, OZE a DENS 2018
 88. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 89. Ako zmierniť rast cien elektriny
 90. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 91. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 92. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 93. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 94. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 95. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 96. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 97. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 98. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 99. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 100. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 101. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 102. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 103. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 104. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 105. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 106. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 107. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 108. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 109. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 110. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 111. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 112. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 113. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 114. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 115. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 116. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 117. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 118. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 119. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 120. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 121. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 122. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 123. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 124. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 125. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 126. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 127. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 128. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 129. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 130. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 131. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 132. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 133. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 134. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 135. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 136. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 137. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 138. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 139. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 140. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 141. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 142. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 143. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 144. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 145. Chaos v distribučných tarifách
 146. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 147. Platby za energie vyvolali hystériu
 148. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 149. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 150. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 151. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 152. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 153. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 154. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 155. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 156. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 157. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 158. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 159. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 160. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 161. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 162. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 163. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 164. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 165. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 166. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 167. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 168. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 169. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 170. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 171. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 172. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 173. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 174. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 175. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 176. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 177. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 178. Záujem o Energetickú chartu rastie
 179. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 180. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 181. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 182. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 183. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 184. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 185. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 186. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 187. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 188. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 189. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 190. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 191. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 192. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 193. Čo nového na plynárenskom fronte?
 194. OPEC sa zbláznil?
 195. Výstavba nového ruského plynovodu
 196. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 197. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 198. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 199. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 200. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 201. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 202. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 203. Energetická únia a národne záujmy
 204. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 205. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 206. Z prvej ruky – Energetická únia
 207. Ohrozené dodávky plynu
 208. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 209. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 210. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 211. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 212. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 213. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 214. Ceny energií na rok 2015
 215. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 216. Ako ušetriť na energiách
 217. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 218. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 219. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 220. Ceny elektriny na Slovensku
 221. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 222. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 223. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 224. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 225. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 226. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 227. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 228. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 229. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 230. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 231. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 232. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 233. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 234. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 235. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 236. Z Ruska prúdi menej plynu
 237. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 238. Energetické trendy 21. storočia
 239. „Zelená“ energetika
 240. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 241. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 242. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 243. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 244. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 245. Ukrajinské plynové trápenie
 246. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 247. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.