Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti

Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. september. Pri tejto príležitosti má zmysel upriamiť pozornosť na jeho (ne)kvalitu v podmienkach SR. Európska environmentálna agentúra totiž odhaduje, že na Slovensku ročne zomrie okolo 5.000 ľudí práve kvôli znečisteniu ovzdušia. Denne teda zomiera v SR viac než 13 ľudí v dôsledku nekvalitného ovzdušia, avšak tomuto údaju sa určite venuje menej pozornosti ako aktuálnemu fenoménu COVID‑19.

Samozrejme na kvalitu ovzdušia, ale celkovo na kvalitu životného prostredia majú vplyv tak domácnosti, ako aj priemysel, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo či nakladanie s odpadmi. V tomto smere je zaujímavé pozrieť sa na politiku štátu ohľadne spoplatnenia znečisťovateľov (činností s negatívnym vplyvom na životné prostredie a verejné zdravie), ktorú podrobne analyzovala OECD a komentoval Inštitút environmentálnej politiky pri MŽP SR.

Prvý údaj, ktorý udrie do očí, je neustále zvyšovanie sa príjmov štátu zo zdanenia práce (príjmov, kapitálu), ale aj DPH, zatiaľ čo príjem štátu z envirodaní a platieb súvisiacich so znečisťovaním životného prostredia poväčšine od roku 2008 klesal.

Zdroj: OECD

V tomto smere OECD jednoznačne odporúča preniesť bremeno zo zdaňovania práce na zdaňovanie environmentálne negatívnych činností.

Zdroj: IEP

Ďalšou veľkou výzvou sú samozrejme emisie uhlíka, z ktorých len 30% bolo na Slovensku spoplatnených sumou vyššou ako sú najnižšie odhadované náklady znečistenia, t.j. 30 eur/t a dokonca až 13% nebolo spoplatnených vôbec. Do tejto poslednej skupiny patrí aj vykurovanie domácností, ktoré, popravde, nie je vždy najekologickejšie.

Zdroj: IEP

Podobný problém existuje aj v prípade emisií tuhých znečisťujúcich látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia predovšetkým vďaka spaľovaniu palív v rodinných domoch, a tiež nie sú spoplatnené. Pochopiteľne, aj s týmto problémom sa bude musieť SR skôr či neskôr vyrovnať, v niektorých prípadoch aj cez sociálnu politiku štátu, a ako sme uviedli na začiatku, aj výmenou za zníženie sociálno‑odvodového zaťaženia pracujúcich.

Zdroj: IEP

Takisto NR SR od roku 1998 neupravila poplatky za emisie znečisťujúcich látok (NOx, SOx, TZL), ktoré platia priemyselní výrobcovia a producenti tepla a viete si predstaviť, aká je ich úroveň po toľkých rokoch inflácie.

Medzi ďalšie odporúčania OECD samozrejme patrí aj ukončenie dotovania fosílnych palív. Na úrovni Slovenska ide o viac ako 200 mil. eur ročne ukrytých v podpore výroby elektriny z domáceho uhlia výnimky zo spotrebných daní na uhlie a zemný plyn.

Zdroj: IEP

Klimatická neutralita, ale aj kvalitné ovzdušie budú vyžadovať zmenu daňového systému na Slovensku. Určite to nebude jednoduchá reforma, ale cenový signál prispievajúci ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu a lepšiemu verejnému zdraviu je nevyhnutný.

Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.skVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.