Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Plastový mor - ľahké plastové tašky

Pamätáte si ešte na obdobie, kedy plastové tašky neboli? Nie je tomu tak dávno. Ľudia bežne využívali na nákup látkové alebo pevné kožené tašky a dokonca aj sieťky. Účel plnili rovnako ako tie plastové, ba dokonca lepšie. Boli pevné, ekologické a nezamorovali životné prostredie. Nástrojom na zníženie ich množstva je ich spoplatnenie. Či takého riešenie prinesie svoje ovocie, ukáže až čas.

Plastový mor

S príchodom väčších reťazcov nastal aj veľký „plastový boom“. Plastové tašky sa stali súčasťou nášho každodenného nákupného života. Denne kúpená nová taška, teda aj nový odpad. Tento produkt však roky naberal na atraktivite a dopyt po ňom bol obrovský. Plastové tašky sú naozaj čiernou ovcou nakupovania, tie pevné je možné použiť aj opakovane, čo však s tými „jednorazovkami“ – ľahkými plastovými taškami? Tie slúžia zákazníkovi naozaj iba krátku dobu - použijem, zahodím. Týmto heslom sa riadili „nákupní maniaci“, ktorí na ochranu životného prostredia a udržateľnosť príliš nedbali. Tašky boli zdarma, tak prečo aj dbať o to či vzniká alebo nevzniká nejaký odpad. Mnohým ľuďom alternovali aj vrecia na odpad. Síce sú malé, nepraktické a rýchlo sa roztrhnú, ale sú zdarma. Dnes už väčšina reťazcov tieto tašky spoplatnila.

Dávnejšie sme Vám priniesli príspevok – Menej plastových tašiek prispieva k ochrane životného prostredia, v ktorom sme rozoberali práve tento problém. V roku 2021 britská konzultačná spoločnosť vypracovala štúdiu o množstve využívaných ľahkých plastových tašiek v jednotlivých štátoch EÚ. Keďže presný údaj za Slovensko jej chýbal, vypracovala odborný odhad, z ktorého vyplynulo číslo 466 – ročná spotreba ľahkých plastových tašiek na jedného Slováka – alarmujúce.

Európska smernica

Minulý týždeň schválila NR SR vládny návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (ďalej ako „MŽP SR“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o odpadoch“). Cieľom tohto zákona je prispieť k zamedzeniu využívania ľahkých plastových tašiek, ktoré sa stali fenoménom storočia a produkujú nezmyslené množstvo odpadu.

Dôvodom predloženia návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o znížení spotreby ľahkých plastových tašiek (ďalej ako „smernica“).

Táto smernica zavádza povinnosť trvale znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek, s tým, že každý člensky štát si môže vybrať jedno z opatrení na realizáciu tejto povinnosti:

  • prijať opatrenia na zníženie priemernej ročnej spotreby biologicky nerozložiteľných ľahkých nákupných tašiek na 90 kusov na občana do konca roka 2019 a 40 kusov do konca roka 2025 alebo
  • zabezpečiť, aby od konca roka 2018 neboli ľahké plastové tašky ponúkané nakupujúcim zadarmo

Čo priniesla novela zákona o odpadoch?

Novela zákona o odpadoch zavádza definície pojmov plast, plastová taška, ľahká plastová taška a veľmi ľahká plastová taška. § 52 zákona o odpadoch rozlišuje:

Plast - je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

Plastová taška je - taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

Ľahká plastová taška je - je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

Veľmi ľahká plastová taška je - plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

Ďalšími zmenami, ktoré zavádza v § 54 ods. 5 sú povinnosti pre podnikateľa, konkrétne výrobcu obalu, ktorý keď poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu, je povinný

a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b) poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie.

Zákon o odpadoch nadobúda účinnosť 1. 5. 2017. Povinnosti výrobcov obalov zavedených v novom § 54, ods. 5 zákona o odpadoch sú účinné až od 1.1.2018. Pôvodná účinnosť k 1.1.2019 bola zmenená pozmeňujúcim návrhom opozície. Smernica uvádza dátum 1.1.2019 ako najneskorší možný termín na prijatie nástrojov, čo nevylučuje, aby členské štáty prijali takéto opatrenia aj skôr. V rámci pozmeňujúceho návrhu žiadala opozícia aj spoplatnenie týchto ľahkých plastových tašiek najmenej sumou vo výške 25 eurocentov. Je predpoklad, že pri tejto sume by spotrebitelia kupovali tašky v oveľa menšej miere a dosiahol by sa účel zákona. Nízkou sumou napríklad 5 eurocentov, čo už aj dnes platia spotrebitelia za ľahkú plastovú tašku sa nemusí dosiahnuť účel zákona, keďže takýto poplatok je pre spotrebiteľa zanedbateľný. Tento pozmeňujúci návrh však hlasovaním neprešiel. Nazdávame sa, že správanie spotrebiteľa je momentálne nastavené tak „nie ekologicky“, že príliš nízka suma ich nebude motivovať k zmene správania.

