Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dvakrát meraj a raz rež, toto pravidlo platí aj pri projekte Zelená domácnostiam

Už v pondelok budúci týždeň spustí SIEA IV. kolo projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému môžu žiadatelia získať zaujímavý príspevok na nákup malého zdroja elektriny či tepla. O tom, ako sa vyhnúť komplikáciám sme sa nedávno dozvedeli na výročnom seminári SAPI FOTOVOLTIKA a OZE a viac sa dočítate v našom článku.

Slovenská republiku musí do roku 2020 dosiahnuť 14 % podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Podľa slov pani Šoltésovej zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, je podiel OZE v energetickom mixe SR nízky a stále vykazujeme veľkú závislosť predovšetkým od dovozu fosílnych palív potrebných pre výrobu tepla.

V rámci Operačného programu EÚ Kvalita životného prostredia bol spustený pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý začal v roku 2015 a potrvá do roku 2018. V hre je balík financií vo výške 45 mil. EUR a podporu môžu získať domácnosti na kúpu týchto OZE zariadení: fotovoltické panely a veterné turbíny na výrobu elektriny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadla určené na výrobu tepla.

„Ak budú dosiahnuté vytýčené ciele, pilotný projekt Zelená domácnostiam bude pokračovať aj v rokoch 2019 - 2023 druhým kolom. Situácia môže byť pomerne odlišná od tej dnešnej, ak pôjde o veľký projekt nad 50 mil. EUR, bude potrebné schválenie Európskej komisie. Stať sa môže aj to, že financie budú priamo prerozdelené medzi FO/PO oprávnené na podnikanie formou štátnej pomoci,“ konštatuje Šoltésová.

„Čo sa týka samotných inštalácii malých zariadení na využívanie OZE, väčšina z nich je správna, sú však aj také, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú prevádzku. Okrem toho dochádza aj k prípadom kedy po úspešnej realizácii a inštalácii zariadenia, dôjde k porušeniu podmienok projektu. Zistí sa napríklad, že vyrobená energia nie je využívaná v rodinnom dome, alebo sa zariadenie po inštalácii nevyužíva, resp. sa využíva, ale na výkon podnikateľskej činnosti. Našou úlohou je zabezpečiť dôsledné dodržiavanie podmienok, aby pomoc nebola poskytovaná neoprávnene,“ povedal Michal Ilovič zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Najčastejšími chybami zo strany domácnosti sú nedostatok vyhradeného času, chyby v písaní, tie však je možné odstrániť v prípade, ak ide o preklepy a zrejmé nesprávnosti. Ďalšou častou chybou je deficit informácií, resp. neaktuálne informácie alebo výber zariadenia bez konzultácií a preverenia dostupnosti. Stáva sa aj to, že dôjde k zmene vlastníckych pomerov a domácnosti na to pri vypĺňaní žiadosti nedbajú.

„Čo sa týka chýb pri prevzatí zmluvy a poukážky,častými chybami sú chýbajúce osvedčené podpisy alebo absencia podpisov vôbec, nesprávne vyplnené čestné prehlásenie, neúplný doklad o uvedení zariadenia do prevádzky, chýbajúce povinné prílohy k žiadosti o preplatenie poukážky či nesprávna alebo neúplná fotodokumentácia. Je dobré, ak domácnosti predtým ako pristúpia k samotnému procesu vypĺňania žiadosti majú dôkladne naštudované všetky potrebné informácie, vyhnú sa takto prípadnému neúspechu,“ dodáva Michal Ilovič.

Projekt Zelená domácnostiam čerpá financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja preto sa riadi jednotným systémom financovania a pri administrácii musí plniť ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V prvom kole bolo vydaných spolu 1453 poukážok, z toho 195 v Bratislavskom samosprávnom kraji („BSK“) a 1258 v ostatných častiach SR, avšak vyše 45 % poukážok ostalo nevyužitých. V druhom kole sa počty skoro zdvojnásobili a projekt zaznamenal väčší úspech, v BSK to bolo 247 poukážok a mimo BSK 2969 poukážok, nevyužitých ostalo 30 % poukážok. V treťom kole bolo vydaných 1824 poukážok a celkové číslo tých, ktoré prepadli ešte nie je známe.

Zo strany SAPI zaznela kritika voči procesom a postupom SIEA pri realizácii projektu Zelená domácnostiam, ale aj návrhy na zlepšenie. Podľa slov pána Róberta Leichta by bolo vhodné rozdeliť jednotlivé kolá na štyri typy, ďalej vytvoriť zásobník nezrealizovaných žiadosti, aby úsilie domácnosti nevyšlo na zmar. Ak žiadateľ neuspeje v jednom kole a svoju žiadosť nestiahne, mala by sa automaticky presunúť do ďalšieho kola. Ďalej je potrebné zvýšiť objem prostriedkov v jednotlivých kolách a predĺžiť čas na žiadanie, aby sa ľudia nedostávali pod zbytočný tlak. Ďalšou zmenou, ktorá by mohla prispieť k zefektívneniu je možnosť zámeny zariadenia uvedeného na poukáže za iné zo zoznamu a v neposlednom rade zrýchlenie preplácania poukážok.

Podľa názoru pani Šoltésovej je však priskoro na takýto záver, projekt je v podstate na začiatku a odpočet ukazovateľov plnenia bude v roku 2018. Návrhy na zlepšenie sú samozrejme vítané, ale myslí si, že je potrebné nechať čas, aby projekt dozrel a došiel do konca. „Vždy sú tu dve strany barikády, nie je možné vyčerpať všetky finančné prostriedky napr. na fotovoltiku, lebo je tu ešte veterná energia. Inštalovaný výkon 1 kW elektriny je drahší ako inštalovaný výkon 1 kW tepla, preto nie je možné rozdeľovanie financií zrovnoprávniť,“ doplnila pani Šoltésová.

Riaditeľka SAPI Veronika Galeková ohodnotila veľmi pozitívne, že SIEA víta ich názory na zmenu a vníma ich ako realizovateľné.

Len vďaka spoločnému dialógu a informáciám je možné posunúť vpred OZE, projekt Zelená domácnostiam a prispieť tak k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja.

Ak chcete zistiť viac o projekte a podmienkach projektu Zelená domácnostiam, čítajte informácie na našom webe.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.