Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Ambiciózne plány na financovanie obnovy 30-tisíc rodinných domov

Majitelia rodinných domov sa majú na čo tešiť. SR plánuje za päť rokov (2022-26) podporiť obnovu 30-tisíc rodinných domov v sume viac ako 500 mil. eur.

Náklady na teplo

Platby za teplo predstavujú jednu z najvyšších položiek našich rodinných rozpočtov. Pokiaľ pri bytových domov je táto platba zrejmá z vyúčtovania zasielaného každoročne správcom, pri majiteľoch rodinných domov (RD) to už také jasné nie je. Rodinné domy totiž nebývajú pripojené na centrálne zásobovanie teplom (CZT) a tak si spravidla vykurujú sami. V ich prípade sú náklady za teplo zahrnuté v platbách za dodávku zemného plynu, elektriny, dreva či uhlia. V každom prípade náklady na teplo jednej domácnosti predstavujú ročne stovky eur a neraz presiahnu i tisícku. Navyše so zvyšujúcimi sa klimatickými ambíciami SR a EÚ rastú tlaky na zaradenie budov do schémy obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) s potenciálom zdraženia vykurovania práve fosílnymi palivami v RD.

Vysoká miera obnovy bytových domov na Slovensku je dlhodobo známa, keďže tam sa náklady rozdelia medzi majiteľov všetkých bytov a i úlohy zabezpečuje viacero ľudí. Navyše, na rozdiel od majiteľov RD, majú o motiváciu navyše, keďže ceny tepla dodávaného z CZT sú spravidla zaťažené i nákladmi na kúpu emisných povoleniek a poplatkami za znečistenie ovzdušia. Pravdepodobne aj vďaka týmto faktorom, počet obnovených rodinných domov je podstatne nižší a navyše i efekt môže byť rozdielny, keďže si obnovu alebo aspoň zateplenie neraz realizuje majiteľ svojpomocne.

Doterajšia podpora

Aj preto sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) rozhodlo motivovať majiteľov rodinných domov poskytovaním príspevku na zateplenie v maximálnej výške 8.800 eur (resp. 6.500 eur v prvých dvoch kolách), na čo plánovalo minúť celkovo 30 mil. eur. Záujem sa určite zvýšil, veď len v ostatnom kole (18.05.2021) sa limit prijímania žiadostí naplnil za neuveriteľných 17 minút, no samotné príspevky boli ročne poskytnuté len desiatkam majiteľov RD. Dokopy za ostatných niečo viac než 5 rokov bolo podporených 286 rodinných domov, hoci celkovo sa vo vyhlásených 8 kolách rátalo s kapacitou až 3.000 prijatých žiadostí.

Počty podporených rodinných domov a maximálny limit prijatých žiadostí stanovený MDV SR

Milióny na obnovu RD

Vláda SR nedávno schválila Plán obnovy a odolnosti SR, kde celkom správne zaradila aj obnovu rodinných domov. Uvádza totiž, že viac než 800-tisíc rodinných domov na Slovensku má viac ako 30-70 rokov, čomu budú pravdepodobne zodpovedať aj ich i tepelno-technické vlastnosti. Zároveň si treba uvedomiť, že SR má vážny problém aj so znečistením ovzdušia, čo negatívne vplýva i na kvalitu života nášho obyvateľstva. Dôvodom je častokrát nevhodné palivo (uhlie, odpady) a neefektívne kúrenie kvôli nedostatočne presušenému drevu či zastaralým kotlom. Navyše SR chce do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo určite prinesie kontinuálny tlak na zásadné znižovanie energetickej spotreby našich budov, ako aj emisií skleníkových plynov z vykurovania.

V Pláne obnovy sa teda nachádza priorita „Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“, ktorá si kladie za cieľ obnoviť do roku 2026 takmer 30-tisíc rodinných domov s rozpočtom na úrovni 528,2 mil. eur. Samozrejme z pohľadu celkového počtu viac než 800-tisíc RD sa daný cieľ nejaví byť nejako významný, no pri porovnaní s 286 doteraz obnovenými RD, vďaka príspevkom MDV SR, ide naopak o veľmi ambiciózny cieľ. Navyše samotná obnova RD bude musieť byť kvalitne vykonaná, keďže úspora primárnej energie má byť na úrovni 30-60% (stredná obnova).

