Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Energetická bilancia roku 2021

J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Kalendár akcií

PR sekcia

SPP zabezpečí dodávku plynu aj zákazníkom, ktorí nestihli počas režimu DPI podpísať zmluvu

JESS a Trnavský samosprávny kraj podporia rozvoj vodíka

ESCO Slovensko rozširuje svoje služby o CAPEXUS SK

SPP a Brantner budú vyrábať biometán z odpadu

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Aj NATUR-PACK, a.s. aktívne prispieva k ochrane životného prostredia

Zaujímali ste sa niekedy o to, čo sa deje s odpadom po jeho zahodení do koša? Viete, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadov? Spoločnosť NATUR – PACK, a.s. by vám o tom vedela povedať svoje. V rámci svojej činnosti sa starajú o zabezpečenie zberu odpadu a recykláciu, ale aj vzdelávanie detí a širokej verejnosti prostredníctvom akcií a programov, ktoré organizujú a realizujú.

Zdroj: NATUR - PACK, a.s.

Systém NATUR – PACK je transparentný systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov založený na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle § 27 zákona o odpadoch je: „súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.“

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca: (i) elektrozariadení, (ii) batérií a akumulátorov, (iii) výrobca obalov (iv) výrobca vozidiel, (v) výrobca pneumatík, (vi) výrobca neobalového výrobku.

V zmysle zákona o odpadoch sa pod pojmom výrobca, chápu nielen výrobcovia, ale aj subjekty, ktoré poskytujú dané výrobky konečnému spotrebiteľovi, plnia výrobky do obalov, balia ich, alebo ich dovážajú na Slovensko. V predošlej legislatíve bol zaužívaný pojem – povinná osoba.

Spoločnosť NATUR – PACK, a. s. je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje služby práve pre výrobcov vyhradeného produktu, pre samosprávy a zároveň vzdeláva verejnosť. V rámci svojej činnosti môže takéto služby poskytovať pre výrobcu obalov, neobalového výrobku, ale aj výrobcu batérií a akumulátorov.

„Cieľom zákona o odpadoch je dosiahnuť vyššiu úroveň recyklácie, keďže spomedzi krajín EÚ je na tom Slovensko veľmi mizerne. V súčasnosti nie sú údaje jednotné, ale recyklácia dosahuje niečo medzi 10 - 15 %, čo je v porovnaní s tým, čo máme dosiahnuť do roku 2020 (50 %), žalostne málo. U našich západných susedov napríklad Rakúsko, Nemecko funguje recyklácia veľmi dobre a zhodnocuje sa približne 60 % odpadu,“ hovorí Marek Brinzík riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Čo sa týka samotnej činnosti delí sa na servisnú a vzdelávaciu. V rámci servisnej časti NATUR – PACK zabezpečuje služby pre svojich zazmluvnených partnerov, ktorými sú výrobcovia vyhradených produktov. Títo výrobcovia sú povinní uhrádzať recyklačné poplatky a plniť celý rad povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Spoločnosť NATUR – PACK zabezpečuje splnenie týchto povinností pre svojich klientov a ponúka im tiež bezplatné poradenstvo a vzdelávanie.

„V princípe to znamená napríklad to, že výrobca vyprodukuje odpad (napr. vyrobí jednu fľašu) a my sa zaviažeme k tomu, že jeden takýto kus odpadu vyvezieme z obce. V rámci tejto činnosti uhradíme z recyklačných poplatkov, ktoré nám platí výrobca, triedený zber v obci, zberovú spoločnosť a postaráme sa o to, aby bol odpad následne aj recyklovaný,“ vysvetľuje Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

„Organizácia NATUR-PACK sa stala štvrtou organizáciou na Slovensku s aktívnym osvedčením EMAS, dobrovoľnej schémy Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit. Získala ju koncom roka 2014. V súčasnosti ide u nás o ojedinelý manažérsky nástroj, pritom vo svete patrí medzi prestížne environmentálne schémy, do ktorej je zapojených už približne 4500 spoločností,“ hovorí Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Schéma EMAS – pochádza z anglického výrazu Eco – Management and Audit Scheme. Ide o súbor pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k efektívnejšiemu využívaniu ľudských a prírodných zdrojov. Cieľom tejto schémy je znížiť environmentálnu záťaž. Spoločnosť NATUR-PACK vďaka využívaniu tejto schémy a napĺňaniu jej pravidiel v praxi získala 1. miesto v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie v roku 2015.

