Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020

Kotlíkové dotácie (financovanie kotlov na zemný plyn)

Kalendár akcií

PR sekcia

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Skupina MOL posilňuje svoju pozíciu v sektore kompaundácie recyklovaných plastov

Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze

Skupina MOL prináša hospodárske výsledky za 3. štvrťrok a aktualizuje výhľad na rok 2019

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku

Začiatkom roka sa udiala doteraz nevídaná vec – celé Slovensko diskutovalo a niektorí Slováci sa aj sťažovali na nové platby za distribúciu elektriny (a plynu). Najhlasnejšie boli obce na strednom Slovensku a politici, čoho dôsledkom bola druhá zmena distribučných taríf elektriny (a plynu) za posledný mesiac. Stredoslovenské obce a podnikatelia teda získali čas na optimalizáciu ističov, no zmeny sa dotkli aj bežných domácností a podobne ako pri plyne, ani tentoraz asi všetci nebudú rovnako spokojní.

Posledný mesiac bol skutočne bohatý na udalosti v energetike, ktorá hádam ešte nikdy nebola tak „v kurze“ ako v týchto dňoch. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví totiž umožnil distribučným spoločnostiam, vďaka vyhláške o cenovej regulácii v elektroenergetike č. 260/2016 Z.z., upraviť pomer fixných a variabilných sadzieb maximálne na úroveň 80%-20%. Teda zvýšiť váhu platieb za rezervovanú kapacitu v distribučných sieťach, čo je celkom logický krok, keďže odberatelia sa majú správať efektívne nielen pokiaľ ide o spotrebu elektriny, ale aj o využitie infraštruktúry (vedení). Túto možnosť využila v maximálnej miere Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., čo v prípade neoptimalizovaných odberateľov z radov obcí a podnikateľov (so zbytočne predimenzovanou rezervovanou kapacitou siete) spôsobilo výrazný nárast fixných platieb. Na druhej strane tí, ktorí už optimalizovali „ističe“, mali podľa tohto cenového rozhodnutia URSO č. 17/2017/E z 25. novembra 2016 ušetriť. Uvedený krok, predovšetkým s ohľadom na skokový nárast fixnej zložky bol následne podrobený kritike tak koaličných, ako aj opozičných poslancov. Dôsledkom bolo oznámenie premiéra, že „rok 2017 bude fungovať na základe tých istých podmienok a tých istých kritérií, ako to bolo v roku 2016“.

Následne začalo URSO nové cenové konanie voči spoločnosti Stredoslovenská energetika ‑ Distribúcia, a.s. zdôvodňujúc, že nové tarify (schválené URSO-m) „môžu mať diskriminačný charakter, ktorý obmedzuje dotknutým zraniteľným odberateľom dostupnosť elektriny za primerané ceny“. Výsledkom tohto konania bolo zistenie, že uvedené rozhodnutie „sa nepriaznivo dotklo niektorých odberateľov na napäťovej úrovni NN mimo domácností“. Hoci išlo o obce a malých podnikateľov, URSO v novom cenovom rozhodnutí č. 164/2017/E z 25. januára 2017 upravilo fixné platby aj domácnostiam, ktoré boli do 31.12.2016 uvádzané ako D1, t.j. celoročná spotreba do 1 235 kWh.

Pôvodne malo dôjsť k cenovému odlíšeniu domácností s jedno- a troj- fázovým ističom už od 1.1.2017, nakoniec však budú D1 domácnosti „uchránené“. U nich sa zmena naplno prejaví až od roku 2018. Domácností na strednom Slovensku s trojfázovým ističom z pôvodnej tarify D1 (spotreba do 1 235 kWh, graf č. 2) teda získali rok „k dobru“, ale domácností v rovnakom regióne s jednofázovým ističom (či už D1 alebo D2, grafy č. 1 a 3) ušetria menej, ako mohli podľa pôvodného rozhodnutia na rok 2017.

V nasledujúcich grafov si môžete porovnať ako sa teda menili ceny distribúcie (uvádzané bez DPH) na roky 2016 a 2017 (podľa pôvodného rozhodnutia z 25.11.2016 – Pôvodné tarify 2017 a „opravného“ rozhodnutia z 25.1.2017 – Aktuálne tarify 2017) a čo nás čaká v ďalších rokoch (Tarify 2018-21) pre vybraných odberateľov v domácnosti na strednom Slovensku (bežná spotreba bez elektrického ohrevu vody či vykurovania). Zároveň si treba uvedomiť, že distribúcia elektriny tvorí asi len 1/3 koncovej ceny domácností a malých podnikov (zvyšok tvorí cena za dodávku komodity a iné tarify).

Graf č. 1: ročná spotreba 1 000 kWh, jednofázový istič (tarifa C1-N, SSE-D)

Graf č. 2: ročná spotreba 1 000 kWh, trojfázový istič (tarifa C1-N, SSE-D)

Graf č. 3: ročná spotreba 2 500 kWh, jednofázový istič (tarifa C1-N, SSE-D)

Graf č. 4: ročná spotreba 2 500 kWh, trojfázový istič (tarifa C1-N, SSE-D)

© Autorské práva vyhradené

Ak chcete byť pravidelne informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Porovnanie cien distribúcie elektriny na východnom Slovensku si môžete pozrieť TU.

Porovnanie cien distribúcie plynu si môžete pozrieť TU.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.