Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné

Hovorí Vám niečo pojem „Smart City“, alebo po slovensky povedané „Inteligentné Mesto“? Hľadáte nejakú súvislosť s inteligentným telefónom – smartphone? Tak ste na správnej ceste, lebo inteligentné mestá naozaj existujú a dokonca aj v Európe. Sú nimi napríklad Luxemburg, Amsterdam alebo slovinská Ľubľana. Ak vás láka život v takom meste, čítajte náš článok a zistíte, čo všetko vám ponúka.

Ak ste čakali nejakú presnú a jednoznačná definíciu pojmu „Smart City“ asi vás sklameme, neexistuje. V súčasnosti sa vyskytuje mnoho rôznych definícií konceptu Smart Cities a všetky sa zhodujú v základných myšlienkach obsiahnutých v tomto pojme. Konceptualizácia tohto pojmu sa však líši v závislosti od mesta, krajiny, úrovne rozvoja, od ochoty vedenia mesta prijímať inovácie a tiež aj od očakávaní obyvateľov daného mesta. Je preto prirodzené, že Smart City v Indii bude odlišné od toho nášho európskeho

V európskom prostredí sa niektoré definície Smart City sústreďujú výhradne na informačné a komunikačné technológie ako technologický stimul rozvoja mesta. Širšie vymedzenie tohto pojmu však zahŕňa aj iné aspekty a vplyvy. Sú nimi okrem iného najmä socio-ekonomické aspekty, aspekty vládnutia a riadenia, vplyvy zainteresovaných strán a záujmových skupín.

Každá definícia sa však zhodne na tom, že Smart City je mesto, ktoré si vďaka rozumnému využívaniu technológií, najmä informačných a komunikačných, zabezpečuje vyššiu konkurencieschopnosť. Zároveň si takto zabezpečuje udržateľnú budúcnosť s lepšími životnými podmienkami pre svojich obyvateľov. To všetko je inteligentnému mestu umožnené vďaka symbiotickému prepojeniu a vytvoreniu kvalitných vzájomných väzieb medzi sieťami ľudí, podnikov, technológií, infraštruktúry, spotreby, energií a priestoru.

V štúdii Európskeho Parlamentu s názvom Mapping Smart Cities in the EU z roku 2014 je Smart City definované ako mesto, „ktoré sa snaží svoje verejné problémy čo najefektívnejšie riešiť prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií“. Problémy a verejné dianie sú v inteligentnom meste adresované verejnosti. Riešenia sú následne prinášané na základe partnerstiev a väzieb vytvorených medzi daným mestom a zainteresovanými stranami. Tieto riešenia sú vyvinuté pomocou iniciatívy mesta Smart City, či už ako samostatné projekty alebo zvyčajne ako vytvorená komplexná sieť prekrývajúcich sa činností.

Stratégie a iniciatívy európskeho Smart City musia podľa Európskeho Parlamentu zahŕňať minimálne jednu z nasledujúcich charakteristík, predstavujúcich buď konkrétny cieľ, pre ktorý sa zainteresované strany zúčastňujú na iniciatíve Smart City, alebo rámec vykonávaných činností, pomocou ktorých bude stanovený cieľ dosiahnutý. Jedná sa o tieto charakteristiky:

  • Smart Governance (Inteligentné Vládnutie - zahŕňajúce princípy transparentnosti, účelnosti a efektívnej hospodárnosti)

  • Smart People (Inteligentní Ľudia – dôraz na vzdelanosť obyvateľov, znalostná ekonomika)

  • Smart Living (Inteligentné Bývanie – inovácie a efektívnejšie riešenia budov a domov, ktoré sú energeticky úspornejšie a zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu)

  • Smart Mobility (Inteligentná Doprava – nové technológie v doprave umožňujúce efektívnejšiu prepravu šetrnejšiu k životnému prostrediu)

  • Smart Economy (Inteligentná Ekonomika – spojenie Smart Cities s hospodárskym rastom, účelnejšia a trvalo udržateľná prosperujúca ekonomika)

  • Smart Environment (Inteligentné Prostredie – prostredie, v ktorom sú využívané technológie pre pohodlnejší život obyvateľov s ohľadom na zachovanie ochrany životného prostredia, zahŕňajúce fyzické životné prostredie ako aj ľudské a virtuálne prostredie = ekosystém objektov vo vzájomnej interakcii)

Prostriedky, ktorými sa inteligentné mesto snaží dosahovať vyššie uvedené ciele môžu byť rôzne, no najčastejšie sa jedná o technológie a technologické inovácie, materiálne, finančné, znalostné a organizačné vstupy ako aj procesy, normy a štandardy. Základné tri komponenty budovania Smart Cities sú technologické, ľudské a inštitucionálne.

Je teda možné tvrdiť, že Smart City v európskom prostredí je mesto, ktoré je schopné, čo najefektívnejšie poskytovať všetky služby svojim obyvateľom a zároveň pri tom vytvárať pracovné miesta, podporovať inovácie, výskum, nové myšlienky, rešpektovať životné prostredie a zohľadňovať názory svojich obyvateľov. Je to mesto, ktoré riadi svoju mobilitu, spotrebu energií, budovy, priestor a digitálne informácie energeticky účinným a udržateľným spôsobom v prospech blahobytu svojich občanov, pracovníkov a turistov. V Európskej únii sú iniciatívy Smart Cities momentálne veľmi aktuálne, a to najmä s ohľadom na neustále rastúcu urbanizáciu a problémy s ňou spojené – či sa už jedná o výrazné preťaženie dopravy, rastúcu spotrebu energií a s tým spojená narastajúca záťaž životného prostredia alebo čoraz väčšia produkcia odpadov.

Cieľom európskej iniciatívy Smart Cities je preto povzbudzovať európske mestá, testovať nové inovatívne riešenia a tým posilňovať vlastnú konkurencieschopnosť. Vďaka týmto aktivitám by sa mala zvýšiť atraktivita daného mesta pre investorov. Do iniciatívy sa zapojilo mnoho miest z členských štátov Európskej únie, no výrazne v tejto oblasti napredujú najmä severské mestá. Podľa štúdie Európskeho Parlamentu je možné, všetky mestá s populáciou väčšou ako 100 000 obyvateľov, nachádzajúce sa v severských členských štátoch EÚ, charakterizovať ako Smart Cities. Zaujímavosťou je, že rovnako úspešne sú aj mestá v Taliansku, Rakúsku a Holandsku. Za nimi nasledujú Francúzsko, Španielsko a Veľká Británia. O niečo horšie je na tom Nemecko a Poľsko, ktoré disponujú iba niekoľkými Smart Cities. A asi nikoho neprekvapí fakt, že najnižší výskyt inteligentných miest je v členských štátoch vo východnej Európe, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Zároveň treba poznamenať, že iniciatíva Smart Cities bola rozpoznaná aj u nás a zapojili sa do nej tri slovenské mestá. Viete, o ktoré mestá sa jedná? Prezradíme vám, že prekvapivo sa nejedná o naše hlavné mesto! Odpoveď na túto otázku, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácii ohľadom problematiky inteligentných miest sa dozviete v nasledujúcom článku.

Autor: Karolína FabianováVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.