Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Európsky ekologický dohovor I

Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020

Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020

Kotlíkové dotácie (financovanie kotlov na zemný plyn)

Kalendár akcií

6. Slovak Emission Trading
10.3.2020, Bratislava

PR sekcia

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Skupina MOL posilňuje svoju pozíciu v sektore kompaundácie recyklovaných plastov

Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze

Skupina MOL prináša hospodárske výsledky za 3. štvrťrok a aktualizuje výhľad na rok 2019

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konania na členov predstavenstiev veľkých energetických spoločností. Obsadia stoličky skutoční odborníci alebo nás štát vodí za nos?

Energetici pozor, ak ste bezúhonní, spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu, aktívne ovládate anglický jazyk, vaše vzdelanie je ekonomické, právnické, technické alebo získané v odbore zhodnom, resp. príbuznom činnosti spoločnosti, máte riadiacu prax minimálne 5 rokov a spĺňate ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, máte ideálnu príležitosť získať lukratívnu pozíciu a meniť energetické dianie na Slovensku.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“) vyhlásilo výberové konanie na miesta členov predstavenstiev v nasledujúcich energetických gigantoch: Slovenské elektrárne, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s., Východoslovenská energetika Holding, a. s., TRANSPETROL, a. s., eustream, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Stredoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a. s. a Západoslovenská energetika, a. s.

Slovenské elektrárne („SE“) sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku s trhovým podielom 82 % percent. Ich vlastnícka štruktúra je pomerne zaujímavá: 34 % akcií vlastí štát, v mene ktorého koná MH SR a 66 % spoločnosť Slovak Power Holding („SPH“). Pýtate sa, kde je taliansky ENEL? Český investor Energetický a průmyslový holding („EPH“) 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do SE a stal sa 50 % akcionárom spoločnosti SPH. Zvyšných 50 % akcií ostalo vo vlastníctve už spomínanej skupiny ENEL.


Obr.č.1

Ďalším energetickým hráčom je Slovenský plynárenský priemysel, a. s. („SPP“), najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, od roku 2012 pôsobiaci aj na trhu dodávky elektriny. 100% vlastníkom SPP je štát. Veľkou výhodou prinášajúcou zisky a pokrývajúcou prípadné straty z predaja plynu je príjem dividend zo spoločnosti SPP Infrastructure („SPPI“), v ktorej vlastní SPP, teda štát, 51 %. A čuduj sa svete, zvyšnými 49 % akcií a manažérskou kontrolou disponuje už spomínané EPH. Prečo je SPPI také významné? Jednoducho preto, že ovláda najbohatšiu energetickú firmu Slovenska – medzinárodného prepravcu plynu eustream. Nie menej zaujímavé sú aj jeho ďalšie dcérske spoločnosti, ako SPP - Distribúcia zodpovedajúca za distribúciu plynu slovenským odberateľom a NAFTA skladujúca plyn. Takouto mozaikou sme poskladali zaujímavý obrazec vlastníckych vzťahov štátu a EPH.


Obr.č.2

Rovnaké zloženie majiteľov je aj u Stredoslovákov, a to v Stredoslovenskej energetike, kde štát vlastní 51 %, avšak ovláda ju zasa EPH so svojimi 49 %.

Druhou a poslednou energetickou spoločnosťou, v ktorej je 100 % vlastníkom štát je prepravca ropy - TRANSPETROL. Výberové konanie bolo vyhlásené aj pre pozíciu členov predstavenstiev v Západoslovenskej energetike (51 % vlastníkom je štát a 49 % vlastní nemecký E.ON) a jej dcérskej spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Energetickým „pánom“ východu republiky je Východoslovenská energetika Holding („VSEH“), jej dcérou je Východoslovenská distribučná. Vlastníkom VSEH je štát s 51 % a innogy International Participations so 49 % akcií.

Všetky požadované doklady musia uchádzači zaslať do 20. októbra 2016 v tvare:

VK na miesto člena predstavenstva spoločnosti XY, so sídlom YZ a „Obálku neotvárať“ na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

Splnenie požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní komisia určená ministrom hospodárstva Petrom Žigom dňa 25. a 26. októbra 2016. Výberová komisia bude zložená z 5 členov s hlasovacím právom a 1 tajomníka komisie.

Ostáva nám teda veriť, že zvíťazí zdravý rozum a stoličky členov predstavenstiev obsadia fundovaní odborníci, ktorí budú profesionálne a s plným nasadením hájiť záujmy štátu voči zahraničným investorom.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.