Dôležitým rozmerom a povinnosťou aj v zmysle zákona o odpadoch je povinnosť vzdelávania verejnosti, čo NATUR-PACK, a. s. napĺňa aj prostredníctvom osobnej angažovanosti svojich zamestnancov. Vzdelávacia časť činnosti je zameraná na ekovýchovu. Ako jediná oprávnená organizácia aktívne vzdeláva verejnosť. Veľká časť aktivít a vzdelávania je venovaná deťom.

„Najväčšou výzvou pre nás je motivovať ľudí a prispieť tým k zlepšeniu triedeného zberu v obciach. Triedený zber je finančne náročný. Stále však ľuďom chýba priama ekonomická motivácia, prečo je potrebné správne triediť odpad. Realitou je však fakt, že v prípade nesprávneho separovania odpadu sa poplatky zvýšia,“ vysvetľuje Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Veľká časť aktivít NATUR – PACK, a. s. je venovaná deťom, pretože tam vidí organizácia najväčší potenciál na zmenu k lepšiemu. Už deti v materských školách vedia veľmi dobre pochopiť, čo je odpad a prečo je potrebné ho triediť. Na praktických príkladoch z praxe vidia pridanú hodnotu správneho separovania, napríklad spracovaním 30 PET fliaš od minerálky vznikne fleecová bunda. Deti vedia následne pozitívne ovplyvniť svojich rodičov a preniesť tieto myšlienky domov. Vďaka deťom sa teda darí vzdelávať aj rodičov.

Medzi aktivity NATUR-PACK, ktoré priamo organizuje alebo na nich participuje patria:

  • originálny vzdelávací program pre deti v rámci putovného festivalu Ekotopfilm – Envirofilm,
  • diskusie pre širokú verejnosť v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm
  • obecné podujatia napr. počas Dní Zeme,
  • participácia na výchovno – vzdelávacom program realizovanom organizáciou ŽIVICA, určený pre MŠ, ZŠ, ŠS – Zelená škola,
  • spolupráca s organizáciou ŽIVICA pri bezplatnom výučbovom softvére NeODPADni z ODPADOV, určený pre ZŠ, ŠS,
  • aplikácia GREEN BIN – partner aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá pomáha občanom krajských a okresných miest pri triedení odpadu
  • prednášky na školách a metodicko-pedagogických centrách,
  • odborná spoluprácu a aktívna participáciu na rozvoji ekovýchovy a originálnych ekovýchovných programov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (napr. DAPHNE, ŽIVICA, EKORAST),
  • semináre pre klientov spoločnosti NATUR-PACK ako aj ostatných záujemcov, ktorí sa chcú zorientovať v zákone o odpadoch a v povinnostiach z neho vyplývajúcich,
  • odborné a populárno-náučné články venované osvete v oblasti triedeného zberu, recyklácie a ochrany životného prostredia.
Zdroj: NATUR - PACK, a.s.

Za svoje aktivity NATUR-PACK už získala viacero ocenení; vyššie spomenuté 1. miesto v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie, ale aj ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2013 a Zlatý mravec 2014.

Spoločnosti NATUR-PACK prajeme pri jej záslužnej práci a skvelých aktivitách, ktoré robí veľa úspechov a nových nápadov. Prostredníctvom svojej práce prispieva k vzdelávaniu nás všetkých, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Autor: Michaela Badidová

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.