Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Horúca jeseň z pohľadu cien energie

Napriek tomu, že jeseň bola z pohľadu vývoja cien energie mimoriadne „horúca“, čo sa prejavilo vo zvýšení koncových cien zo strany URSO, verejnosť potešili aspoň výsledky viacročného výberového konania SEPS-u. Bonusom k zníženiu tarify za systémové služby (TSS) pre rok 2019 bolo aj transparentné zverejnenie úspešných subjektov, vrátane výšky ich výnosu za poskytovanie podporných služieb.

Celoročný rast cien elektriny na referenčnej pražskej burze predznamenal jesenné zvyšovanie koncových cien domácností a malých podnikov zo strany URSO (komentár TU).

Zdroj: URSO

Tento stav spôsobili predovšetkým dva faktory, a to rastúce ceny (i) uhlia, využívaného v teplárenstve a elektroenergetike:

Zdroj: ICE

a (ii) emisných povoleniek CO2, ktoré musia nakúpiť teplárne/elektrárne znečisťujúce životné prostredie emitovaním CO2:

Zdroj: EEX

Pri tomto vývoji však možno predpokladať rast cien regulovaných URSO-m aj pre rok 2019. Rozhodujúcim obdobím bude prvý polrok, ktorý vstupuje do cien dodávky elektriny domácnostiam a malým podnikom.

Výrazný nárast komoditnej zložky ceny elektriny mierne korigoval pokles ďalších dvoch ostro sledovaných položiek regulovaných URSO-m. V prvom rade sa znížil náklad na doplatok za obnoviteľné zdroje energie a kombinovanú výrobu elektriny a tepla, čo spôsobilo zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na rok 2019 z hodnoty 26,988 eur/MWh na úroveň 25,988 eur/MWh. Druhou položkou bola tarifa za systémové služby (TSS), ktorá poklesla zo 6,8919 eur/MWh na 5,9434 eur/MWh v roku 2019. V oboch prípadoch však treba priznať, že pokles týchto taríf mohol byť aj výraznejší, ale to je už kompetencia nezávislého URSO.

Pokles TSS nastal aj vďaka úspešnému viacročnému výberovému konaniu SEPS-u. Táto štátna akciovka prvýkrát obstarala poskytovanie podporných služieb (PpS) na trojročné obdobie, čím dokázala znížiť objem peňazí priznaných URSO-m o viac než 40 miliónov eur. Je však už na rozhodnutí URSO-a v akom pomere rozdelí tieto úspory medzi odberateľov v podobe nižších cien a akcionára, t.j. štát cez dividendu od SEPS-u.

Zdroj: SEPS

Bonusom spomínaného výberového konania je taktiež publikovanie platieb jednotlivým poskytovateľom za poskytované PpS pre roky 2019, 2020 a 2021, na čo sme nabádali už skôr. Takáto miera transparentnosti by totiž mala byť samozrejmosťou vždy, keď ide o verejné zdroje.

Zdroj: SEPS

Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk

© Autorské práva vyhradené.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.