Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Zamilujte sa do elektriny bez viazanosti

NAFTA si upevňuje svoju pozíciu na zahraničných trhoch

Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky

J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II

Kalendár akcií

PR sekcia

Zamilujte sa do elektriny bez viazanosti

JAVYS: Nové úložné priestory na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov

Smart city v praxi ELO SYS 2019

SEPS a ČEPS rokovali na najvyššej úrovni o spolupráci

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam otázok

Novoročná anketa: Energetici prezentujú svoje očakávania, želania a výzvy pre rok 2016

Pýtali sme sa ľudí z energetiky

 • „aká, že bude energetika v roku 2016?“
 • “aký vývoj predpokladajú v ich oblasti pôsobnosti (očakávania, výzvy, želania) a čo ho môže najviac ovplyvniť?"
Nech sa páči, ponúkame vyjadrenia zástupcov plynárenstva, OZE, elektroenergetiky, ropného priemyslu, teplárenstva, ale aj inštitúcií zo Slovenska a zahraničia.

 1. Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
 2. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Transpetrol, a.s.
 3. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
 4. Martin Hollý, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a.s.
 5. Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)
 6. Václav Cílek, český geológ a klimatológ, Geologický ústav Akademie věd ČR
 7. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)
 8. Urban Rusnák, generálny tajomník Energetickej charty
 9. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)
 10. Peter Tomlein, tajomník Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZCHKT)
 11. Štefan Šabík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP
Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Rok 2016 hlavne bude rokom parlamentných volieb. I keď to nevyzerá na zásadnú zmenu vo vedení krajiny, tak sa nedajú očakávať zásadné zmeny. Či už v legislatíve, alebo energetickej politike zo strany politického vedenia Slovenska. Bude to rok dokončenia 3. bloku Mochoviec. Po relatívne pokojnom prvom polroku však predpokladám opätovný tlak na OZE a KVET. Tento tlak bude vyplývať z viacerých dôvodov:

 • Práve dokončenie 3. bloku a začiatok produkcie elektriny nás a Slovenské elektrárne dostane do pozície čistého producenta elektriny. Na trhu, kde zatiaľ o tento tovar nie je záujem.
 • Podpora všetkého cez TPS sa ukazuje ako principiálne nezvládnutá. Keďže podpora uhlia je sľúbená na dlhé obdobie, tak jediná cesta ako ju znížiť je cez tlak na OZE a KVET.
 • ÚRSO musí zverejniť novú regulačnú politiku. Podľa zverejnenej textácie si úrad nie je vedomý, že sa energetika vďaka lokálnej, distribuovanej a decentralizovanej výrobe elektriny zásadne mení. A namiesto podpory tohto trendu skôr prevláda chuť do silnejšej regulácie. Taktiež by to mohol byť rok kedy sa Ústavný súd SR vyjadrí k trom podnetom v energetike - dvom v elektrine a jednom v teple. Taktiež dúfame, že aj v roku 2016 bude pokračovať angažovanosť výrobcov a občanov.

 • Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Transpetrol, a.s.

  Energetika v roku 2016 bude tak, ako v predchádzajúcich rokoch dôležitou súčasťou vývoja hospodárstva v rámci SR, ako aj v rámci EÚ, či ďalších regiónov sveta. Slovensko urobilo v predchádzajúcom období mnoho opatrení a krokov k tomu, aby si zabezpečilo dostatok energetických zdrojov a dokázalo tak eliminovať prípadné výpadky v ich dodávkach. V prípade prepravy a dodávok ropy na územie SR sa snaha o diverzifikáciu a zvýšenie energetickej bezpečnosti v uplynulom období prejavila okrem realizácie rekonštrukcie ropovodu Adria aj podpisom dlhodobých kontraktov na dodávky ropy z Ruskej federácie, ale aj mnohými ďalšími opatreniami.