Nepôjde len o tradičné „zatepľovanie“ obvodových stien, strechy či výmenu okien a dverí, ale ráta sa i s pokrytím časti nákladov na kúpu efektívnejšieho kotla, vrátane plynového, malých zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov (solárne panely, tepelné čerpadlá, fotovoltika, kotly na biomasu) alebo zariadení na uskladňovanie energie (batérie, zásobníky teplej vody) či na inteligentné riadenie spotreby. Do 10% podpory by malo byť vyčlenených i na zelené opatrenia, ako napríklad kúpa kompostérov, zachytávanie dažďovej vody, inštalácia tieniacej techniky (pergoly, vonkajšie žalúzie) či realizáciu vegetačných striech. Jednoducho sa bude treba adaptovať i na zmenu klímy.

Regionálne centrá a harmonogram

Základným predpokladom úspechu je integrácia doterajších programov pod jednu strechu. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) totiž manažuje dotácie na OZE zariadenia, MDV SR poskytuje príspevky na zateplenie rodinných domov a Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v minulosti vyhlásilo výzvu na zelené strechy a už nejakú dobu plánuje kotlíkové dotácie. Na tento krok mysleli i autori Plánu obnovy, ktorí tieto podporné programy zjednocujú a celú schému obnovy rodinných domov zverujú do rúk Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), k čomu by malo dôjsť do 30.09.2022.

Postupne by mali byť vybudované regionálne poradenské centrá po celom Slovensku tak, aby k nim mal každý obyvateľ zabezpečený fyzický prístup do vzdialenosti 60 km. Malo by v nich byť zamestnaných vyše 90 ľudí a ako doplnkový nástroj by mali slúžiť „road show“, čiže prezentačné výjazdy do vybraných regiónov v závislosti od miery energetickej chudoby a znečistenia ovzdušia (Banskobystrický a Košický kraj).

Plán obnovy ráta s postupnou obnovou rodinných domov v rokoch 2022-26:

Harmonogram a financovanie obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Neľahká úloha

Aj keď samotná myšlienka finančne podporiť obnovu rodinných domov je správna, rozhodujúce bude jej praktické prevedenie, čo určite nebude jednoduché. Veď aj keby MDV SR za ostatných 5 rokov poskytlo majiteľom podporeným 286 RD potenciálne maximálnu výšku príspevku, t.j. viac než 2,5 mil. eur, stále by boli dosť ďaleko od vyčerpania pôvodne plánovaného rozpočtu 30 mil. eur. Na druhej strane Plán obnovy zamýšľa za rovnakých 5 rokov obnoviť až 30.000 RD s financiami viac než 500 mil. eur. Takže ak chcú MŽP SR a jeho odborná organizácia SAŽP zrýchliť mieru obnovy RD na Slovensku, čosi zásadné sa musí zmeniť a asi to nebude len otázka výšky rozpočtu.

MDV SR ponúkalo max. výšku príspevku 8.800 eur, zatiaľ čo pri Pláne obnovy by to mohlo byť až 16.666 eur. Je to takmer dvojnásobok, no treba si uvedomiť, že táto čiastka má financovať tak zateplenie budovy, ako aj zdroj tepla či zelené opatrenia. Navyše bežne tieto dotácie pokryjú len časť nákladov, v prípade príspevkov MDV SR bola spoluúčasť určená na úrovni minimálne 60%. Výsledkom je teda záujem solventnejších majiteľov rodinných domov, pričom nízkopríjmové skupiny si to spravidla nemôžu dovoliť. Plán obnovy teda celkom správne ráta i s možnosťou diverzifikácie výšky podpory v prospech energeticky chudobnejších domácnosti. V ich prípade môže byť problémom uhradiť hoc aj minimálnu spoluúčasť. Ťažkosťou sa môže stať aj následná prevádzka spojená s úhradou dodávok zemného plynu, ak dôjde k náhrade kotla na drevo plynovým kotlom.

Problémom môže byť aj nedostatok skúseností, ak sa má o zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov postarať 90 nových zamestnancov SAŽP, pričom by nedošlo k zapojeniu skúsených ľudí administrujúcich podobné programy, napr.: z MDV SR (príspevky na zateplenie RD) a SIEA (Zelená domácnostiam). Požiadavka úspory primárnej energie na úrovni min. 30% si pravdepodobne vyžiada i zapojenie profesionálov (architektov, stavebných inžinierov) pri príprave projektov či samotnej žiadosti, aj keď to logicky tiež odčerpá časť prostriedkov. Samozrejmosťou musia byť i kvalitná mediálna kampaň a poskytovanie odborných konzultácií, ak majú byť majitelia RD dostatočne informovaní, požiadavkám schémy majú porozumieť a projekt má byť úspešný.

Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk

Autorské práva vyhradené.


Ak chcete byť pravidelne informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Skrátená verzia článku bola uverejnená Hospodárskych novinách


Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.