Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.

Tretia správa o stave energetickej únie ukazuje, že transformácia Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť sa v EÚ stáva novou realitou.

Vďaka pokroku dosiahnutému v roku 2017 je EÚ na správnej ceste k splneniu cieľov projektu energetickej únie a zabezpečeniu pracovných miest, rastu a investícií. Sociálne spravodlivá transformácia na čistú energetiku je možná vďaka zavádzaniu podporných opatrení.

Zdroj obrázka: © European Union, 2017/ EC-Audiovisual Service/Photo: Georges Boulougouris

Teraz nastal čas, aby sa zmobilizovala celá spoločnosť, teda aby občania, mestá, vidiecke oblasti, spoločnosti, akademická obec, sociálni partneri prevzali plnú zodpovednosť za energetickú úniu, aby si ju vzali za svoju a aby sa dokonca aktívne zapájali do vývoja riešení budúcnosti.

Tretia správa o stave energetickej únie, ktorá bola dnes uverejnená, opisuje pokrok dosiahnutý za posledný rok od uverejnenia druhej správy o stave energetickej únie vo februári 2017, a predstavuje očakávania na nadchádzajúci rok.

V tretej správe o stave energetickej únie sa okrem toho potvrdzuje, že energetická transformácia nie je možná bez prispôsobenia infraštruktúry potrebám budúceho energetického systému. Energetická, dopravná a telekomunikačná infraštruktúra sú čoraz viac navzájom previazané. Miestne siete budú mať čoraz väčší význam pre každodenný život európskych občanov, ktorí budú čoraz viac prechádzať na riešenia elektromobility, decentralizovanej výroby energie a riadenia odberu. Dosiahli sa síce značné úspechy, problémy však naďalej pretrvávajú najmä v sektore elektrickej energie. V záujme ich riešenia dnes Komisia prijala oznámenie o cieli dosiahnuť prepojenosť elektrizačných sústav na úrovni 15 % do roku 2030. Prijala tiež tretí zoznam projektov spoločného záujmu.

Maroš Šefčovič, podpredseda zodpovedný za energetickú úniu, uviedol k tretej správe o stave energetickej únie: „Energetická únia bude úspešná len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz. Cieľom je splniť náš záväzok dobudovať energetickú úniu do skončenia súčasného mandátu Komisie. V roku 2019 už energetická únia nesmie byť len politickou iniciatívou, ale musí európskym občanom každý deň prinášať výhody. Preto treba, aby všetky zložky spoločnosti prevzali svoj diel zodpovednosti. Budúci rok tak považujem za rok angažovanosti.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Energetická transformácia Európy je na dobrej ceste. Dôkazom je rekordná úroveň podielu energie z obnoviteľných zdrojov a rýchlo klesajúce náklady. Na podporu transformácie však musí aj rozvoj energetickej infraštruktúry Európy prebiehať tým istým smerom a tou istou rýchlosťou. Preto navrhujeme v novom zozname projekty zamerané na kľúčové prepojenia elektrizačných sústav a inteligentné siete. Dnešné opatrenia zamerané na rozmach čistej energetickej infraštruktúry sú ďalším dôležitým krokom na ceste k väčšej udržateľnosti, konkurencieschopnosti a bezpečnosti nášho energetického systému, tak aby poskytoval skutočnú európsku pridanú hodnotu.“

Zdroj obrázka: © European Union, 2017/ EC-Audiovisual Service/Photo: Georges Boulougouris

Kľúčové zistenia

Menej ako tri roky od uverejnenia rámcovej stratégie energetickej únie Komisia predložila v rámci svojej iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ takmer všetky návrhy potrebné na splnenie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, podporu globálneho vedúceho postavenia EÚ v oblasti klímy a energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečenie spravodlivých podmienok pre odberateľov energie.

Konkrétnymi krokmi v procese dobudovania energetickej únie sú súbor iniciatív v sektore dopravy „Európa v pohybe“ z marca tohto roku, ktorého cieľom je zachovať si konkurencieschopnosť v rámci sociálne spravodlivej transformácie smerom k čistej energii a digitalizácii, ako aj balík opatrení „Čistá mobilita“, ktorý bol predložený v novembri a ktorý predstavuje rozhodujúci krok v plnení cieľa záväzného zníženia domácich emisií CO2 aspoň o 40 % do roku 2030, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Parížskej dohode.

Dobudovanie energetickej únie si vyžaduje zapojenie a úzku spoluprácu Komisie, členských štátov a celej spoločnosti. Práve preto budú musieť začiatkom roka 2018 členské štáty dokončiť návrh integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy na obdobie po roku 2020. Predložením týchto návrhov do začiatku roka 2018 sa zároveň preukáže silné vedúce postavenie Únie na svetovej scéne.

V dôsledku geopolitických udalostí sú naďalej prioritami v roku 2017 oblasti energetiky a klímy. Zámer americkej vlády odstúpiť od Parížskej dohody podnietil EÚ, aby zaujala vedúce postavenie a reagovala posilnením synergií medzi svojimi diplomatickými stratégiami v oblasti klímy a energetiky. EÚ bude naďalej zdôrazňovať svoje odhodlanie prispieť k celosvetovému boju proti zmene klímy a posilniť existujúce globálne partnerstvá.

V správe o stave Únie sa takisto zdôrazňuje, že zatiaľ čo celosvetové zmeny vo výrobe energie sú pre Európu vážnou výzvou, vytvárajú však pre Európu jedinečné príležitosti, aby posilnila svoju úlohu svetového lídra v transformácii na čistú energiu a aby zároveň zaistila energetickú bezpečnosť pre všetkých svojich občanov. Nevyhnutným predpokladom na prilákanie investícií do modernizácie celého hospodárstva EÚ v prospech občanov je preukázať ambície v otázkach, ako je energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, opatrenia v oblasti klímy a inovácie v oblasti čistej energie, a zabezpečiť správne cenové signály na trhu.

Energetická únia má za sebou úspech, ale na splnenie zostávajúcich úloh má kľúčový význam neustála angažovanosť. Európsky parlament a Rada musia k všetkým legislatívnym návrhom súvisiacim s energetickou úniou, ktoré predložila Komisia, pristupovať ako k priorite.

Čo bolo dnes prijaté

  • 3. správa o stave energetickej únie a príloha 1: aktualizovaný plán energetickej únie; Príloha 2: Politické postrehy; Príloha 3: Stav príprav národných plánov v oblasti energetiky a klímy; Príloha 4: Pokrok v urýchlení inovácií v oblasti čistej energie; Energetická únia v 28 členských štátoch – prehľad
  • Tretí zoznam projektov spoločného záujmu
  • Oznámenie o infraštruktúre (o plnení cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 15 %)
  • Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti
  • Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom
  • Správa o Dohovore primátorov a starostov
  • Správa Európskej environmentálnej agentúry o trendoch a prognózach
  • Štúdia o výrobcoch-odberateľoch v sektore bývania

Zdroj: EKVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.