Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Podpora a ochrana zahraničných investícií

Nedávno sa na pôde Sekretariátu Energetickej charty v Bruseli uskutočnilo zasadnutie investičnej skupiny s celkom zaujímavým obsahom – podpora a ochrana investícií vedúcich k udržateľnému rozvoju.

Organizácia spojených národov prijala 25. septembra 2015 program pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 so zámerom odstrániť chudobu a hlad, zlepšiť zdravotnú starostlivosť, zvýšiť potravinovú bezpečnosť, ale tiež zabezpečiť univerzálny prístup k moderným formám energie, predovšetkým elektrine, podporiť energetickú efektívnosť a zelené technológie či prijať urgentné kroky v boji proti klimatickým zmenám. Pochopiteľne, naplnenie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN nepôjde bez podpory investícií.

Zdroj:UN Sustainable Development Goals

Práve zvýšenie tokov kapitálu a zabezpečenie financovania rozvojových cieľov bude jedna z najväčších výziev nasledujúcich rokov. V tomto smere však šéfka odboru medzinárodných investícií Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD), Elisabeth Tuerk, poukázala na jednu negatívnu skutočnosť - klesajúce množstvo priamych zahraničných investícií v celosvetovom meradle.

Zdroj: Elisabeth Tuerk, Cooperation with UNCTAD – Update on UNCTAD Activities, Investment Group – Energy Charter Treaty

Podľa pani Tuerk môže byť tento stav spojený aj s poklesom dvojstranných investičných dohôd uzatvorených medzi štátmi v poslednom období. Práve tie by mali investorom zabezpečiť nediskriminačné prostredie, ochranu ich investícií a prirodzene ich tak motivovať k vstupu na nové trhy. Ako ďalej zdôraznila, badať posun od bilaterálnych k regionálnym investičným dohodám.

Zdroj: Elisabeth Tuerk, Cooperation with UNCTAD – Update on UNCTAD Activities, Investment Group – Energy Charter Treaty

Na druhej strane, podľa zástupkyne UNCTAD, medzinárodné investičné právo v súčasnosti nefunguje ideálne, keďže sa zahraničný investor takmer pri akomkoľvek spore domáha medzinárodnej právnej ochrany. Neúmerne sa preto zvýšil počet arbitrážnych konaní, čo si podľa nej žiada reformu systému. Tá by mala spočívať, mimo iného, v nájdení alternatívnych riešení sporov, napr. mediácii, jasnom stanovení procesných lehôt, zúžení predmetu sporov či zvýšení transparentnosti.

Zdroj: Elisabeth Tuerk, Cooperation with UNCTAD – Update on UNCTAD Activities, Investment Group – Energy Charter Treaty

Zaujímavé boli aj výsledky prieskumu odhaľujúceho faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie globálnych spoločností investovať. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 301 firiem zo sektorov energetiky, finančných služieb a zdravotníctva pochádzajúcich prevažne zo západnej Európy, USA a Kanady. A ako prezradil pán Jansen Calamita, z Investment Treaty Forum, na prekvapenie mnohých, nie bilaterálne medzištátne dohody, ale vnútroštátny právny poriadok zabezpečujúci ochranu práv a majetku investora bol označený ako hlavný faktor vedúci k rozhodnutiu investovať do tej, ktorej krajiny.

Zdroj: Jansen Calamita,The Role of Investment Treaties in ForeignDirect Investment Decision Making:New Firm-level Evidence, Investment Group – Energy Charter Treaty

Odpoveďou na otázku, čo by mali bilaterálne medzištátne dohody riešiť boli:

  1. nedostatok transparentnosti regulačného a legislatívneho prostredia,
  2. svojvoľnosť alebo diskrimináciu zo strany domácej vlády a
  3. nezávislosť a nestrannosť súdnictva.

Pôvodný dôvod uzatvárania takýchto zmlúv spočívajúci v ochrane pred znárodnením bez adekvátnej kompenzácie sa umiestnil až na 10. mieste.

Osobitnou kapitolou je energetika, sektor charakterizovaný dlhodobými investíciami, a teda aj dlhšou dobou návratnosti, veď napríklad životnosť jadrových elektrárni neraz prekračuje 40 rokov. V tomto ohľade dôležitú rolu zohráva práve Dohovor o energetickej charte, do ktorého DNA patrí ochrana investícií, ako aj mechanizmus riešenia investičných sporov. V súčasnosti prechádza celá organizácia modernizačným procesom s cieľom vytvoriť pre oblasť energetiky štandardizované medzinárodné prostredie. A ako dodáva generálny tajomník Energetickej charty, pán Urban Rusnák: „bez investičných garancií, akými sú aj ustanovenia Dohovoru, budú investori kalkulovať s vyššími rizikovými faktormi, ktoré pri nezriedka miliardových investíciách znamenajú rozdiely v stámiliónoch EUR.

© Autorské práva vyhradenéVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.