Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018 - tentokrát aj slávnostná recepcia k 25. výročiu vzniku ASPEK

Sporenie teraz ešte výhodnejšie

Inovatívne poistenie bývania HODNOTA DOMOVA

K boju s klimatickou zmenou sa pridávajú veľké korporácie

Kalendár akcií

Diskusia SaS: Ako znížiť účty za elektrinu
17.10.2018, Bratislava

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
23.-24.10.2018, Vienna House Easy Bratislava

Medzinárodná servisná konferencia
24.-26.10.2018, Štrbské Pleso

Vykurovanie, Vetranie a Klimatizácia 2018
25.-26. 10. 2018, Nový Smokovec

PR sekcia

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018 - tentokrát aj slávnostná recepcia k 25. výročiu vzniku ASPEK

Sporenie teraz ešte výhodnejšie

Inovatívne poistenie bývania HODNOTA DOMOVA

V priebehu roka padli k zemi 4 chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 2. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 3. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 4. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 5. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 6. Ceny tepla a teplej vody porastú
 7. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 8. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 9. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 10. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 11. Mochovce, OZE a DENS 2018
 12. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 13. Ako zmierniť rast cien elektriny
 14. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 15. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 16. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 17. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 18. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 19. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 20. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 21. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 22. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 23. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 24. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 25. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 26. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 27. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 28. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 29. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 30. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 31. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 32. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 33. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 34. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 35. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 36. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 37. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 38. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 39. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 40. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 41. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 42. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 43. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 44. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 45. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 46. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 47. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 48. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 49. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 50. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 51. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 52. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 53. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 54. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 55. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 56. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 57. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 58. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 59. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 60. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 61. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 62. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 63. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 64. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 65. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 66. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 67. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 68. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 69. Chaos v distribučných tarifách
 70. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 71. Platby za energie vyvolali hystériu
 72. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 73. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 74. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 75. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 76. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 77. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 78. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 79. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 80. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 81. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 82. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 83. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 84. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 85. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 86. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 87. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 88. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 89. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 90. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 91. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 92. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 93. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 94. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 95. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 96. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 97. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 98. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 99. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 100. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 101. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 102. Záujem o Energetickú chartu rastie
 103. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 104. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 105. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 106. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 107. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 108. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 109. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 110. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 111. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 112. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 113. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 114. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 115. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 116. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 117. Čo nového na plynárenskom fronte?
 118. OPEC sa zbláznil?
 119. Výstavba nového ruského plynovodu
 120. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 121. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 122. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 123. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 124. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 125. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 126. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 127. Energetická únia a národne záujmy
 128. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 129. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 130. Z prvej ruky – Energetická únia
 131. Ohrozené dodávky plynu
 132. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 133. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 134. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 135. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 136. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 137. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 138. Ceny energií na rok 2015
 139. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 140. Ako ušetriť na energiách
 141. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 142. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 143. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 144. Ceny elektriny na Slovensku
 145. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 146. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 147. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 148. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 149. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 150. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 151. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 152. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 153. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 154. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 155. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 156. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 157. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 158. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 159. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 160. Z Ruska prúdi menej plynu
 161. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 162. Energetické trendy 21. storočia
 163. „Zelená“ energetika
 164. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 165. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 166. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 167. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 168. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 169. Ukrajinské plynové trápenie
 170. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 171. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.