Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska
 2. Cena elektriny a zemného plynu
 3. Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády
 4. Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť
 5. Štátne pomoc domácnostiam s cenami energie
 6. RTVS: Ministri energetiky sa nedohodli na cenách
 7. Firmám budú dotovať účty za energie
 8. Európa sa snaží skrotiť drahé energie
 9. Krátkodobé zastavenie tokov ruskej ropy
 10. RTVS: Cez NS I opäť prúdi plyn do Európy a európska solidarita
 11. Plynu by malo byť dosť na celú zimu
 12. Krátenie ruských dodávok plynu do Európy
 13. K veci: Rusi škrtia kohútiky
 14. Európski lídri odsúhlasili ropné embargo voči Rusku. Aké to môže mať následky?
 15. Vojna prerušila dodávky plynu
 16. Dostaneme výnimku z ropného embarga
 17. Putin chce za plyn ruble
 18. Embargo na ruské energie by sme pocítili
 19. Ekonomické riziká konfliktu na Ukrajine
 20. Vláda ide skrotiť drahé energie
 21. Štúdio TA3: Vojna na Ukrajine by dvihla ceny plynu
 22. Energetická bezpečnosť SR a EÚ v tieni ukrajinskej krízy
 23. Energetická bilancia roku 2021
 24. J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje
 25. Nemci zatiaľ nepovolili Nord Stream II
 26. TA3: Sulík nechce, aby SSE získali Maďari
 27. Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy
 28. Prečo rastú ceny energií? A čo majú urobiť klienti Slovakia Energy?
 29. Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?
 30. Za plyn si priplatíme
 31. Ako dražejú energie a čo sa s tým dá urobiť?
 32. Ceny energií prudko rastú
 33. Hekeri ohrozili dodávky pohonných hmôt
 34. Mochovce by mohli spustiť tento rok
 35. J. Badida o spaľovaní rádioaktívneho odpadu
 36. Pár sekúnd od katastrofy
 37. Príbeh Mochoviec - stavať, stavať a (ne)dostavať
 38. Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec
 39. J. Badida v TA3 o lacnejšom plyne a elektrine
 40. Cena elektriny v roku 2021 pre domácnosti klesne
 41. Ceny plynu pre domácnosti výrazne poklesnú
 42. „EKO“ delenie Európskej únie
 43. Rýchle tempo zvyšovania klimatických ambícií EÚ
 44. Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti
 45. Opozícia chce poslanecký prieskum - kúpa VSE
 46. J. Badida debatuje o príspevkoch štátu na novostavby a zateplenie rodinných domov
 47. J. Badida v TA3 o očakávanom zlacnení elektriny a plynu
 48. Regulácia cien energií by sa mala zrušiť
 49. Čo čaká vládu pri energetických podnikov
 50. Čo môžu vláda a URSO urobiť pre prijateľné ceny energie
 51. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 52. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 53. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 54. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 55. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 56. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 57. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 58. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 59. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 60. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 61. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 62. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 63. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 64. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 65. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 66. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 67. Šanca pre plynárenstvo
 68. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 69. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 70. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 71. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 72. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 73. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 74. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 75. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 76. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 77. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 78. Ceny tepla a teplej vody porastú
 79. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 80. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 81. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 82. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 83. Mochovce, OZE a DENS 2018
 84. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 85. Ako zmierniť rast cien elektriny
 86. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 87. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 88. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 89. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 90. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 91. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 92. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 93. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 94. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 95. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 96. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 97. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 98. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 99. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 100. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 101. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 102. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 103. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 104. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 105. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 106. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 107. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 108. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 109. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 110. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 111. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 112. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 113. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 114. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 115. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 116. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 117. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 118. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 119. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 120. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 121. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 122. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 123. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 124. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 125. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 126. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 127. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 128. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 129. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 130. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 131. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 132. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 133. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 134. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 135. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 136. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 137. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 138. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 139. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 140. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 141. Chaos v distribučných tarifách
 142. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 143. Platby za energie vyvolali hystériu
 144. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 145. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 146. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 147. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 148. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 149. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 150. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 151. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 152. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 153. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 154. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 155. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 156. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 157. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 158. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 159. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 160. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 161. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 162. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 163. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 164. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 165. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 166. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 167. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 168. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 169. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 170. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 171. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 172. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 173. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 174. Záujem o Energetickú chartu rastie
 175. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 176. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 177. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 178. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 179. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 180. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 181. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 182. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 183. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 184. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 185. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 186. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 187. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 188. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 189. Čo nového na plynárenskom fronte?
 190. OPEC sa zbláznil?
 191. Výstavba nového ruského plynovodu
 192. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 193. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 194. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 195. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 196. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 197. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 198. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 199. Energetická únia a národne záujmy
 200. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 201. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 202. Z prvej ruky – Energetická únia
 203. Ohrozené dodávky plynu
 204. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 205. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 206. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 207. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 208. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 209. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 210. Ceny energií na rok 2015
 211. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 212. Ako ušetriť na energiách
 213. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 214. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 215. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 216. Ceny elektriny na Slovensku
 217. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 218. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 219. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 220. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 221. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 222. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 223. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 224. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 225. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 226. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 227. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 228. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 229. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 230. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 231. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 232. Z Ruska prúdi menej plynu
 233. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 234. Energetické trendy 21. storočia
 235. „Zelená“ energetika
 236. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 237. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 238. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 239. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 240. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 241. Ukrajinské plynové trápenie
 242. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 243. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.