Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Dni energie a ekológie na Slovensku (DENS) 2018

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Naša planéta sa otepľuje, po svete padajú rekordy

NAFTA organizovala tradičné cvičenie banských záchranárov

Kalendár akcií

PR sekcia

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

NAFTA organizovala tradičné cvičenie banských záchranárov

JAVYS, a. s., a SÚRAO podpísali dnes na konferencii ENEF memorandum o porozumení

JAVYS získal rešpekt a úspech aj na medzinárodnej scéne

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Mochovce, OZE a DENS 2018
 2. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 3. Ako zmierniť rast cien elektriny
 4. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 5. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 6. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 7. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 8. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 9. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 10. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 11. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 12. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 13. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 14. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 15. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 16. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 17. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 18. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 19. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 20. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 21. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 22. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 23. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 24. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 25. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 26. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 27. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 28. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 29. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 30. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 31. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 32. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 33. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 34. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 35. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 36. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 37. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 38. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 39. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 40. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 41. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 42. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 43. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 44. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 45. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 46. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 47. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 48. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 49. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 50. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 51. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 52. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 53. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 54. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 55. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 56. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 57. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 58. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 59. Chaos v distribučných tarifách
 60. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 61. Platby za energie vyvolali hystériu
 62. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 63. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 64. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 65. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 66. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 67. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 68. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 69. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 70. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 71. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 72. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 73. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 74. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 75. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 76. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 77. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 78. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 79. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 80. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 81. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 82. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 83. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 84. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 85. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 86. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 87. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 88. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 89. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 90. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 91. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 92. Záujem o Energetickú chartu rastie
 93. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 94. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 95. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 96. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 97. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 98. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 99. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 100. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 101. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 102. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 103. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 104. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 105. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 106. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 107. Čo nového na plynárenskom fronte?
 108. OPEC sa zbláznil?
 109. Výstavba nového ruského plynovodu
 110. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 111. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 112. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 113. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 114. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 115. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 116. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 117. Energetická únia a národne záujmy
 118. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 119. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 120. Z prvej ruky – Energetická únia
 121. Ohrozené dodávky plynu
 122. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 123. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 124. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 125. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 126. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 127. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 128. Ceny energií na rok 2015
 129. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 130. Ako ušetriť na energiách
 131. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 132. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 133. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 134. Ceny elektriny na Slovensku
 135. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 136. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 137. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 138. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 139. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 140. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 141. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 142. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 143. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 144. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 145. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 146. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 147. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 148. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 149. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 150. Z Ruska prúdi menej plynu
 151. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 152. Energetické trendy 21. storočia
 153. „Zelená“ energetika
 154. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 155. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 156. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 157. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 158. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 159. Ukrajinské plynové trápenie
 160. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 161. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.