Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Poistenie Hodnota života dostupné už aj online

Významný medzinárodný úspech spoločnosti JAVYS

Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku

Všetky špičky štátnej digitalizácie V4 sa stretnú na kongrese ITAPA

Kalendár akcií

PR sekcia

Poistenie Hodnota života dostupné už aj online

Významný medzinárodný úspech spoločnosti JAVYS

Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku

Všetky špičky štátnej digitalizácie V4 sa stretnú na kongrese ITAPA

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné

Hovorí Vám niečo pojem „Smart City“, alebo po slovensky povedané „Inteligentné Mesto“? Hľadáte nejakú súvislosť s inteligentným telefónom – smartphone? Tak ste na správnej ceste, lebo inteligentné mestá naozaj existujú a dokonca aj v Európe. Sú nimi napríklad Luxemburg, Amsterdam alebo slovinská Ľubľana. Ak vás láka život v takom meste, čítajte náš článok a zistíte, čo všetko vám ponúka.

Ak ste čakali nejakú presnú a jednoznačná definíciu pojmu „Smart City“ asi vás sklameme, neexistuje. V súčasnosti sa vyskytuje mnoho rôznych definícií konceptu Smart Cities a všetky sa zhodujú v základných myšlienkach obsiahnutých v tomto pojme. Konceptualizácia tohto pojmu sa však líši v závislosti od mesta, krajiny, úrovne rozvoja, od ochoty vedenia mesta prijímať inovácie a tiež aj od očakávaní obyvateľov daného mesta. Je preto prirodzené, že Smart City v Indii bude odlišné od toho nášho európskeho

V európskom prostredí sa niektoré definície Smart City sústreďujú výhradne na informačné a komunikačné technológie ako technologický stimul rozvoja mesta. Širšie vymedzenie tohto pojmu však zahŕňa aj iné aspekty a vplyvy. Sú nimi okrem iného najmä socio-ekonomické aspekty, aspekty vládnutia a riadenia, vplyvy zainteresovaných strán a záujmových skupín.

Každá definícia sa však zhodne na tom, že Smart City je mesto, ktoré si vďaka rozumnému využívaniu technológií, najmä informačných a komunikačných, zabezpečuje vyššiu konkurencieschopnosť. Zároveň si takto zabezpečuje udržateľnú budúcnosť s lepšími životnými podmienkami pre svojich obyvateľov. To všetko je inteligentnému mestu umožnené vďaka symbiotickému prepojeniu a vytvoreniu kvalitných vzájomných väzieb medzi sieťami ľudí, podnikov, technológií, infraštruktúry, spotreby, energií a priestoru.

V štúdii Európskeho Parlamentu s názvom Mapping Smart Cities in the EU z roku 2014 je Smart City definované ako mesto, „ktoré sa snaží svoje verejné problémy čo najefektívnejšie riešiť prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií“. Problémy a verejné dianie sú v inteligentnom meste adresované verejnosti. Riešenia sú následne prinášané na základe partnerstiev a väzieb vytvorených medzi daným mestom a zainteresovanými stranami. Tieto riešenia sú vyvinuté pomocou iniciatívy mesta Smart City, či už ako samostatné projekty alebo zvyčajne ako vytvorená komplexná sieť prekrývajúcich sa činností.

Stratégie a iniciatívy európskeho Smart City musia podľa Európskeho Parlamentu zahŕňať minimálne jednu z nasledujúcich charakteristík, predstavujúcich buď konkrétny cieľ, pre ktorý sa zainteresované strany zúčastňujú na iniciatíve Smart City, alebo rámec vykonávaných činností, pomocou ktorých bude stanovený cieľ dosiahnutý. Jedná sa o tieto charakteristiky:

  • Smart Governance (Inteligentné Vládnutie - zahŕňajúce princípy transparentnosti, účelnosti a efektívnej hospodárnosti)

  • Smart People (Inteligentní Ľudia – dôraz na vzdelanosť obyvateľov, znalostná ekonomika)

  • Smart Living (Inteligentné Bývanie – inovácie a efektívnejšie riešenia budov a domov, ktoré sú energeticky úspornejšie a zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu)

  • Smart Mobility (Inteligentná Doprava – nové technológie v doprave umožňujúce efektívnejšiu prepravu šetrnejšiu k životnému prostrediu)

  • Smart Economy (Inteligentná Ekonomika – spojenie Smart Cities s hospodárskym rastom, účelnejšia a trvalo udržateľná prosperujúca ekonomika)

  • Smart Environment (Inteligentné Prostredie – prostredie, v ktorom sú využívané technológie pre pohodlnejší život obyvateľov s ohľadom na zachovanie ochrany životného prostredia, zahŕňajúce fyzické životné prostredie ako aj ľudské a virtuálne prostredie = ekosystém objektov vo vzájomnej interakcii)

Prostriedky, ktorými sa inteligentné mesto snaží dosahovať vyššie uvedené ciele môžu byť rôzne, no najčastejšie sa jedná o technológie a technologické inovácie, materiálne, finančné, znalostné a organizačné vstupy ako aj procesy, normy a štandardy. Základné tri komponenty budovania Smart Cities sú technologické, ľudské a inštitucionálne.

Je teda možné tvrdiť, že Smart City v európskom prostredí je mesto, ktoré je schopné, čo najefektívnejšie poskytovať všetky služby svojim obyvateľom a zároveň pri tom vytvárať pracovné miesta, podporovať inovácie, výskum, nové myšlienky, rešpektovať životné prostredie a zohľadňovať názory svojich obyvateľov. Je to mesto, ktoré riadi svoju mobilitu, spotrebu energií, budovy, priestor a digitálne informácie energeticky účinným a udržateľným spôsobom v prospech blahobytu svojich občanov, pracovníkov a turistov. V Európskej únii sú iniciatívy Smart Cities momentálne veľmi aktuálne, a to najmä s ohľadom na neustále rastúcu urbanizáciu a problémy s ňou spojené – či sa už jedná o výrazné preťaženie dopravy, rastúcu spotrebu energií a s tým spojená narastajúca záťaž životného prostredia alebo čoraz väčšia produkcia odpadov.

Cieľom európskej iniciatívy Smart Cities je preto povzbudzovať európske mestá, testovať nové inovatívne riešenia a tým posilňovať vlastnú konkurencieschopnosť. Vďaka týmto aktivitám by sa mala zvýšiť atraktivita daného mesta pre investorov. Do iniciatívy sa zapojilo mnoho miest z členských štátov Európskej únie, no výrazne v tejto oblasti napredujú najmä severské mestá. Podľa štúdie Európskeho Parlamentu je možné, všetky mestá s populáciou väčšou ako 100 000 obyvateľov, nachádzajúce sa v severských členských štátoch EÚ, charakterizovať ako Smart Cities. Zaujímavosťou je, že rovnako úspešne sú aj mestá v Taliansku, Rakúsku a Holandsku. Za nimi nasledujú Francúzsko, Španielsko a Veľká Británia. O niečo horšie je na tom Nemecko a Poľsko, ktoré disponujú iba niekoľkými Smart Cities. A asi nikoho neprekvapí fakt, že najnižší výskyt inteligentných miest je v členských štátoch vo východnej Európe, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Zároveň treba poznamenať, že iniciatíva Smart Cities bola rozpoznaná aj u nás a zapojili sa do nej tri slovenské mestá. Viete, o ktoré mestá sa jedná? Prezradíme vám, že prekvapivo sa nejedná o naše hlavné mesto! Odpoveď na túto otázku, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácii ohľadom problematiky inteligentných miest sa dozviete v nasledujúcom článku.

Autor: Karolína FabianováVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.