Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam rozhovorov

Rozhovor s M. Bartošovičom, šéfom NAFTY, regionálneho lídra podzemného skladovania plynu

Naftový priemysel na Slovensku si pripomína 105 rokov odvtedy, čo sa po úspešných čerpacích skúškach začala v bývalom Rakúsko – Uhorsku po prvý raz priemyselne ťažiť ropa. Tohtoročné 105. výročie prieskumu a ťažby uhľovodíkov a 45. výročie podzemného skladovania zemného plynu na Slovensku bolo príležitosťou na rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti NAFTA a.s. (NAFTA), Ing. Martinom Bartošovičom.

Uplynulo 105 rokov od začiatku ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku, ktorý moment tohto dlhoročného obdobia najviac zmenil pôsobiace odvetvie?

Dôležitým momentom bolo objavenie prvého ložiska ťažkej ropy pri Gbeloch. Tento okamih predstavoval začiatok prieskumu ložísk ropy a plynu aj v Rakúsku, Maďarsku a v ďalších krajinách vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Významným momentom bolo aj obdobie 50-tych rokov, keď sa vďaka budovaniu plynárenskej infraštruktúry začal intenzívnejšie využívať plyn, ktorý bol dovtedy iba vedľajším produktom ťažby ropy. Rovnako aj moment vývoja koncepcie konverzie doťažených ložísk na zásobníky plynu na prelome 60-tych a 70-tych rokov, ktorý vytvoril na Slovensku podmienky pre rozvoj zaujímavého priemyselného odvetvia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto histórie patrí aj začiatok výstavby podzemných skladovacích objektov vo Viedenskej panve.

V čom je dnes toto odvetvie iné ako vo svojich začiatkoch?

Hlavný rozdiel je asi v tom, že naši predchodcovia vstupovali do úplne novej, nepreskúmanej oblasti a celý jej geologický potenciál mali pred sebou. Postupne však, aj vďaka rozvíjajúcim sa metódam prieskumu, objavili významné ložiská. Naša situácia je v súčasnosti odlišná. Na Slovensku, kde pôsobíme už 105 rokov, je potenciál v klasických oblastiach už značne vyčerpaný. Väčšina ložísk v ľahko dostupných hĺbkach bola už nájdená, vyťažená a prípadne skonvertovaná na zásobníky plynu. Preto sme postupne zvolili nový koncepčný prístup k prieskumu, ale aj ťažbe. Použitím moderných metód (predovšetkým 3D seizmiky) v oblastiach, kde bol v minulosti potvrdený uhľovodíkový potenciál, dokonca prebehla aj ťažba, je dnes možné objaviť ďalšie zásoby uhľovodíkov. Výsledkom moderných metód bol dodatočný zber dát, ktoré poukázali na prieskumný potenciál, ktorý nebol v minulosti identifikovaný. Vývoj samozrejme postúpil aj v technológiách vŕtania a ťažby ložísk. V minulosti trvalo vyhĺbenie hlbokých vrtov roky, dnes vieme takýto vrt odvŕtať za tri - štyri mesiace.

Okrem iného, sme počas dlhoročného pôsobenia získali cenné skúsenosti a dáta v oblasti prieskumu a ťažby, ktoré dnes vieme veľmi dobre využiť aj v našej hlavnej činnosti podnikania, ktorou je skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch.

Znamená to, že 105-ročná tradícia spoločnosti NAFTA v ťažbe uhľovodíkov je pri prevádzkovaní podzemných zásobníkov výhodou?

Jednoznačne áno, pretože oblasť podzemného skladovania plynu je v porovnaní s ťažbou uhľovodíkov relatívne malé odvetvie, čomu zodpovedá aj rozsah investícií do výskumu a vývoja, ktoré sú do prieskumných a ťažobných aktivít samozrejme vyššie. Skladovanie plynu je špecifický odbor, ktorý si zo širokej škály existujúcich plynárenských technológií vyberá tie najsofistikovanejšie a kombinuje ich tak, aby sa docielil maximálny efekt s minimálnym dopadom na životné prostredie a s dôrazom na efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Okrem výročia prieskumu a ťažby uhľovodíkov je rok 2018 spojený aj s oslavou 45. výročia skladovania zemného plynu na Slovensku. Ako sa podľa vás zmenil tento biznis od jeho začiatkov až do súčasnosti?

