Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Bruselský kompromis v boji proti klimatickým zmenám

Európska rada prijala na svojom zasadnutí, 23.10.2014 v Bruseli, klimaticko-energetický balíček stanovujúci ciele do roku 2030. EÚ sa tak stala prvým z významných svetových hráčov, ktorý predstavil svoj záväzok na ceste k medzinárodnej klimatickej dohode očakávanej ako výsledok parížskych rokovaní z decembra roku 2015. Treba však priznať, že tento balíček sa vôbec nerodil ľahko, keďže na pozadí rusko-ukrajinskej plynovej krízy sa do popredia dostáva otázka energetickej bezpečnosti a na druhej strane ceny energií, ovplyvňujúce konkurencieschopnosť našich podnikov, takisto zohrávajú svoju rolu. K čomu sme sa teda dopracovali a ako to vnímajú jednotliví aktéri sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Za najväčší úspech bruselských rokovaní možno považovať prijatie záväzku na 40% redukciu emisií skleníkových plynov v celej EÚ oproti roku 1990. Ide o záväzok, ktorý Európska komisia rozráta na jednotlivé členské štáty podľa ich ekonomickej sily určenej prostredníctvom HDP.

Tento balíček 2030 je veľmi dobrou správou pre náš boj proti klimatickým zmenám. Čo sa týka redukcie emisií skleníkových plynov, vo svete neexistuje ambicióznejší hráč ako Európska únia.“ José Manuel Barosso, odchádzajúci predseda Európskej komisie.

Dôležitým míľnikom je snaha o zreformovanie systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS), ako hlavného trhové nástroja motivujúceho firmy na znižovanie škodlivých emisií v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

Včerajšie rozhodnutie stanovuje jasný cieľ pre redukciu skleníkových plynov a poskytuje potrebný signál pre investície do nízko-uhlíkových technológií. Najdôležitejšou teraz bude urýchlená reforma ETS, tak ako bolo vyzdvihnuté väčšinou členských štátov.” Johannes Teyssen, prezident EURELECTRIC – európskeho združenia elektroenergetiky a šéf nemeckého gigantu RWE.

Keďže sa EÚ poučila z prijatia predošlého balíčka 20-20-20, v tomto prípade už kládla významný dôraz na udržanie konkurencieschopnosti. Európski lídri sa dohodli na pokračovaní bezplatného prideľovania emisných povoleniek najviac ohrozeným odvetviam, ak medzinárodné spoločenstvo neprijme porovnateľné opatrenia na spoplatnenie uhlíka. Cieľom je zabrániť odlevu investícií v energeticky náročných sektoroch (napr.: cementárne, železiarne), do krajín s miernejšími ekologickými štandardmi.

Nový rámec je extrémne náročným cieľom pre európsky priemysel pri absencii podobných obmedzení pre našich globálnych konkurentov. Avšak jasný záväzok hláv štátov nastaviť ochranné opatrenia na úrovni najefektívnejších prevádzok je pozitívnym signálom pre priemyselné investície, rast a zamestnanosť v Európe.” Axel Eggert, generálny riaditeľ EUROFERu – európskej ocielarskej asociácie.

Zároveň sa časť peňazí, ako prejav solidarity, vyčlení pre chudobnejšie štáty EÚ (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko), na pomoc pri modernizácii našich energetických systémov (predovšetkým znižovaním energetickej náročnosti).

"Na jednej strane ide o ambiciózne ciele, ktoré chceme spoločne presadzovať na svetovej klimatickej konferencii v decembri 2015, ale na druhej strane lídri EÚ zabezpečili určitú mieru racionality a tieto záväzky by nemali ísť proti konkurencieschopnosti Európy." Róbert Fico, premiér SR.

Pri podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na energetickom mixe, si EÚ stanovila záväzný kolektívny cieľ na úrovni 27%, ktorý však nebude premietnutý do záväzných národných cieľov. Týmto krokov sa EÚ prihlásila k technologicky neutrálnemu spôsobu prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo, keďže ponechala rozhodnutie o energetickom mixe na jednotlivé členské štáty. Takto sa do hry dostáva aj jadrová energetika, ako aj znečisťujúce fosílne palivá v kombinácii s inštaláciami na zachytávanie a uskladňovanie uhlíka.

