Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

J. Badida o budúcnosti ťažby a spaľovania uhlia na Hornej Nitre

Wüstenrot má nový web

Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození

Šanca pre plynárenstvo

Kalendár akcií

DENS 2019 - Žilina
4.6.2019, Nám. A. Hlinku, Žilina

DENS 2019 - Banská Bystrica
6.6.2019, Nám. SNP, Banská Bystrica

DENS 2019 - Bratislava
8.6.2019, OD IKEA, Bratislava

PR sekcia

Wüstenrot má nový web

JAVYS bez radiačnej nehody v roku 2018

Rok 2018 bol v spoločnosti JAVYS bezpečný

Zhodnotenie druhotných surovín v roku 2018 v spoločnosti JAVYS

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na opatrenia energetickej efektívnosti (FO, PO)

Európska únia, ako aj Slovensko, sú do značnej miery závislé na dovoze energonosičov zo zahraničia, keďže naše vlastné zdroje energie nie sú postačujúce. Zároveň si čím ďalej tým viac uvedomujeme náš dosah na zmeny klímy a taktiež zhoršujúcu sa konkurencieschopnosť nášho priemyslu v globálnej súťaži. Nezanedbateľné sú tiež dôsledky cien energií na niektoré vrstvy obyvateľstva vytvárajúce energetickú chudobu. Vhodným krokom smerujúcim k riešeniu spomenutých problémov by malo byť práve zvyšovanie energetickej účinnosti. Nižšia spotreba energie má pozitívny dopad na našu energetickú bezpečnosť, životné prostredie, zdravie obyvateľstva, konkurencieschopnosť našich tovarov a služieb, zamestnanosť a v neposlednom rade na naše peňaženky. Ak menej finančných prostriedkov minieme na energie, viac nám ostáva na spotrebu, čím podporujeme rast hospodárstva.

Z rovnakej premisy pravdepodobne vychádzala aj vláda SR, keď na jar 2015 sľúbila rodinným domom dotácie na zatepľovanie. Ide už o druhý pokus v krátkom slede podporiť majiteľov rodinných domov, veď i Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo 24. apríla 2014 návrh zákona o energetickej efektívnosti s cieľom racionálne využívať energie. Keďže najlacnejšia a najlepšia je tá energia, ktorá sa ani nemusí vyrobiť, aj návrh ministerstva smeruje k zvýšeniu účinnosti jej využitia. Popri rôznych iných krokoch vedúcich k naplneniu národného cieľa 20% úspor energie do roku 2020, navrhovalo aj prijatie právneho rámca pre poskytovanie dotácií na opatrenia energetickej efektívnosti.

V návrhu predmetného zákona z 24. apríla 2014 sa hovorilo o nasledujúcich formách financovania opatrení energetickej efektívnosti:

  1. Dotácie určené na znižovanie energetickej náročnosti rodinných domov a
  2. Dotácie smerované na znižovanie energetickej náročnosti podnikov a samospráv bratislavského kraja.

Dotácie určené na znižovanie energetickej náročnosti rodinných domov

MH SR navrhlo dotácie:
  1. zatepľovanie rodinných domov,
  2. modernizáciu vykurovania, prípravy TÚV a osvetlenia a
  3. inštaláciu meračov a regulácií.
Pričom uvedenú dotáciu možno poskytnúť fyzickej osobe maximálne do 50% z celkovej hodnoty investície, najviac v sume 5 000 eur.

Avšak v medzirezortnom pripomienkovom konaní (24.04.2014 – 17.05.2014) sa ozvalo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré upriamilo pozornosť na Štátny fond rozvoja bývania. Táto inštitúcia bola zriadená za účelom poskytovania zvýhodnených úverov, mimo iného, aj na zatepľovanie bytových a rodinných domov. Ak by teda návrh MH SR prešiel, bytové domy by mohli získať len zvýhodnené úvery a rodinné domy aj dotácie. Z uvedeného dôvodu MH SR upustilo od dotácií určených na znižovanie energetickej náročnosti rodinných domov a NR SR schválila zákon 321/2014 Z. z. o energetickej účinnosti už bez spomínaných dotácií pre rodinné domy.

Ani nie rok nato, ale vláda SR sľúbila majiteľom rodinných domov dotácie na zatepľovanie a túto agendu pridelila, zhodou okolností, práve Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Účel predmetnej podpory sa síce zúžil, ale zato sa navýšila maximálna čiastka dotácie na úroveň 6.500 eur, ktorá by sa mala začať vyplácať v roku 2016. Ďalšie podrobnosti pre záujemcov uvádzame TU .

Pre úplnosť dodávame, že fyzická osoba môže v roku 2015 požiadať Štátny fond rozvoja bývania o zvýhodnený úver na zateplenie rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný do 31.12.2001. Úroková sadzba je určená na 1,5%, s lehotou splatnosti 20 rokov. Predmetný úver môže pokrývať najviac 75% oprávnených nákladov investície a jeho maximálna výška môže dosahovať €45/m² zateplenej plochy. Viac informácií o podpore poskytovanej ŠFRB v roku 2015 nájdete TU .

Dotácie smerované na znižovanie energetickej náročnosti podnikov a samospráv bratislavského kraja

MH SR, v návrhu zákona o energetickej efektívnosti, prichádza s myšlienkou dotácií určených pre Bratislavský kraj. Cieľom tejto podpory majú byť opatrenia energetickej efektívnosti uskutočnené podnikateľskými subjektmi a verejnou správou, ktoré by nemohli získať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ na roky 2014-2020 (Operačný program – Kvalita životného prostredia).

Predmetná dotácia by sa mohla vzťahovať na
  1. energetický audit, ktorý by mal prispieť k odhaleniu a odstráneniu nedostatkov spojených s nakladaním s energiou malých a stredných podnikov,
  2. zvyšovanie energetickej účinnosti distribúcie tepla, keďže práve s ňou sa spájajú významné straty energie a
  3. na prípravu a implementáciu dokumentov obcí či samosprávneho kraja majúcich za ciel úspory energie (koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a plán udržateľnej energie).
Treba zdôrazniť, že na spomínané dotácie nebude existovať právny nárok a subjekty Bratislavského kraja sa o nich budú môcť uchádzať až po vyhlásení výzvy MH SR.

Ak chcete byť včas informovaný, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.