Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Neoprávnený odber plynu stál ženu takmer život

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec

Jadrová bezpečnosť pod drobnohľadom zahraničných inšpektorov

Kalendár akcií

PR sekcia

Neoprávnený odber plynu stál ženu takmer život

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

Jadrová bezpečnosť pod drobnohľadom zahraničných inšpektorov

JAVYS: Preprava palivových článkov vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec
 2. J. Badida v TA3 o lacnejšom plyne a elektrine
 3. Cena elektriny v roku 2021 pre domácnosti klesne
 4. Ceny plynu pre domácnosti výrazne poklesnú
 5. „EKO“ delenie Európskej únie
 6. Rýchle tempo zvyšovania klimatických ambícií EÚ
 7. Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti
 8. Opozícia chce poslanecký prieskum - kúpa VSE
 9. J. Badida debatuje o príspevkoch štátu na novostavby a zateplenie rodinných domov
 10. J. Badida v TA3 o očakávanom zlacnení elektriny a plynu
 11. Regulácia cien energií by sa mala zrušiť
 12. Čo čaká vládu pri energetických podnikov
 13. Čo môžu vláda a URSO urobiť pre prijateľné ceny energie
 14. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 15. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 16. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 17. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 18. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 19. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 20. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 21. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 22. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 23. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 24. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 25. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 26. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 27. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 28. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 29. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 30. Šanca pre plynárenstvo
 31. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 32. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 33. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 34. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 35. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 36. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 37. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 38. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 39. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 40. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 41. Ceny tepla a teplej vody porastú
 42. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 43. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 44. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 45. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 46. Mochovce, OZE a DENS 2018
 47. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 48. Ako zmierniť rast cien elektriny
 49. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 50. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 51. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 52. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 53. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 54. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 55. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 56. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 57. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 58. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 59. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 60. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 61. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 62. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 63. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 64. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 65. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 66. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 67. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 68. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 69. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 70. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 71. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 72. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 73. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 74. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 75. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 76. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 77. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 78. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 79. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 80. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 81. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 82. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 83. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 84. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 85. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 86. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 87. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 88. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 89. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 90. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 91. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 92. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 93. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 94. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 95. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 96. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 97. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 98. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 99. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 100. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 101. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 102. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 103. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 104. Chaos v distribučných tarifách
 105. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 106. Platby za energie vyvolali hystériu
 107. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 108. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 109. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 110. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 111. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 112. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 113. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 114. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 115. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 116. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 117. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 118. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 119. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 120. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 121. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 122. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 123. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 124. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 125. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 126. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 127. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 128. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 129. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 130. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 131. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 132. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 133. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 134. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 135. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 136. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 137. Záujem o Energetickú chartu rastie
 138. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 139. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 140. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 141. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 142. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 143. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 144. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 145. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 146. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 147. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 148. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 149. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 150. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 151. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 152. Čo nového na plynárenskom fronte?
 153. OPEC sa zbláznil?
 154. Výstavba nového ruského plynovodu
 155. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 156. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 157. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 158. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 159. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 160. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 161. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 162. Energetická únia a národne záujmy
 163. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 164. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 165. Z prvej ruky – Energetická únia
 166. Ohrozené dodávky plynu
 167. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 168. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 169. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 170. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 171. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 172. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 173. Ceny energií na rok 2015
 174. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 175. Ako ušetriť na energiách
 176. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 177. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 178. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 179. Ceny elektriny na Slovensku
 180. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 181. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 182. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 183. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 184. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 185. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 186. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 187. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 188. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 189. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 190. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 191. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 192. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 193. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 194. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 195. Z Ruska prúdi menej plynu
 196. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 197. Energetické trendy 21. storočia
 198. „Zelená“ energetika
 199. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 200. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 201. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 202. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 203. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 204. Ukrajinské plynové trápenie
 205. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 206. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2020 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.