Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Pasívne a nulové domy – bývanie budúcnosti

JAVYS: Preprava vláknobetónových kontajnerov

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II

Kalendár akcií

PR sekcia

JAVYS: Preprava vláknobetónových kontajnerov

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

Je nesporné, že klient usporí – Wklad garant bez poplatkov

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 2. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 3. Mochovce, OZE a DENS 2018
 4. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 5. Ako zmierniť rast cien elektriny
 6. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 7. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 8. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 9. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 10. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 11. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 12. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 13. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 14. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 15. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 16. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 17. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 18. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 19. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 20. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 21. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 22. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 23. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 24. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 25. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 26. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 27. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 28. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 29. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 30. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 31. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 32. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 33. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 34. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 35. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 36. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 37. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 38. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 39. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 40. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 41. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 42. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 43. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 44. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 45. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 46. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 47. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 48. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 49. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 50. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 51. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 52. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 53. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 54. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 55. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 56. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 57. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 58. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 59. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 60. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 61. Chaos v distribučných tarifách
 62. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 63. Platby za energie vyvolali hystériu
 64. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 65. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 66. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 67. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 68. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 69. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 70. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 71. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 72. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 73. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 74. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 75. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 76. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 77. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 78. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 79. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 80. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 81. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 82. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 83. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 84. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 85. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 86. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 87. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 88. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 89. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 90. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 91. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 92. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 93. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 94. Záujem o Energetickú chartu rastie
 95. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 96. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 97. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 98. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 99. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 100. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 101. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 102. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 103. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 104. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 105. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 106. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 107. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 108. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 109. Čo nového na plynárenskom fronte?
 110. OPEC sa zbláznil?
 111. Výstavba nového ruského plynovodu
 112. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 113. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 114. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 115. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 116. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 117. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 118. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 119. Energetická únia a národne záujmy
 120. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 121. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 122. Z prvej ruky – Energetická únia
 123. Ohrozené dodávky plynu
 124. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 125. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 126. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 127. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 128. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 129. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 130. Ceny energií na rok 2015
 131. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 132. Ako ušetriť na energiách
 133. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 134. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 135. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 136. Ceny elektriny na Slovensku
 137. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 138. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 139. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 140. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 141. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 142. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 143. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 144. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 145. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 146. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 147. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 148. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 149. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 150. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 151. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 152. Z Ruska prúdi menej plynu
 153. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 154. Energetické trendy 21. storočia
 155. „Zelená“ energetika
 156. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 157. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 158. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 159. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 160. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 161. Ukrajinské plynové trápenie
 162. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 163. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.