Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Energetická bilancia roku 2021

J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Kalendár akcií

PR sekcia

SPP zabezpečí dodávku plynu aj zákazníkom, ktorí nestihli počas režimu DPI podpísať zmluvu

JESS a Trnavský samosprávny kraj podporia rozvoj vodíka

ESCO Slovensko rozširuje svoje služby o CAPEXUS SK

SPP a Brantner budú vyrábať biometán z odpadu

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

30 najviac znečisťujúcich elektrárni v EÚ

Už pár rokov môžeme v Európskej únii pozorovať trocha paradoxnú situáciu. Naša 28-ka zastáva líderskú pozíciu v boji proti klimatickým zmenám, avšak spolu s nárastom výrobných kapacít zo zelených energií rastie aj spotreba uhlia, ktorá zásadným spôsobom prispieva k zvyšovaniu CO₂ v atmosfére. Navyše spaľovaním uhlia sa do ovzdušia uvoľňujú aj iné škodlivé látky, ako napríklad prachové častice – PM2.5/10, oxidy dusíka – NOx či oxid siričitý - SO₂, s negatívnym dosahom na ľudské zdravie. Zároveň dochádza k zatváraniu paroplynových cyklov spaľujúcich zemný plyn, ktorý je k životnému prostrediu určite šetrnejší. Príčiny sú tiež zrejmé – lacnejšia výroba elektrickej energie z uhlia kvôli vysokým cenám zemného plynu a nefunkčnému trhu s uhlíkom, ktorý by mal negatívne oceniť zdroje znečisťujúce životné prostredie.

V tomto duchu v júli 2014 kolektív autorov* publikoval zaujímavú štúdiu - Europe´s Dirty 30, kde uviedol zoznam 30 elektrárni, ktoré v roku 2013 emitovali v rámci EÚ najviac CO₂. Málokoho prekvapí zistenie, že až 29 z nich je uhoľných a jedna spaľuje ropné bridlice. Na prvom, nepopulárnom mieste sa nachádza poľská elektráreň v meste Bełchatów, ktorá do ovzdušia v roku 2013 vypustila cez 37 mil. ton CO₂. Len pre porovnanie, európsky štatistický úrad (Eurostat) predbežne vyčíslil celkové emisie CO₂ Slovenska za rok 2013 na 25,5 mil. ton a tepelná elektráreň v Novákoch v roku 2013 vyprodukovala takmer 2,3 mil. ton CO₂.


Zdroj: Europe´s Dirty 30, autori*

Štúdia ďalej poukazuje na „pokrivkávajúcu“ politiku EÚ ohľadne boja proti klimatickým zmenám s cieľom udržať globálne otepľovanie pod 2°C. Súčasná trhová situácia, európska legislatíva a nejednotnosť členských štátov poskytujú energetickým spoločnostiam nesprávne investičné stimuly. Namiesto toho, aby viac investovali do alternatívnych zdrojov ako zemný plyn a zelené energie, modernizujú uhoľné elektrárne a vkladajú financie do prieskumu a ťažby uhlia v Európe. Takéto konanie môže vo finále viesť buď k zlyhaniu európskej politiky boja proti klimatickým zmenám alebo k značným finančným stratám energetických spoločností. Dobrým príkladom je Smernica o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ), stanovujúca prísnejšie enviromentálne limity na vypúšťanie škodlivých látok, ktorá mala motivovať k uzavretiu uhoľných elektrárni. Mnohé spoločnosti však radšej uvažujú o ich modernizácii a predĺžení životnosti. Rovnako je tomu aj na Slovensku, kde Slovenské elektrárne investujú do tepelnej elektrárne Nováky. Treba zdôrazniť, že ich k tomu vedú rozhodnutia našich politikov, ktorí podporujú stratovú ťažbu uhlia na Hornej Nitre. Financie však nepochádzajú priamo zo štátneho rozpočtu, ale z predaja elektriny konečným odberateľom, takže sa na ňu vlastne skladajú všetci slovenskí spotrebitelia.

S cieľom chrániť zdravie ľudí a minimalizovať dôsledky klimatických zmien, autori štúdie navrhujú:

  • Zatvorenie uhoľných elektrárni a nahradenie uhlia pri výrobe elektriny alternatívnymi zdrojmi - zemný plyn a OZE;
  • Presunutie finančných zdrojov používaných na podporu ťažby uhlia či produkcie elektriny z uhlia na rozvoj zelených energií a energetickej efektívnosti;
  • Vyčlenenie financií na rekvalifikáciu a pomoc ľuďom, ktorých živobytie dnes závisí od ťažby uhlia;

Na záver je potrebné dodať, že rozhodujúcim momentom v boji proti klimatickým zmenám bude klimatická konferencia OSN (UNFCCC), ktorá sa má uskutočniť v roku 2015 v Paríži. Samozrejme, iba snaha EÚ nestačí. Je potrebné, aby našu iniciatívu podporil a opätoval celý svet, predovšetkým giganti ako USA a Čína. Takže len záväzná globálna dohoda môže prispieť k udržaniu globálneho otepľovania pod 2°C a tým k zabráneniu katastrofálnych následkov zmeny klímy – extrémne výkyvy počasia (povodne, hurikány či suchá), nedostatok pitnej vody a potravín.* Kathrin Gutmann - Climate Action Network (CAN) Europe, Julia Huscher - Health and Environment Alliance (HEAL), Darek Urbaniak and Adam White - WWF European Policy Office, Christian Schaible - the European Environmental Bureau (EEB) a Mona Bricke - Climate Alliance Germany.
Zdroj: Europe´s Dirty 30, autori*
Legenda: Thermal Power Plant - Tepelná elektráreň, MWe - Elektrický výkon v MWe, Fuel - Palivo, Hard Coal - Čierne uhlie, Lignite - Hnedé uhlie, Oil shale - Ropné bridlice, CO₂ emissions - Emisie CO₂ v miliónoch ton za rok 2013

Štúdiu – Europe´s Dirty 30 nájdete TU.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.