Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam rozhovorov

Neváhajte a zapojte sa aj Vy. Šancu má každý

Obnoviteľné zdroje energie sú v kurze a ešte tobôž, keď je možné z programu Zelená domácnostiam získať na ich kúpu aj dotácie. V roku 2017 je vrece plné peňazí a každý kto je aktívny a dostatočne sa pripraví môže získať tieto dotáciu. Zabojujte aj vy a staňte sa trvalo udržateľnou a sebestačnou domácnosťou.

1. Na úvod nám v skratke predstavte projekt Zelená domácnostiam.

Národný projekt Zelená domácnostiam podporuje nákup malých ekologických zariadení na výrobu tepla a elektriny. Vďaka tomuto programu sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie stalo dostupnejšie pre bežnú populáciu bez rozdielu na to či žijete v rodinných alebo bytových domoch. Keďže obnoviteľné zdroje energie sú prístupné nám všetkým, je škoda ich nevyužívať. Dotácie sú poskytované na fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelná čerpadlá, kotly na biomasu a teoreticky aj na veterné turbíny. Z výsledkov jednotlivým kôl vyplýva zjavný záujem domácnosti, veď napríklad ostatné, VII. kolo programu Zelená domácnostiam bolo ukončené už po neuveriteľných 6 minútach.

2. Takže na Slovensku o inštaláciu veterných turbín nie je záujem, hoci v zahraničí počujeme o budovaní mnohých veterných parkov?

To je ťažké zhodnotiť, európske peniaze by mohli byť poskytnuté aj záujemcom o malé veterné elektrárne, no súčasná legislatíva neumožňuje ministerstvu hospodárstva vydanie potrebného osvedčenia pre inštalatérov. Poslancom sa do novely zákona o obnoviteľných zdrojoch nejako „nechce“ alebo to pre nich nie je priorita.

3. Počet žiadostí je možné vyhodnotiť zhruba takto: kolektory - 39 %, fotovoltika - 27 %, čerpadlá - 24 %, kotly na biomasu najmenej - len 10%. Fotovoltiku si žiadajú hlavne regióny viac na juhu, kolektory na severe, kotly na biomasu nie sú veľmi populárne (majú len 10%- ný podiel na žiadostiach) a pod.? Aktívni sú žiadatelia v Žilinskom kraji. Je možné zachytiť nejaký trend v takomto regionálnom rozložení žiadostí?

Malý záujem v Bratislavskom kraji je opodstatnený nízkym objemom vyčlenených finančných prostriedkov, keďže Bratislava a okolie nemôžu čerpať eurofondy. Ďaleko väčšie množstvo financií, keďže ich pôvod je európsky, je vyčlenených na podporu ostatných, ekonomických slabších krajov. Čo sa týka samotného záujmu zo strany žiadateľov, vyšší alebo nižší dopyt v jednotlivých krajoch môže byť podmienený charakterom regiónu, ekonomickou situáciou, mierou urbanizácie, ale aj pomerom množstva obyvateľov žijúcich v rodinných a bytových domoch. Tieto faktory však nemusia byť rozhodujúce. Regionálne rozloženie žiadostí môže byť opäť podmienené charakterom regiónu aj klímou, napríklad viac slnečných dní na juhu Slovenska. Osobne si však myslím, že ak majiteľ domu má záujem o kategóriu fotovoltických panelov alebo solárnych kolektorov, po ktorých je najväčší dopyt, tak až tak nehľadí na geografiu.

4. Dá sa nízky záujem o kotly vysvetliť aj tým, že ide len o kotly na biomasu, a nie napríklad aj o kotly na tuhé palivá? V Česku sa, pokiaľ viem, dotácia na kotly vzťahuje na výmenu starého kotla za viaceré varianty technológie. Ako je to s kotlami u nás?

Čo sa týka nižšieho záujmu o kotly na biomasu, pri tých je potrebné rátať s o niečo nižším komfortom v porovnaní so solárnymi kolektormi či tepelnými čerpadlami. Ak sa však v danej lokalite, ideálne do 50 km, vyrábajú peletky, určite aj kotol na biomasu, stojí za zváženie. Cieľom projektu je podpora nízkouhlíkového hospodárstva prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie. Ak by boli dotácie poskytované na kotly na tuhé palivá (napr. uhlie) bolo by to v príkrom rozpore s operačným programom.

5. Jednotlivé kolá Zelená domácnostiam sú v tomto roku vyhlasované v pravidelnejších intervaloch. Viete nám povedať prečo?

Od apríla Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasuje kolá častejšie a pravidelne s presným harmonogramom až do konca roka 2017. Pre Bratislavský samosprávny kraj bude v tomto roku otvorené iba jedlo kolo (v mesiaci máj) na podporu zariadení na výrobu tepla s vyčlenenou alokáciou 1. 200 000 EUR. Podstatne lepšie na tom budú ostatné kraje, kde sa budú kolá vyhlasovať pravidelne a k dispozícií bude suma vo výške 13. 800 000 EUR na podporu zariadení na výrobu tepla a elektriny. Jednotlivé kolá sa budú vyhlasovať vždy v utorok o 15.00 hod. Častejšie a pravidelnejšie kolá by mali domácnostiam umožniť lepšiu prípravu a tiež by mali obmedziť doručovanie veľkého množstva žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážky.

6. Došlo v roku 2017 aj k nejakým zmenám, čo sa týka podmienok podpory?

SIEA v súlade s podmienkami projektu aktualizovala sadzby podpory pre kolá vyhlásené v roku 2017. Sadzby mierne klesli len pri fotovoltických paneloch – príspevok za prvý inštalovaný kilowatt sa znížil o 100 eur, z 1200 na 1100, maximálny príspevok je teda 2450 eur na zariadenie. Rovnako sa upravili sadzby pri veterných turbínach, avšak, ako sme si už povedali, o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné požiadať vzhľadom na legislatívne prekážky. Sadzby podpory pri ostatných zariadeniach zostávajú nezmenené.

7. Dokáže si podať a zúradovať žiadosť o dotáciu aj laik, teda človek bez špeciálneho poradcu? Ak nie, prečo? Ak áno, kde sú "úzke" miesta, kde by mohol zakopnúť?

Žiadať o dotáciu si dokáže podať ktokoľvek, ak sa na to vopred dobre pripraví. Predtým, než sa domácnosť rozhodne požiadať o dotáciu odporúčame si podrobne naštudovať podmienky podpory, ako aj Manuál k podávaniu žiadostí. Tiež odporúčame aktívne komunikovať so zhotoviteľom, keďže v elektronickej žiadosti treba uviesť konkrétne zariadenie, ktoré po vydaní poukážky už nemožno zmeniť. Rovnako prospešné a neustále aktualizované údaje nájdu záujemcovia aj na našom portáli k článku k projektu Zelená domácnostiam.

Výťah z rozhovoru s Michaelou Badidovou publikovaný dňa 2.5.2017 v Hospodárskych novinách.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.