Podnikateľ bude mať aj povinnosť evidencie poskytovania ľahkých plastových tašiek a ohlasovanie údajov o tejto evidencii bude upravené vo vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Za nesplnenie ustanovených opatrení na trvalé zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek pribudnú sankcie.

Tento vládny návrh zákona o odpadoch, ktorým sa implementuje smernica bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a je v úplnom súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorej cieľom je predchádzať vzniku odpadu. Ako to však ovplyvní podnikateľské prostredie?

Ako to vidí Ministerstvo životného prostredia SR?

"Novela zákona má ciel znížiť spotrebu, a tým i produkciu ľahkých plastových tašiek práve spoplatnením. Do cenotvorby ministerstvo v súčasnosti nechce zasahovať. V prospech kroku nehovoria len ďalšie európske krajiny, ale aj skúsenosti zo Slovenska. Keď jeden z maloobchodných reťazcov spoplatnil igelitové tašky sumou tri centy, krok sa reálne premietol do spotreby tašiek v tomto obchode v rovine desiatok percent. Aspoň poďla vyjadrení reťazca. Nejde však len o legislatívu. Ruka v ruke s týmito opatreniami ministerstvo životného prostredia koncom minulého roka vyhlásilo iniciatívu „Slovensko bez igelitových tašiek“. V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju i Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Maloobchodné reťazce sú kľúčovým hráčom pri obmedzovaní spotreby igelitových tašiek a majú možnosť ísť pri svojich aktivitách nad rámec legislatívy," povedal pre portál Energie pre Vás Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR.

Čo na to podnikatelia?

„Zákon o odpadoch celkovo vnímame dosť kriticky, pretože zavádza celý rad absurdných povinností. Za najproblematickejšie považujeme povinnosť registrácie na MŽP a povinné uzatváranie zmluvy s odpadovou spoločnosťou, ktorej platia podnikatelia poplatky a vypovedať ju, je možné iba raz v roku,“ hovorí Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Za ďalšie negatíva považujem aj to, že „dovozom tovaru zo zahraničia, zabaleného v obale, nadobúda podnikateľ status „výrobcu obalu“. Podnikatelia musia viesť evidenciu svojho odpadu a reštaurácie musia dokonca denne zisťovať množstvo kuchynského odpadu, ktorý vyprodukovali a následne o tom tiež viesť komplikovanú evidenciu. O výmene úspornej žiarivky musí podnikateľ podať hlásenie odboru starostlivosti o životné prostredie,“ kriticky uzatvára Ján Oravec.

Pozitívne vníma novelu zákona o odpadoch spotrebné družstvo COOP JEDNOTA SLOVENSKO. „Uvedené riešenie, pokiaľ ide o obmedzenie spotreby ľahkých plastových tašiek, vítame a túto aktivitu MŽP SR podporujeme. V tomto smere sme privítali aj Vyhlásenie MŽP SR z novembra 2016 a pripojili sme sa k nemu. Skupina COOP Jednota už dnes spoplatňuje príslušné plastové tašky a vo veľkej väčšine svojich predajní ponúka alternatívne riešenie, a to vo forme iných tašiek, nie plastových. Ponúkame napríklad papierové či permanentné tašky z juty, skladacie, viacnásobne použiteľné tašky a pod. Čo sa týka samotnej evidencie, tú zvládneme a dopad na nás nevidíme praktický žiaden,“ hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP JEDNOTY SLOVENSKO.

Na záver ...

Čo si o tom myslíte Vy spotrebitelia? Odradí Vás spoplatnenie týchto ľahkých plastových tašiek od ich používania? Majte na pamäti, že akokoľvek dobré opatrenia sa zavedú, aj my spotrebitelia musíte priložiť ruku k dielu, zmeniť svoje správanie a byť „eko“, pretože sa nás to týka!

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.