Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Vojna prerušila dodávky plynu

Dostaneme výnimku z ropného embarga

Putin chce za plyn ruble

Embargo na ruské energie by sme pocítili

Kalendár akcií

PR sekcia

Skupina MOL daruje Ukrajine technické zariadenia

Zväčšujúce sa mestá potrebujú inteligentné siete

SEPS spolu s partnermi testovala masívny výpadok elektriny na západnom Slovensku v reálnych podmienkach

Skupina MOL chce obsadiť viac ako 50 pracovných pozícií mladými ľuďmi

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

EP požaduje zmeny označovania energetickej efektívnosti domácich spotrebičov

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A - G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej vznikli podtriedy A+, A++ a A+++. Prísnejšie požiadavky by podľa poslancov mali motivovať výrobcov k zvyšovaniu efektívnosti ich spotrebičov.

Poslanci schválili pozíciu Európskeho parlamentu pomerom hlasov 580 (za): 52 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania). Na jej základe budú vyjednávači EP rokovať s predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ o finálnej podobe novej legislatívy.

Štítky so zmenenou stupnicou na existujúce skupiny výrobkov by mali byť zavedené v rozmedzí 21 mesiacoch až šiestich rokov (podľa typu produktu) od vstupu novej legislatívy do platnosti, uvádza sa v schválenom texte. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť jednotnú stupnicu energetickej efektívnosti v rozsahu A až G. Akákoľvek v budúcnosti schválená zmena stupnice by mala podľa poslancov ostať následne v platnosti aspoň 10 rokov. K zmenám by malo dôjsť za predpokladu, že 25% výrobkov predaných na trhu Únie bude patriť do najvyššej triedy energetickej účinnosti A alebo ak sa 50 % výrobkov umiestni v dvoch najvyšších triedach - A a B.

Pri zavedení nového označenia - na základe novej stupnice a kritérií - by do triedy A nemal na začiatku patriť žiaden výrobok. Pri spotrebičoch, u ktorých je predpoklad rýchleho technologického pokroku, by na začiatku mali ostať prázdne dve najvyššie triedy - A aj B.

Pri skupine výrobkov, ktoré nemôžu byť zaradené do tried F a G budú ich štítky farebne odlíšené. Štandardné spektrum označení - od tmavozelenej až po červenú - tak v týchto prípadoch nahradí sivá farba.

Informácie o energetickej efektívnosti na obaloch

Štítok na domácom spotrebiči by mal spotrebiteľa informovať o triede energetickej efektívnosti príslušného modelu výrobku a jeho absolútnu spotrebu energie v kWh za jeden rok alebo iné relevantné časové obdobie, uvádza schválený text.

Testovanie v reálnych podmienkach

Testovacie metódy a prostredie, tak pre dodávateľov, ako aj pre orgány dohľadu nad trhom, by mali čo najviac zodpovedať skutočnému používaniu daného výrobku priemerným spotrebiteľom, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci tiež požadujú, aby Komisia uverejňovala prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov.

Transparentné informácie o výrobkoch pre spotrebiteľov

Poslanci presadzujú vytvorenie databázy výrobkov, ktorá by pozostávala zo spotrebiteľskej webovej stránky s informáciami o každom produkte a z tzv. rozhrania pre súlad, teda elektronickej platformy, ktorá by mala podporiť prácu orgánov dohľadu nad trhom. Databáza by mala byť k dispozícii vo všetkých jazykoch členských štátov.

Legislatíva týkajúca sa označovania energetickej efektívnosti sa vzťahuje na výrobky, ktoré majú významný - priamy či nepriamy - vplyv na spotrebu energie.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na použité výrobky (produkty z druhej ruky) a na prostriedky na prepravu, ktorých motor zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, napríklad výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

Ďalší postup

Poslanci splnomocnili výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku, aby začal rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nového nariadenia.

Zdroj: Európsky parlament

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2022 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.