Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Ako financovať obnovu bytových domov – štátny príspevok a úver

Krásne spieva a je aj eko - Sima Martausová

Poistenie bytového domu

J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO

Kalendár akcií

Compressors Conferences
6.-8.9.2017, Hotel Kormorán, Šamorín

Medzinárodná servisná konferencia
6.-8.9.2017, Hotel Kormorán, Šamorín

PR sekcia

Poistenie bytového domu

Ročne sa dá ušetriť na ohreve teplej vody v rodinnom dome až 250 EUR

Európska únia podporí viac ako 15-timi miliónmi eur projekt SPP na využívanie zemného plynu v doprave

Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami SR a Ukrajiny

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 2. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 3. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 4. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 5. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 6. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 7. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 8. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 9. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 10. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 11. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 12. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 13. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 14. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 15. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 16. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 17. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 18. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 19. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 20. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 21. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 22. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 23. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 24. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 25. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 26. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 27. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 28. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 29. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 30. Chaos v distribučných tarifách
 31. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 32. Platby za energie vyvolali hystériu
 33. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 34. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 35. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 36. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 37. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 38. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 39. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 40. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 41. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 42. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 43. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 44. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 45. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 46. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 47. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 48. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 49. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 50. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 51. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 52. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 53. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 54. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 55. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 56. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 57. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 58. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 59. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 60. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 61. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 62. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 63. Záujem o Energetickú chartu rastie
 64. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 65. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 66. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 67. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 68. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 69. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 70. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 71. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 72. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 73. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 74. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 75. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 76. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 77. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 78. Čo nového na plynárenskom fronte?
 79. OPEC sa zbláznil?
 80. Výstavba nového ruského plynovodu
 81. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 82. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 83. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 84. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 85. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 86. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 87. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 88. Energetická únia a národne záujmy
 89. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 90. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 91. Z prvej ruky – Energetická únia
 92. Ohrozené dodávky plynu
 93. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 94. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 95. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 96. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 97. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 98. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 99. Ceny energií na rok 2015
 100. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 101. Ako ušetriť na energiách
 102. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 103. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 104. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 105. Ceny elektriny na Slovensku
 106. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 107. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 108. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 109. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 110. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 111. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 112. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 113. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 114. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 115. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 116. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 117. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 118. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 119. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 120. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 121. Z Ruska prúdi menej plynu
 122. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 123. Energetické trendy 21. storočia
 124. „Zelená“ energetika
 125. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 126. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 127. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 128. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 129. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 130. Ukrajinské plynové trápenie
 131. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 132. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.