Cieľ ohľadne OZE je veľmi malým krokom k podpore enormného potenciálu, ktorý fotovoltika a ostatné OZE reprezentujú. Avšak ide aj naďalej o dôležitý signál politickej rozhodnosti prekonať existujúce bariéry trhu a negatívny národný politický kontext, keďže niektoré členské štáty prijali voči OZE retroaktívne opatrenia.“ Frauke Thies, riaditeľ EPIA – európskeho združenia fotovoltického priemyslu.

Pri energetickej efektívnosti prijali európski lídri len orientačný cieľ vo výške 27%, s tým, že do roku 2020 by sa mali ešte preskúmať možnosti na jeho zvýšenie na 30%. Práve nezáväznosť tohto cieľa vzbudila rozpaky u mnohých zainteresovaných, keďže zvyšovanie energetickej efektívnosti nákladovo účinným spôsobom by malo byť prirodzené tak na úrovni štátov, ako aj priemyslu či domácností.

Napriek mnohým štúdiám demonštrujúcim potenciál nákladovej účinnosti vyššieho cieľa pri energetickej efektívnosti, 28 hláv štátov sa postavilo k stanoveniu významného cieľa energetickej efektívnosti dosť laxne. Významný cieľ mohol odblokovať investície do ťažko zasiahnutého sektora stavebníctva a mohol priniesť multiplikačné benefity cez zníženú energetickú závislosť, posilnenie verejných financií a zlepšené zdravie občanov EÚ.“ Adrian Joyce, generálny sekretár EuroACE – európskej asociácii združujúcej firmy v oblasti energetických úspor.

Krajiny s výrazným podielom OZE sa snažili presadiť aj 4. cieľ a to lepšie prepojenie elektroenergetických sústav, čo by im umožnilo exportovať časť elektriny do iných členských štátov. Išlo predovšetkým o Španielsko alebo Portugalsko, ktoré by radi posilnili svoje prepojenie na Francúzsko. Došlo však iba k potvrdeniu už skôr stanoveného záväzného cieľa na úrovni 10% do roku 2020 s tým, že Európska komisia bude pravidelne informovať o opatreniach umožňujúcich prepojenie na úrovni 15% do roku 2030.

Cieľ prepojenia sietí je zmätočný, berúc do úvahy aktuálne politické výzvy, ktorým Európa čelí. Sme uprostred energetickej krízy s Ruskom držiacim členské štáty ako rukojemníkov pri dodávkach plynu. Napriek tomu sa hlavy štátov odvážia pochváliť nezmyselným cieľom, ktorý nemá nič spoločné so zlepšením prepojenia Pyrenejského polostrova alebo bezpečnosti dodávok v Baltských štátoch, nieto ešte s rozvojom vnútorného energetického trhu.” Thomas Becker, šéf EWEA – európska asociácia veterného priemyslu

Za zmienku určite stojí aj dodatok o flexibilite, ktorým dali predstavitelia 28 členských štátov jasný signál, že po klimatickom samite v Paríži sa k týmto cieľom ešte vrátia. Hoci odchádzajúci prezident Európskej Rady Herman Van Rompuy na svojej tlačovej besede tvrdil, že pod prijaté záväzky určite nepôjdu, ktovie aká bude nálada po parížskych rokovaniach. Treba veriť a motivovať našich vyjednávačov, v hlavnej role so slovenským eurokomisárom Šefčovičom, aby dokázali presvedčiť ostatných veľkých emitentov (Čína, USA, India) o potrebe uzavretia medzinárodnej klimatickej dohody, ktorá nám umožní limitovať globálne otepľovanie na prijateľných 2°C. Nemôžeme byť predsa ľahostajný k osudu našich detí a vnukov podľa príslovia: „po nás potopa“!.

Tlieskam tomuto kroku, ktorý poskytuje cenný podnet smerom k parížskej globálnej dohode o klíme naplánovanej na rok 2015. Skutočnosť, že 28 krajín EÚ, na rôznom stupni ekonomického rozvoja, dokázalo dosiahnuť dobrý kompromis je vynikajúcou predzvesťou pre schopnosť všetkých národov dospieť k efektívnej dohode na budúci rok.“ Christiana Figueres, šéfka sekretariátu OSN pre Rámcovú dohodu o klimatických zmenách (UNFCCC)

Premiér Fico ku klimaticko-energetickému balíčku EÚ
Hosť v štúdiu TA3: Cesta čistejšej energieVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.