Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Energetické trendy 21. storočia

Trendom 21. storočia by malo byť oddelenie rastu HDP a energetickej spotreby a to predovšetkým prostredníctvom zavádzania opatrení energetickej efektívnosti. Je celkom prirodzené, že podniky vystavené globálnej konkurencii sa snažia o zníženie svojich nákladov. Podobné správanie možno očakávať aj od bežných domácností, ktoré sa v budúcnosti stanú aktívnejšie aj vďaka ekologickým poplatkom uplatňovaným v súlade s koncepciou – znečisťovateľ platí. K lepšiemu porozumeniu a regulácii našej spotreby prispejú aj inteligentné systémy či už merače alebo ovládače. Postupne budeme stavať len pasívne domy s minimálnou energetickou spotrebou a maximálnym využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Obrovský potenciál sa tiež skrýva v efektívnom manažmente odpadov, ktoré by mali byť opätovne zužitkované alebo energeticky zhodnotené.

V oblasti jadrovej energetiky možno očakávať zavedenie jadrových reaktorov IV. generácie, ktoré by dokázali riešiť doteraz nezodpovedanú otázku, čo s vyhoretým jadrovým palivom, keďže by ho mali byť schopné opätovne využiť. Avšak svet s ohľadom na riziká jadrovej energetiky nie je jednotný, a preto možno očakávať výrazné tlaky časti spoločnosti na jej nahradenie inými zdrojmi energie.

Samozrejme budúci vývoj v energetike spojený s prechodom na nízko/bezuhlíkové hospodárstvo so sebou prináša aj mnohé výzvy. Keďže aj naše financie sú obmedzené, budú musieť byť vynaložené čo najefektívnejšie. Zároveň mnohé energetické projekty budú vyžadovať získanie súhlasu verejnosti, čo nemusí byť vôbec jednoduchá úloha. Mnohí obyvatelia totiž už dnes podporujú takúto výstavbu či ťažbu, avšak nie v ich blízkom okolí.

Kryštálovú guľu k dispozícii nemáme a tak nás ešte môžu prekvapiť mnohé situácie nielen v energetickom sektore, a preto už dnes vieme, že budúcnosť bude viac menej neistá a nie lacná záležitosť.

Jozef Badida
analytik portálu energieprevas.sk

Ide o tretiu časť príspevku predneseného 3.9.2014 na XXIV. ekonomickom fóre v poľskej Krynici v paneli s názvom „Global Trends in Energy Sector in the 21st Century – New Challenges“

Prvá časť - Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
Druhá časť - „Zelená“ energetika

Článok pod názvom „Nárast dopytu po energiách prinesie vyšší podiel obnoviteľných zdrojov“ bol zároveň uverejnený v TASR dňa 12.9.2014Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.