  VIAC »
  Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)

  Rok 2016 prinesie v prvom rade veľa príležitostí k tomu, aby sa začali realizovať reálne energeticky úsporné opatrenia. Medzi hlavné úlohy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) patrí prispievať k efektívnemu využívaniu energie, znižovaniu jej potreby a k zvyšovaniu udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Predovšetkým v  minulom roku sme sa podieľali na príprave viacerých opatrení, ktoré umožnia práve v novom roku vytvoriť vhodné prostredie pre efektívne využívanie energie najmä podnikateľmi, štátnymi organizáciami a samosprávou. Nezanedbateľné je pokračovanie v realizácii projektu Zelená domácnostiam určeného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti. Verejným inštitúciám zasa pomôžeme pri financovaní opatrení na úsporu energií vo verejných budovách s možnosťou prefinancovania aj energetických auditov budov. Navyše plánujeme v tomto roku podporiť realizáciu úsporných opatrení 10-timi rôznymi výzvami z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré bude SIEA administrovať. Dôvodov, prečo začať s úsporami a vhodnými energetickými opatreniami je teda viacero. Rastúci záujem o možnosti, ako systematicky znižovať spotrebu energie evidujeme a teší nás. Pre všetkých bude aj naďalej k dispozícii naše bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU.

  Martin Hollý, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a.s.

  Relatívne nízke ceny plynu na svetových trhoch umožnia zachovať podiel plynu v energetickom mixe. Skutočný podiel však bude záležať od rozsahu klimatických zmien (úroveň vonkajších teplôt) a podpory OZE. Zároveň bude rok 2016 rokom regulačným vzhľadom na prijímanie novej regulačnej politiky na nasledujúce obdobie. V Európskom kontexte bude diskutovaná otázka energetickej bezpečnosti, čo môže mať vplyv na rolu Slovenska pri zabezpečovaní prepravy plynu.

  Okrem už spomínanej otázky distribuovaných objemov plynu bude z pohľadu spoločnosti SPP - distribúcia dôležité zavŕšenie procesu unbundlingu, podpora zemného plynu, zastavenie rozmachu neoprávnených odberov a rozvoj kvality našich služieb. Procesy v našej spoločnosti sú po unbundlingu nastavené dobre s dlhodobou perspektívou a dobudovaním vlastného komunikačného a informačného systému v tomto roku si upevníme pozíciu nezávislého operátora trhu s plynom.

  VIAC »
  Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)

  Rok 2016 nemusí byť pre energetiku zlý. Jadrová energetika čaká na dokončenie Mochoviec 3,4, ktoré aj napriek problémom a zdržaniam smeruje do finále. Zaujímavé môžu byť i prvé "vstupy" nového spolumajiteľa akcií SE, a.s. Osobne som presvedčený, že aj postupné napredovanie projektu nového jadrového zdroja v Bohuniciach je zmysluplné vzhľadom na odhadovanú situáciu v energetike okolo roku 2030. Každé odvetvie sa rozvíja cez nové náročné projekty a preto si želám, aby nám k tomu nechýbala odvaha, ale aj zdravý rozum podopretý kvalitnými vedomosťami a zodpovednosťou.

  Václav Cílek, český geológ a klimatológ, Geologický ústav Akademie věd ČR

  Podle všeho to vypadá, že otázky klimatických změn a obecně životního prostředí se stávají jednou z velkých sociálních sil dneška a zejména budoucnosti. V únoru by mělo vrcholit El Nino, na začátku roku je nápadně podobné situaci ze zimy 1997. Tím se zvyšuje - ale není to jednoznačné - pravděpodobnost silných dešťů v Anglii a západní Evropě, ale odhad pro střední Evropu je velmi obtížný. Nicméně rok 2015 byl nejteplejší za minulé století, oceán je zahřát na neobvyklé teploty. Myslím, že zde máme určitou pravděpodobnost silnějších dešťů pro zbytek zimy či jaro a teplé léto. Jenže on to doopravdy nikdo neví pořádně a vliv El Nina na evropské počasí je hodně nejistý. Indický monzun je nižší o 15%, čeká se růst cen potravin. Největší sociální drama hrozí v Etiopii s 10 miliony lidí ohrožených hladem. Migrační trasa by pak vedla přes Súdán a Libyi. Budeme víc slýchat o alternativních zdrojích energie a jaderné energetice.

