Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Smart cities – budúcnosť nás všetkých

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení

Otázka trvalého pobytu pri žiadostiach o dotácie na drevodomy

Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny

Kalendár akcií

Jesenná konferencia SPNZ
5.-6.10.2017, Starý Smokovec

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017
10.-11.10.2017, Hotel Chopin, Bratislava

FACILITY MANAGEMENT 2017
24.-25.10.2017, Hotel Patria, Štrbské Pleso

PR sekcia

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

JAVYS: Preprava palivových článkov vyhoretého jadrového paliva

Vyberte si nový spotrebič rozumne a ušetríte za elektrinu

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 2. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 3. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 4. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 5. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 6. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 7. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 8. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 9. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 10. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 11. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 12. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 13. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 14. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 15. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 16. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 17. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 18. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 19. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 20. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 21. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 22. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 23. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 24. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 25. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 26. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 27. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 28. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 29. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 30. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 31. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 32. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 33. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 34. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 35. Chaos v distribučných tarifách
 36. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 37. Platby za energie vyvolali hystériu
 38. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 39. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 40. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 41. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 42. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 43. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 44. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 45. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 46. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 47. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 48. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 49. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 50. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 51. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 52. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 53. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 54. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 55. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 56. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 57. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 58. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 59. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 60. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 61. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 62. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 63. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 64. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 65. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 66. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 67. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 68. Záujem o Energetickú chartu rastie
 69. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 70. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 71. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 72. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 73. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 74. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 75. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 76. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 77. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 78. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 79. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 80. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 81. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 82. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 83. Čo nového na plynárenskom fronte?
 84. OPEC sa zbláznil?
 85. Výstavba nového ruského plynovodu
 86. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 87. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 88. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 89. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 90. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 91. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 92. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 93. Energetická únia a národne záujmy
 94. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 95. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 96. Z prvej ruky – Energetická únia
 97. Ohrozené dodávky plynu
 98. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 99. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 100. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 101. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 102. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 103. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 104. Ceny energií na rok 2015
 105. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 106. Ako ušetriť na energiách
 107. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 108. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 109. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 110. Ceny elektriny na Slovensku
 111. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 112. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 113. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 114. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 115. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 116. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 117. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 118. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 119. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 120. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 121. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 122. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 123. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 124. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 125. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 126. Z Ruska prúdi menej plynu
 127. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 128. Energetické trendy 21. storočia
 129. „Zelená“ energetika
 130. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 131. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 132. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 133. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 134. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 135. Ukrajinské plynové trápenie
 136. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 137. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.