Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

30 najviac znečisťujúcich elektrárni v EÚ

Už pár rokov môžeme v Európskej únii pozorovať trocha paradoxnú situáciu. Naša 28-ka zastáva líderskú pozíciu v boji proti klimatickým zmenám, avšak spolu s nárastom výrobných kapacít zo zelených energií rastie aj spotreba uhlia, ktorá zásadným spôsobom prispieva k zvyšovaniu CO₂ v atmosfére. Navyše spaľovaním uhlia sa do ovzdušia uvoľňujú aj iné škodlivé látky, ako napríklad prachové častice – PM2.5/10, oxidy dusíka – NOx či oxid siričitý - SO₂, s negatívnym dosahom na ľudské zdravie. Zároveň dochádza k zatváraniu paroplynových cyklov spaľujúcich zemný plyn, ktorý je k životnému prostrediu určite šetrnejší. Príčiny sú tiež zrejmé – lacnejšia výroba elektrickej energie z uhlia kvôli vysokým cenám zemného plynu a nefunkčnému trhu s uhlíkom, ktorý by mal negatívne oceniť zdroje znečisťujúce životné prostredie.

V tomto duchu v júli 2014 kolektív autorov* publikoval zaujímavú štúdiu - Europe´s Dirty 30, kde uviedol zoznam 30 elektrárni, ktoré v roku 2013 emitovali v rámci EÚ najviac CO₂. Málokoho prekvapí zistenie, že až 29 z nich je uhoľných a jedna spaľuje ropné bridlice. Na prvom, nepopulárnom mieste sa nachádza poľská elektráreň v meste Bełchatów, ktorá do ovzdušia v roku 2013 vypustila cez 37 mil. ton CO₂. Len pre porovnanie, európsky štatistický úrad (Eurostat) predbežne vyčíslil celkové emisie CO₂ Slovenska za rok 2013 na 25,5 mil. ton a tepelná elektráreň v Novákoch v roku 2013 vyprodukovala takmer 2,3 mil. ton CO₂.


Zdroj: Europe´s Dirty 30, autori*

Štúdia ďalej poukazuje na „pokrivkávajúcu“ politiku EÚ ohľadne boja proti klimatickým zmenám s cieľom udržať globálne otepľovanie pod 2°C. Súčasná trhová situácia, európska legislatíva a nejednotnosť členských štátov poskytujú energetickým spoločnostiam nesprávne investičné stimuly. Namiesto toho, aby viac investovali do alternatívnych zdrojov ako zemný plyn a zelené energie, modernizujú uhoľné elektrárne a vkladajú financie do prieskumu a ťažby uhlia v Európe. Takéto konanie môže vo finále viesť buď k zlyhaniu európskej politiky boja proti klimatickým zmenám alebo k značným finančným stratám energetických spoločností. Dobrým príkladom je Smernica o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ), stanovujúca prísnejšie enviromentálne limity na vypúšťanie škodlivých látok, ktorá mala motivovať k uzavretiu uhoľných elektrárni. Mnohé spoločnosti však radšej uvažujú o ich modernizácii a predĺžení životnosti. Rovnako je tomu aj na Slovensku, kde Slovenské elektrárne investujú do tepelnej elektrárne Nováky. Treba zdôrazniť, že ich k tomu vedú rozhodnutia našich politikov, ktorí podporujú stratovú ťažbu uhlia na Hornej Nitre. Financie však nepochádzajú priamo zo štátneho rozpočtu, ale z predaja elektriny konečným odberateľom, takže sa na ňu vlastne skladajú všetci slovenskí spotrebitelia.

S cieľom chrániť zdravie ľudí a minimalizovať dôsledky klimatických zmien, autori štúdie navrhujú:

  • Zatvorenie uhoľných elektrárni a nahradenie uhlia pri výrobe elektriny alternatívnymi zdrojmi - zemný plyn a OZE;
  • Presunutie finančných zdrojov používaných na podporu ťažby uhlia či produkcie elektriny z uhlia na rozvoj zelených energií a energetickej efektívnosti;
  • Vyčlenenie financií na rekvalifikáciu a pomoc ľuďom, ktorých živobytie dnes závisí od ťažby uhlia;

Na záver je potrebné dodať, že rozhodujúcim momentom v boji proti klimatickým zmenám bude klimatická konferencia OSN (UNFCCC), ktorá sa má uskutočniť v roku 2015 v Paríži. Samozrejme, iba snaha EÚ nestačí. Je potrebné, aby našu iniciatívu podporil a opätoval celý svet, predovšetkým giganti ako USA a Čína. Takže len záväzná globálna dohoda môže prispieť k udržaniu globálneho otepľovania pod 2°C a tým k zabráneniu katastrofálnych následkov zmeny klímy – extrémne výkyvy počasia (povodne, hurikány či suchá), nedostatok pitnej vody a potravín.* Kathrin Gutmann - Climate Action Network (CAN) Europe, Julia Huscher - Health and Environment Alliance (HEAL), Darek Urbaniak and Adam White - WWF European Policy Office, Christian Schaible - the European Environmental Bureau (EEB) a Mona Bricke - Climate Alliance Germany.
Zdroj: Europe´s Dirty 30, autori*
Legenda: Thermal Power Plant - Tepelná elektráreň, MWe - Elektrický výkon v MWe, Fuel - Palivo, Hard Coal - Čierne uhlie, Lignite - Hnedé uhlie, Oil shale - Ropné bridlice, CO₂ emissions - Emisie CO₂ v miliónoch ton za rok 2013

Štúdiu – Europe´s Dirty 30 nájdete TU.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.