Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dňa 19. 9. 2023 vyhlásila ročné výberové konanie na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie 1. 1. – 31. 12. 2024. Konanie prebehlo v troch kolách, ktoré boli otvorené súčasne na rôzne typy služieb. Aj vďaka tomuto spôsobu obstarania sa podarilo zabezpečiť úsporu vo výške 15 mil. € z maximálnych cien stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)* pri naplnení 43 % z celkového požadovaného objemu PpS na rok 2024. Do ročného výberového konania na rok 2024 predložilo cenové ponuky 25 uchádzačov, čo je o 7 viac voči minulému roku.

Pri samotnom vyhodnotení predložených cenových ponúk v rámci ročného výberového konania SEPS prihliadala ako na legislatívne požiadavky, tak aj na cenové rozhodnutie regulátora. Proces predkladania ponúk bol organizovaný elektronicky prostredníctvom obchodného systému SEPS – Damas Energy a prebehol v troch kolách. Z hľadiska celkového zhodnotenia nákupu služieb bol zvolený postup obstarávania úspešný, pričom sa podarilo zabezpečiť a naplniť v rámci ročného výberového konania na rok 2024 požadovaný objem** pre služby FCR, aFRR, mFRR. Dokup podporných služieb bude SEPS realizovať prostredníctvom viacdenných (mesačných) a denných výberových konaní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou (pozri vyhodnotenie).

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos elektriny v rámci Slovenska a tiež z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny slúžia najmä PpS, ktorých aktiváciou dochádza k dodávke regulačnej elektriny a tým pomáhajú udržať rovnováhu sústavy. Popri údržbe stožiarov a vedení sú PpS rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy môže dôjsť k výpadkom dodávky elektriny a obmedzeniu prevádzky výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k veľkej systémovej poruche (black out). PpS spoločnosť SEPS obstaráva od poskytovateľov PpS, a to v rámci denných alebo viacdňových (strednodobých a krátkodobých) výberových konaní.

Ktoré PpS sa obstarávali?

Cieľom ročného výberového konania bolo obstarať PpS pre zabezpečenie výkonovej rovnováhy. Výnimkou z obstarania sú PpS typu Sekundárna regulácia napätia a Štart z tmy, ktoré sú, vzhľadom na svoj charakter, obstarávané priamou zmluvou v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Aká bola stratégia obstarávania?

Stratégia na zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na rok 2024 bola predmetom verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila 19. 7. – 30. 7. 2023. Ročné výberové konanie prebiehalo v súlade s prijatou Stratégiou zabezpečenia dostatočného objemu PpS a Súťažnými podkladmi pre zabezpečenie objemu PpS zameranými na rok 2024. Zvyšný neobstaraný objem do celkovej požiadavky PpS na rok 2024, ktorý v súlade s aktuálnou legislatívou zostane po ročnom výberovom konaní nenaplnený, plánuje spoločnosť SEPS obstarať prostredníctvom denných, resp. viacdňových (krátkodobých) výberových konaní.

*Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0089/2023/E stanovuje maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov PpS a priemerné rozsahy jednotlivých služieb. Cenová úspora vo výške 15 mil. € je vypočítaná ako úspora z maximálnych cien a priemerných rozsahov pre jednotlivé služby, ktoré sú stanovené v rozhodnutí ÚRSO.

**Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou vzťahujúce sa na nákup PpS určuje spoločnosti SEPS povinnosť obstarať minimálne 30 % celkovej ročnej požiadavky na PpS formou denných výberových konaní. V rámci pripojenia SEPS k platformám MARI (mFRR) a PICASSO (aFRR) v 2. polovici roka 2024 prebehne štandardizácia produktov aFRR+/- amFRR+/-, z čoho vyplýva plnenie podmienky pre obstaranie štandardných produktov vo výške 40 % z celkovej požiadavky formou denných výberových konaní.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.