Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Zelená domácnostiam - ďalšie kolo už 23.1.2018

Ceny elektrickej energie a plynu pre domácnosti na rok 2018

J. Badida: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - aktuálne info

Kalendár akcií

European Gas Conference
Viedeň, 29.-31. január 2018

VYKUROVANIE 2018
Podbanské, hotel Permon, 12.-16.február 2018

PR sekcia

Ceny elektrickej energie a plynu pre domácnosti na rok 2018

Energomanažment v 21. storočí

Ako mať teplo v byte počas Vianoc a nemať prievan v peňaženke

Majte účty za energie pod kontrolou

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 2. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 3. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 4. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 5. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 6. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 7. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 8. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 9. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 10. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 11. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 12. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 13. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 14. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 15. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 16. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 17. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 18. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 19. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 20. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 21. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 22. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 23. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 24. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 25. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 26. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 27. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 28. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 29. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 30. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 31. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 32. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 33. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 34. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 35. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 36. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 37. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 38. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 39. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 40. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 41. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 42. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 43. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 44. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 45. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 46. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 47. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 48. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 49. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 50. Chaos v distribučných tarifách
 51. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 52. Platby za energie vyvolali hystériu
 53. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 54. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 55. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 56. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 57. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 58. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 59. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 60. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 61. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 62. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 63. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 64. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 65. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 66. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 67. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 68. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 69. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 70. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 71. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 72. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 73. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 74. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 75. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 76. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 77. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 78. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 79. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 80. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 81. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 82. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 83. Záujem o Energetickú chartu rastie
 84. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 85. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 86. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 87. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 88. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 89. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 90. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 91. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 92. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 93. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 94. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 95. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 96. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 97. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 98. Čo nového na plynárenskom fronte?
 99. OPEC sa zbláznil?
 100. Výstavba nového ruského plynovodu
 101. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 102. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 103. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 104. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 105. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 106. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 107. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 108. Energetická únia a národne záujmy
 109. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 110. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 111. Z prvej ruky – Energetická únia
 112. Ohrozené dodávky plynu
 113. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 114. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 115. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 116. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 117. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 118. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 119. Ceny energií na rok 2015
 120. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 121. Ako ušetriť na energiách
 122. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 123. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 124. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 125. Ceny elektriny na Slovensku
 126. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 127. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 128. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 129. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 130. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 131. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 132. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 133. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 134. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 135. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 136. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 137. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 138. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 139. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 140. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 141. Z Ruska prúdi menej plynu
 142. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 143. Energetické trendy 21. storočia
 144. „Zelená“ energetika
 145. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 146. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 147. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 148. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 149. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 150. Ukrajinské plynové trápenie
 151. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 152. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.