Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

JAVYS: Nové úložné priestory na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov

J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II

DENS 2019 - aktuálne kontaktujeme víťazov tomboly

J. Badida v RTVS o dodávkach preprave ruského plynu na/cez Slovensko

Kalendár akcií

PR sekcia

JAVYS: Nové úložné priestory na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov

Smart city v praxi ELO SYS 2019

SEPS a ČEPS rokovali na najvyššej úrovni o spolupráci

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam otázok

Posilnenie právomocí „európskeho regulátora“ – ACER

Pre predaj elektriny vyrobenej po spustení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bude potrebné posilniť cezhraničného prepojenia s Maďarskom. Zatiaľ čo SEPS, slovenský operátor siete, už zmluvu o výstavbe dodatočných elektrických vedení schválil, maďarská strana sa veľmi neponáhľa. Opačná situácia nastáva pri plynovom prepojení na Poľsko, keďže ho chcú na svojom území stavať tak SR, ako aj ČR. Realizácia konkurenčných plynovodov nemusí byť práve ekonomicky efektívna. Podporili by ste posilnenie právomocí „európskeho regulátora“ - ACER v oblasti cezhraničných prepojení, ak by tento krok mal viesť k vyššej efektivite? Prečo?

  1. SaS (vypracoval Karol Galek)
  2. SNS
  3. MOST-HÍD
  4. SKOK
  5. SIEŤ (vypracoval Roman Brecely)
SaS (vypracoval Karol Galek)

V prípade riešení cezhraničných prepojení by mal spoločný európsky regulátor s posilnenými právomocami určite svoje opodstatnenie a prispel by k ich rýchlejšej realizácií. Do vnútorného fungovania energetického sektora ako aj trhu by však zasahovať nemal. Výnimkou sú iba nápravné opatrenia, ktoré by viedli k odstraňovaniu diskriminačných rozhodnutí národných regulačných úradov, ktoré môžu jednotlivých hráčov na spoločnom trhu s energiami znevýhodňovať oproti ich konkurentom z okolitých krajín, pokiaľ tam so svojou komoditou taktiež obchodujú. Príkladom zo Slovenska je G-komponent, ktorý nielen znižuje konkurencieschopnosť pre slovenských výrobcov elektriny, ale dokonca výškou poplatku je v rozpore s európskym nariadením 838/2010/ES, ktorá jeho výšku stanovuje v maximálnej výške 0,5 EUR/MWh.

SNS

V prvom rade je potrebné si dať otázku prečo by mala Maďarská republika podporovať konkurenciu svojej novo budovanej jadrovej elektrárni. V druhom rade je potrebné zvážiť pri predpokladanej cene elektrickej energie spôsobenej neefektívnou a predraženou dostavbou v Mochovciach, bude vôbec elektrická energia realizovateľná na medzinárodnom trhu. Čo sa týka ACER SNS podporuje zachovanie cezhraničných profilov vzhľadom na minulosť a predovšetkým v rámci novej stratégie (SRES) SNS predpokladá, že Slovensko bude dlhodobo exportérom elektrickej energie.

MOST-HíD

Integrácia prepájania trhov sa v poslednej dekáde stali obľúbeným sloganom európskych politikov. Treba si však uvedomiť, že integrácia so sebou prináša oslabenie svojbytnosti jednotlivých štátov a energetická samostatnosť by mala byť považovaná za jeden zo strategických cieľov, ktorý musí zabezpečiť každá vláda. Akékoľvek posilnenie právomocí ACER alebo komisie je v čiastočnom rozpore s touto myšlienkou. Naviac znovu sa tu stretáva myšlienka potreby zabezpečenia vývozu elektriny zo SR, pričom táto je vyrábaná entitou, ktorá by sa mala správať trhovo, ale cena za infraštruktúru bude uhrádzaná výlučne koncovými odberateľmi na Slovensku. Opätovne sa teda dostávame k otázke či slovenský koncový odberateľ zvýšenými platbami za rozvoj infraštruktúry dostane lacnejšiu elektrinu alebo len zabezpečí vybraným subjektom trhu, aby mohli obchodovať v európskom priestore a tým si zabezpečiť zvýšenie zisku.

SKOK

Rozvoj medzištátnych prepojení energetických sietí prekračuje svojim významom záujmy jednej krajiny či vlády. Súvisí s energetickou bezpečnosťou celého regiónu, či dokonca celej Európy. Podporujeme rozšírenie kompetencií európskeho regulátora v oblasti cezhraničných prepojení, pri rešpektovaní stratégií schválených na úrovni Európskej komisie. Rovnako tak podporujeme spájanie síl pri vyjednávaní podmienok pre dodávky plynu či ropy od monopolného dodávateľa z Ruska.

SIEŤ (vypracoval Roman Brecely)

#SIEŤ podporuje posilnenie právomocí európskeho regulátora – ACER nie len v oblasti cezhraničných prepojení, ale aj v celkovom posilňovaní jeho regulačných právomocí. Jednou z hlavných úloh ACER-u by malo byť práve odstránenie rôznych lokálnych prístupov k regulácii, ktoré zvyšujú ceny elektrickej energie (národné schémy dotovania uhlia, jadra, OZE…) Považujeme to za jeden z nutných predpokladov pre fungujúci systém voľného obchodovania na trhu EÚ. Následné fungujúce cezhraničné prepojenia by mali prispieť k posilneniu stability prenosových sústav, optimalizácii podporných služieb (kapacitné mechanizmy) a zníženiu cien el. energie.

Poznámka: Poradie jednotlivých strán kopíruje proces doručovania ich odpovedí. Oslovili sme aj strany Šanca, KDH, SMER-SD, NOVA, OĽaNO, SDKÚ a SMK, no do publikovania tejto otázky nám nedoručili svoje odpovede.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.