Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

JAVYS: Nové úložné priestory na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov

J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II

DENS 2019 - aktuálne kontaktujeme víťazov tomboly

J. Badida v RTVS o dodávkach preprave ruského plynu na/cez Slovensko

Kalendár akcií

PR sekcia

JAVYS: Nové úložné priestory na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov

Smart city v praxi ELO SYS 2019

SEPS a ČEPS rokovali na najvyššej úrovni o spolupráci

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam otázok

Odpájanie od CZT a výstavba domových kotolní

V poslednej dobe sa stále hlasnejšie ozývajú podporovatelia výstavby malých domových kotolní, ktorým bola sťažená možnosť odpojenia sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT), t.j. lokálnych dodávateľov tepla a teplej vody. Aká je pozícia Vašej strany v tomto spore?

  1. SaS (vypracoval Karol Galek)
  2. SNS
  3. MOST-HÍD
  4. SKOK!
  5. SIEŤ (vypracoval Roman Brecely)
SaS (vypracoval Karol Galek)

Strana SaS taktiež patrí k ich podporovateľom, resp. k podporovateľom zdravého rozumu a trhu. Od presadenia zmien v zákone o tepelnej energetike poslancami vládnej strany, ktorým sa výstavba domových kotolní v bytových domoch prakticky zastavila, v parlamente sme už tri krát presadzovali odstránenie tohto obmedzenia. Poslanci za stranu SaS sa v tejto veci podpísali aj pod podanie na Ústavnú súd. Odstránenie zákonnej diskriminácie individuálneho vykurovania v prípadoch, keď bude toto nákladovo efektívnejšie a environmentálne vhodnejšie ako centrálne zásobovanie teplom je zakotvené aj v našom programe. Ľudia by mali mať súčasne možnosť slobodne sa rozhodnúť či si teplo budú nakupovať, alebo sami vyrábať.

SNS

SNS stojí na strane efektívnosti. Takže individuálny prístup. Skúsenosti hovoria, že CZT by pri optimálnom technologickom stave mali byť efektívne. Avšak kľúčom k odpovedi na tento spor je opäť objektívne a nespolitizované ÚRSO.

MOST-HíD

Efektívne navrhnuté a dobre fungujúce centrálne zásobovanie teplom prináša benefity z hľadiska ekonomického, ekologického i technologického. Štát by mal mať koncepciu ako zabezpečiť pre občanov vo veľkých aglomeráciách teplo tak, aby minimalizoval náklady koncových odberateľov, zachoval rovnaké podmienky pre všetkých avšak vytváral nástroje aby koncepcia bola aplikovaná. Je nevyhnutné nastaviť podmienky prevádzkovania všetkých kotolní rovnako a nediskriminovať veľké podniky, napr. tým, že sa na malé kotolne nebudú vzťahovať rovnaké povinnosti či už v súvislosti s emisiami alebo preukazovaním skutočných nákladov. Zároveň v súvislosti s CZT treba veľmi citlivo brať do úvahy to, že systémy CZT, ktoré boli v minulosti vybudované, bude potrebné obnovovať a akýkoľvek úbytok odberateľov spôsobí navýšenie fixných platieb ostatným odberateľom. Koncepcia obnovy resp. útlmu už existujúcich systémov CZT by mala byť podrobená CBA (cost-benefit analýza) analýze.

SKOK!

V oblasti dodávok tepla by štát mal ponechať priestor pre racionálne rozhodovanie sa občanov. V nových stavbách by nemal ich rozhodnutie o výbere medzi vlastnou kotolňou a centrálnym zásobovaním tepla nijako ovplyvňovať. Pri existujúcich nehnuteľnostiach štát nemá klásť prekážky pre odpojenie v prípade, ak vlastný zdroj vykurovania bude mať preukázateľne vyššiu efektívnosť a prinesie obyvateľom nižšie ceny. Domácnostiam okrem toho výrazne pomôže aj zavedenie zníženej sadzby DPH na vodu, teplo a energie, ktorú SKOK! presadzuje.

SIEŤ (vypracoval Roman Brecely)

Chápeme momentálnu opodstatnenosť legislatívnej úpravy v prospech centrálnych výrobcov tepla, ktorý výrazne obmedzuje možnosť odpojenia sa od takéhoto systému v prospech menších, lokálnych, prípadne energeticky účinnejších zdrojov, no zároveň sme si vedomí, že tento stav nie je dlhodobo udržateľný. #SIEŤ navrhuje zamerať sa v prvom rade na otázku vysokých cien tepla a na riešenia, ktoré prispejú k jej zníženiu (morálna opotrebovanosť tepelných rozvodov). Následne navrhujeme, aby každému individuálnemu odpojeniu sa od systému CZT predchádzal energetický audit a posúdenie alternatívnych riešení s jasnou finančnou analýzou pre všetky dotknuté strany vrátane zostávajúcich odberateľov tepla. #SIEŤ bude prioritne podporovať prepojenie systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou s výrobou tepla v CZT, ktoré by umožnilo prenesenie časti výnosov z podporovanej výroby elektriny do ceny tepla (nejde o krížovú dotáciu, ale len o prerozdelenie výnosov z dotácie). Časť benefitov výrobcu z podpory by mala byť zákonite prenesená aj na koncových odberateľov tepla.

Poznámka: Poradie jednotlivých strán kopíruje proces doručovania ich odpovedí. Oslovili sme aj strany Šanca, KDH, SMER-SD, NOVA, OĽaNO, SDKÚ a SMK, no do publikovania tejto otázky nám nedoručili svoje odpovede.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.