Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu

Európska komisia prednedávnom odprezentovala svoju Správu o stave energetickej únie, v ktorej zhodnotila energetiku jednotlivých krajín, vrátane Slovenska. My sme si pre Vás pripravili sumárny prehľad z oblastí ako závislosť na dovoze z tretích krajín, energetický mix, obnoviteľné zdroje energie, kvalita ovzdušia, ale aj energetická chudoba.

Na rozdiel od priemeru EÚ, Slovensko disponuje vyrovnaným energetickým mixom, čiže podielom zdrojov využívaných na produkciu energie. Približne na rovnakej úrovni sú uhlie, ropa, zemný plyn a jadro, aby ich v postupne dobiehali obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

Našou významnou nevýhodou je nedostatok vlastných energonosičov, ktoré teda musíme dovážať z tretích krajín. V našom prípade je to predovšetkým Ruská federácia, čím naša energetika zostáva závislou a zraniteľnou.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

Zaujímavé sú tiež porovnania sektora OZE v SR a EÚ. Pokiaľ celoeurópske tržby OZE boli v roku 2015 na úrovni 156 miliárd eur, u nás dosiahli výšku 505 miliónov eur. Na celkovej zamestnanosti EÚ sa sektor OZE podieľa 0,54%, zatiaľ čo u nás len 0,19%.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

Aj napriek stále aktuálnemu stop-stavu na pripájanie akýchkoľvek nových zdrojov elektriny sa Slovensko približuje svojmu cieľu 14% podielu OZE na celkovej spotrebe energie, keď sme v roku 2015 dosiahli 12,9%.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

Medzi naše negatíva určite patrí štatistika ohľadne energetickej chudoby. Náklady najmenej zarábajúcej pätiny obyvateľov Slovenska na energie totiž predstavujú až 21,7% všetkých ich nákladov, zatiaľ čo v EÚ je to len 8,6%. Na druhej strane až 17,8% našich ľudí nedokáže dostatočne vykúriť svoje domovy, avšak priemer EÚ je v tomto prípade ešte vyšší, až 22,7%.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

V správe je spomínaná aj neblahá štatistika Slovenska ohľadne predčasných úmrtí. Európska agentúra životného prostredia totiž odhadla, že v roku 2013 na Slovensku predčasne zomrelo až 5 620 ľudí v dôsledku vysokej koncentrácie tuhých častíc PM₂,₅ v ovzduší. V tomto smere EK dodáva, že v roku 2015 došlo až v 4 z 10 monitorovacích zón kvality ovzdušia k prekročeniu hraničných limitov pre tuhé častice PM₁₀ a oxid dusičitý NO₂.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak Republic

Najviac znečisťujúce sektory sú spotrebitelia (domácnosti, ale aj podnikatelia) a pri NO₂ určite doprava a energetika.

Zdroj: Energy Union Factsheet Slovak RepublicVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.