Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Podieľajte sa aj vy na novej nízkouhlíkovej stratégii

Úspešná preprava vyhoreného jadrového paliva

Prichádzajú elektrické kamióny. Ušetria s nimi poštári aj producenti nápojov

Rok 2017 bol pre JAVYS najlepší v doterajšej histórii

Kalendár akcií

DENS 2018 - Byť Eko je In - buďte Eko aj Vy!
Bratislava (2.6.), Žilina (6.6.), Banská Bystrica (8.6.) v čase od 10.00 - 17.00

PR sekcia

Úspešná preprava vyhoreného jadrového paliva

Rok 2017 bol pre JAVYS najlepší v doterajšej histórii

V roku 2017 JAVYS zhodnotil 755 ton druhotných surovín

Klientsky portál Môj Wüstenrot

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 2. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 3. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 4. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 5. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 6. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 7. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 8. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 9. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 10. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 11. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 12. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 13. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 14. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 15. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 16. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 17. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 18. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 19. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 20. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 21. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 22. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 23. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 24. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 25. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 26. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 27. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 28. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 29. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 30. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 31. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 32. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 33. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 34. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 35. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 36. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 37. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 38. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 39. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 40. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 41. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 42. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 43. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 44. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 45. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 46. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 47. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 48. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 49. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 50. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 51. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 52. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 53. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 54. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 55. Chaos v distribučných tarifách
 56. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 57. Platby za energie vyvolali hystériu
 58. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 59. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 60. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 61. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 62. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 63. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 64. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 65. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 66. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 67. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 68. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 69. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 70. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 71. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 72. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 73. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 74. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 75. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 76. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 77. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 78. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 79. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 80. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 81. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 82. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 83. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 84. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 85. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 86. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 87. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 88. Záujem o Energetickú chartu rastie
 89. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 90. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 91. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 92. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 93. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 94. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 95. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 96. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 97. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 98. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 99. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 100. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 101. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 102. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 103. Čo nového na plynárenskom fronte?
 104. OPEC sa zbláznil?
 105. Výstavba nového ruského plynovodu
 106. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 107. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 108. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 109. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 110. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 111. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 112. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 113. Energetická únia a národne záujmy
 114. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 115. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 116. Z prvej ruky – Energetická únia
 117. Ohrozené dodávky plynu
 118. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 119. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 120. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 121. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 122. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 123. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 124. Ceny energií na rok 2015
 125. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 126. Ako ušetriť na energiách
 127. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 128. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 129. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 130. Ceny elektriny na Slovensku
 131. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 132. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 133. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 134. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 135. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 136. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 137. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 138. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 139. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 140. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 141. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 142. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 143. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 144. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 145. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 146. Z Ruska prúdi menej plynu
 147. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 148. Energetické trendy 21. storočia
 149. „Zelená“ energetika
 150. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 151. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 152. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 153. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 154. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 155. Ukrajinské plynové trápenie
 156. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 157. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.