  Radoslav Haluška, predseda predstavenstva Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)

  "Aká bude energetika v roku 2016? Dynamická. Očakávam konštruktívne zmeny na trhu s elektrinou, aj v kontexte pripravovanej energetickej politiky a nového regulačného obdobia od roku 2017. Osobitnú dôležitosť je treba venovať rozvíjajúcej sa oblasti distribuovanej výroby elektriny z OZE a zmene systému podpory pre už existujúce OZE a VÚKVET-y (vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla, pozn. redakcie).

  "Aký vývoj v roku 2016 predpokladáte vo Vašom biznise (očakávania, želania) a čo ho môže najviac ovplyvniť?" Želám si podstatný rozvoj elektronizácie služieb pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Naplnenie tohto očakávania zabezpečí komplexnejšiu a kvalitnejšiu ponuku našich služieb pre zákazníkov.

  Urban Rusnák, generálny tajomník Energetickej charty

  Proces Energetickej Charty sa odohráva na pozadí globálneho politického, mocenského a technologického vývoja. Rastúca konfrontácia na geopolitickej úrovni, adaptácia exportérov na nízke ceny ropy a očakávané pokračovanie radu lokálnych konfliktov nie sú stimulujúcim faktormi rozvoja medzinárodnej spolupráce. Verím však, že počas japonského predsedníctva v budúcom roku po ratifikácii Dohovoru k Energetickej charte posilníme o nových plnoprávnych členov z Blízkeho východu (Jordánsko a Jemen) a prizveme prvé africké krajiny (Niger, Mauretániu a Maroko) k Dohovoru. Verím tiež, že rozšírime rady aktívnych pozorovateľov v organizácii z krajín Ázie a Latinskej Ameriky. Budúci rok bude tiež kulmináciou môjho 5 ročného mandátu, počas ktorého členské krajiny zhodnotia našu činnosť a rozhodnú o mojom eventuálnom pokračovaní vo funkcii.

  Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)

  V globálnom meradle bude energetika poznačená snahou o vytvorenie Energetickej únie a snahou o diverzifikáciu trás a zdrojov, a to najmä plynu. V systémoch CZT je cca 55% tepla vyrábaného zo zemného plynu. Z tohto pohľadu veríme, že globálne procesy v energetike nebudú mať negatívny dopad na bezpečnosť dodávok a cenu nami odberaného plynu.

  Na vývoj energetiky na Slovensku bude mať vplyv najmä Regulačná politika na nasledujúce obdobie a energetická a bytová legislatíva tak zo strany regulátora ako aj zo strany štátu.

  VIAC »
  Peter Tomlein, tajomník Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZCHKT)

  Bezpečnosť používania chladiacej a klimatizačnej techniky
  Podiel spotreby pohonnej energie pre chladiacu, klimatizačnú techniku aj v roku 2016 porastie. Táto technika je neustále konfrontovaná právnymi normami zameranými na bezpečnosť environmentálnu a tiež pri ochrane zdravia pri práci. Environmentálna bezpečnosť úzko súvisí s energetickou náročnosťou, ktorú je potrebné znižovať pri súčasnom prechode na nové chladivá, ktoré prinášajú so sebou riziká pri udržaní bezpečnosti pri práci. Zákazníci by si preto mali poctivo vyberať svojich dodávateľov len z radov certifikovaných firiem, ktoré do potrebných znalostí, zručností a techniky museli investovať.

  VIAC »
  Štefan Šabík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP

  Aká bude energetika v roku 2016?

  Trh s energiami na Slovensku je úplne liberalizovaný. Predpokladáme, že trh sa bude rozvíjať v súvislosti s novými riešeniami pre úsporu energií. V oblasti predaja zemného plynu bude tak ako po iné roky najdôležitejším faktorom počasie a geopolitika. Z pohľadu objemu uzatvorených kontraktov si SPP udržal pre rok 2016 pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu vo všetkých zákazníckych segmentoch. V roku 2016 očakávame stabilizáciu trhu s energiami a len minimálny presun zákazníkov od jedného dodávateľa k druhému.

  VIAC »
  Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

  Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.