Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020

Kotlíkové dotácie (financovanie kotlov na zemný plyn)

Kalendár akcií

PR sekcia

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Skupina MOL posilňuje svoju pozíciu v sektore kompaundácie recyklovaných plastov

Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze

Skupina MOL prináša hospodárske výsledky za 3. štvrťrok a aktualizuje výhľad na rok 2019

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 2. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 3. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 4. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 5. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 6. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 7. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 8. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 9. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 10. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 11. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 12. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 13. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 14. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 15. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 16. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 17. Šanca pre plynárenstvo
 18. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 19. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 20. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 21. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 22. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 23. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 24. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 25. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 26. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 27. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 28. Ceny tepla a teplej vody porastú
 29. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 30. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 31. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 32. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 33. Mochovce, OZE a DENS 2018
 34. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 35. Ako zmierniť rast cien elektriny
 36. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 37. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 38. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 39. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 40. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 41. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 42. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 43. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 44. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 45. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 46. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 47. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 48. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 49. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 50. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 51. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 52. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 53. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 54. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 55. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 56. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 57. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 58. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 59. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 60. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 61. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 62. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 63. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 64. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 65. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 66. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 67. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 68. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 69. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 70. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 71. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 72. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 73. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 74. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 75. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 76. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 77. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 78. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 79. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 80. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 81. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 82. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 83. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 84. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 85. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 86. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 87. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 88. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 89. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 90. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 91. Chaos v distribučných tarifách
 92. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 93. Platby za energie vyvolali hystériu
 94. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 95. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 96. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 97. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 98. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 99. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 100. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 101. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 102. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 103. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 104. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 105. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 106. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 107. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 108. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 109. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 110. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 111. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 112. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 113. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 114. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 115. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 116. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 117. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 118. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 119. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 120. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 121. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 122. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 123. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 124. Záujem o Energetickú chartu rastie
 125. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 126. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 127. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 128. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 129. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 130. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 131. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 132. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 133. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 134. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 135. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 136. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 137. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 138. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 139. Čo nového na plynárenskom fronte?
 140. OPEC sa zbláznil?
 141. Výstavba nového ruského plynovodu
 142. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 143. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 144. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 145. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 146. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 147. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 148. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 149. Energetická únia a národne záujmy
 150. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 151. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 152. Z prvej ruky – Energetická únia
 153. Ohrozené dodávky plynu
 154. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 155. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 156. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 157. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 158. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 159. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 160. Ceny energií na rok 2015
 161. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 162. Ako ušetriť na energiách
 163. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 164. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 165. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 166. Ceny elektriny na Slovensku
 167. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 168. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 169. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 170. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 171. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 172. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 173. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 174. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 175. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 176. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 177. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 178. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 179. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 180. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 181. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 182. Z Ruska prúdi menej plynu
 183. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 184. Energetické trendy 21. storočia
 185. „Zelená“ energetika
 186. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 187. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 188. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 189. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 190. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 191. Ukrajinské plynové trápenie
 192. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 193. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.