Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Ako zmierniť rast cien elektriny

Domácnosti sa pravdepodobne vývoju veľkoobchodných cien elektriny nepotešia a URSO bude mať na jeseň naozaj zložitú úlohu pri určení cien na rok 2019. V tomto smere mu však môže svojou troškou pomôcť aj štátny SEPS, ktorý aktuálne prichádza so zaujímavou a pre trh prospešnou iniciatívou.

Cena elektriny na pražskej burze neustále rastie a fakticky od začiatku roka ani raz nedosiahla hodnotu 32 eur/MWh, ktorú si Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) na rok 2018 naplánoval.

Zdroj: URSO

Dokonca predmetná cena elektriny aktuálne prekonala aj úroveň 46 eur/MWh. Takže URSO nebude mať inú možnosť, len nárast trhovej ceny premietnuť aj do koncových cien elektriny domácností. Jesenné rozhodnutie Úradu o cenách elektriny pre domácnosti na rok 2019 teda asi nebude príliš optimistické, aspoň pokiaľ ide o dodávku komodity. O to horšie to bude pre tie domácnosti, ktoré len pasívne vyčkávajú na stanovenie regulovaných cien URSO-m. Tieto ceny si spravidla veľkí dodávatelia preklopia do svojich cenníkov a odberatelia následne platia maximálne možné ceny, namiesto toho, aby hľadali lacnejšiu alternatívu u konkurencie.

Zdroj: PXE

V tomto nie príliš optimistickom výhľade, aspoň z pohľadu odberateľa, svitlo svetielko nádeje vďaka najnovšej iniciatíve Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS). Tento štátny podnik zodpovedá za cezhraničný a vnútroštátny prenos elektriny, ale aj za stabilitu sústavy, za čo si samozrejme tiež nechá zaplatiť. V koncových cenách elektriny teda hradíme tak jeho prevádzku, investície, ako aj zisk, čo nastavuje opäť URSO. V tomto ohľade zaznieva otázka či má byť tento štátny podnik ziskový, aby následne vyplácal dividendy svojmu akcionárovi (Ministerstvu financií SR) alebo či by tento zisk ani nemal vytvárať, čo by pravdepodobne znamenalo nižšie ceny elektriny pre všetkých slovenských odberateľov. Samozrejme takáto debata si vyžaduje zapojenie viacerých aktérov, politikov nevynímajúc a mala by určite prebehnúť. No nás v tejto chvíli zaujíma predovšetkým najnovšia iniciatíva SEPS-u, ktorá ten potenciál, prispieť k zníženiu koncovej ceny elektriny na Slovensku, skutočne má.

Jednou zo základných úloh SEPS je okamžité zabezpečenie rovnováhy medzi dopytom a ponukou elektriny v našej elektrizačnej sústave. Elektrickú energiu je totiž potrebné spotrebovať ihneď po jej vyrobení, keďže jej uskladnenie vo veľkom množstve zatiaľ nie je efektívne a ani dostatočne možné. Z tohto dôvodu SEPS nakupuje tzv. podporné služby (PpS), čiže disponibilitu/pripravenosť elektrární či iných zariadení v okamihu a na povel zareagovať na nedostatok, resp. prebytok elektriny v sústave. Práve tento náklad, t.j. obstaranie PpS a prevádzka Slovenského elektroenergetického dispečingu, vstupuje do koncovej ceny elektriny všetkých slovenských odberateľov cez tarifu za systémové služby (TSS). A práve v týchto týždňoch prichádza SEPS-ka s nápadom ako tieto náklady na PpS a potenciálne aj TSS znížiť. Namiesto nákupu PpS na ročnej báze chce natiahnuť obdobie poskytovania PpS až na 3 roky, a to vďaka viacročnému výberovému konaniu (2019-21). Keďže týmto krokom poskytovateľom PpS zabezpečí určitú dobu stability, na oplátku od nich žiada nižšie ceny týchto služieb a to výške aspoň 10% zľavy z aktuálne URSO-m schválených maximálnych cien.

Treba priznať, že SEPS bol pri obstarávaní podporných služieb úspešný aj v minulých rokoch a výberové konania vždy viedli k nižšej cene. Avšak naposledy boli dvojciferné cenové úspory v miliónoch eur dosiahnuté ešte v roku 2013 a napríklad minulý rok to už bolo „len“ 2,5 mil. eur (pre korektnosť uvádzame, že aj balík peňazí určený URSO-m na obstaranie PpS mal tendenciu sa rokmi zmenšovať). Z tohto dôvodu sa proklamovaná úspora z ceny vo výške 41,8 mil. eur v rokoch 2019-21, resp. 13,9 mil. ročne zdá byť vcelku zaujímavá.

Prehľad úspor pri obstarávaní PpS 2010-17, zdroj: SEPS

Aby sa však táto predpokladaná úspora premietla aj do koncových cien elektriny všetkých slovenských odberateľov, musia byť splnené aj ďalšie dve podmienky. V prvom rade musí prebehnúť úspešné výberové konanie, ktoré plánuje SEPS vypísať v letných mesiacoch. A následne bude dôležité rozhodovanie Úradu o vzniknutej úspore. URSO má totiž možnosť premietnuť celú úsporu do zníženia spomínanej TSS a teda aj koncovej ceny elektriny, ale aj tieto peniaze ponechať na účte SEPS‑u. Je teda len na Úrade, aký pomer zvolí a tiež či tieto peniaze využije na zníženie TSS pre rok 2019 alebo až pre roky 2020-21. Už na jeseň uvidíme ako sa URSO rozhodne.

SEPS teda prichádza s iniciatívou, ktorú treba oceniť. V tomto smere by však bolo prospešné posunúť sa ešte ďalej a zvažovať aj prípadné otvorenie trhu (výberových konaní) s podpornými službami aj zahraničným poskytovateľom. Zároveň by bolo vhodné zverejniť domácich poskytovateľov PpS, ktorí vyjdú úspešne z pripravovaného tendra. Takto by sme získali lepší prehľad o slovenskej energetike, jej hráčoch a možnostiach. Rovnako sa treba pýtať aj URSO prečo zavádza poplatky, ktoré zhoršujú pozíciu domácim výrobcom elektriny (G‑komponent), v akej miere premieta náklady za „zelenú“ elektrinu do koncových cien (TPS) alebo k akým výsledkom dospel pri prehodnotení kontroly majetku distribučných spoločností (RAB). Otázok je veľa, odpovedí zatiaľ málo. Debata, väčšia miera transparentnosti a zjednodušenia sú nevyhnutné. Táto alchýmia nám totiž, po väčšine, škodí.

Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk

© Autorské práva vyhradené.

Článok bol uverejnený Hospodárskych novináchVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.