Kedysi bolo odvetvie skladovania súčasťou vertikálne integrovaných plynárenských spoločností, čo bolo dané vývojom európskeho plynárenstva. V podstate tak slúžilo jednému veľkému zákazníkovi, ktorý plyn nakupoval a následne predával. Dnes je dodávateľov a obchodníkov s plynom oveľa viac, čo sa aj u nás prejavilo vyšším počtom zákazníkov. V minulosti bol biznis skladovania viac stabilný a predikovateľný. Podľa toho, ako poklesla vonkajšia teplota, stúpla požiadavka na ťažbu. V súčasnosti sa tým riadiť už nemôžeme. Zákazníci majú uskladnené menšie množstvá plynu, využívajú rôzne produkty rôznym spôsobom. Celkovo sa za tých 45 rokov zvýšili nároky na prevádzkovanie. Zatiaľ čo kedysi prebiehalo vtláčanie aj ťažba zo zásobníka rovnomerne a predvídateľne, dnes musíme zvládať oveľa väčšie výkyvy. Vyššia volatilita sa okrem tohto prejavuje aj v tom, že dochádza k presmerovaniu plynu z jednotlivých preberaco-odovzdávacích bodov a dochádza aj k zmene toku, teda z ťažby na vtláčanie. Ak to zhrniem, hlavná zmena nastala vo vyššej volatilite a ťažšej predikovateľnosti.

Ako NAFTA reaguje na podobné zmeny na trhu?

Určite najlepšou reakciou je zmeny predvídať a ideálne v predstihu na tieto reagovať. Vytvárame skladovacie produkty, o ktoré majú klienti záujem. Ide hlavne o produkty zamerané na väčšiu flexibilitu a vyššiu mieru prípravy produktov „na mieru“. V súčasnosti NAFTA poskytuje svojim klientom široké portfólio služieb v oblasti skladovania zemného plynu, od uskladňovacej kapacity, cez jednotlivé služby v oblasti vtlačného a ťažobného výkonu, až po zmeny v odovzdávaco-preberacích bodoch. Príkladom sú flexibilné skladovacie kontrakty, ktoré umožňujú celoročne vtláčať a ťažiť zemný plyn bez sezónnych obmedzení.

Počas dlhoročnej tradície sme získali know-how, ktoré máme snahu využiť aj mimo územia Slovenska. Aký typ technológií a služieb vieme exportovať do zahraničia?

NAFTA má silné know-how najmä čo sa týka geológie, ložiskového inžinierstva, vŕtania a opráv sond. Rovnako máme silné zastúpenie aj v oblasti simulácií zásobníkov, riadiacich systémov a v procesnom inžinierstve. Našou ambíciou je tiež využiť znalosti a skúsenosti získané na Slovensku v krajinách s podobnou geologickou stavbou, prípadne na ložiskách, kde vieme implementovať našu metodiku efektívnej ťažby. V rámci ložiskového inžinierstva ponúkame optimalizáciu a rozvoj skladovacích kapacít. Rovnakými očami sa snažíme pozerať aj na objekty našich klientov a navyše, v porovnaní s našou konkurenciou, my neponúkame iba model a hodnotiacu správu s odporúčaniami, ale ponúkame aj implementáciu navrhnutého riešenia.

Ste spokojný, akým smerom spoločnosť napreduje? Ako by ste spoločnosť charakterizovali v súčasnosti?

NAFTA je dnes modernou firmou s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Zásobníky zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu. Dlhoročné skúsenosti spolu s vysoko kvalifikovaným tímom odborníkov sú hlavným dôvodom, prečo verím, že NAFTA má vynikajúce predpoklady byť spoľahlivým partnerom aj pre spoločnosti z rôznych kútov sveta. Pre mňa, a myslím si, že aj pre mojich kolegov, je oslava ďalšieho výročia predovšetkým možnosťou, ako ukázať profesionalitu, odbornosť a silné postavenie spoločnosti medzi špičkou v našom odvetví. A tiež to považujem za dobrú príležitosť, ako trochu priblížiť sofistikovanú oblasť nášho podnikania širokej verejnosti.

Aká je dlhodobá stratégia NAFTA?

Dlhodobou stratégiou NAFTA je pokračovať v silnej tradícii plynárenstva a energetiky na Slovensku s prioritou zabezpečenia spoľahlivosti dodávok a kvality služieb. NAFTA bola a je jedným z pilierov energetickej bezpečnosti Slovenska a podzemné zásobníky sú jedným z najbezpečnejších a najekonomickejších nástrojov pre zaistenie bezpečnosti dodávok plynu.

Aj keď situácia na plynárenskom trhu nie je v súčasnosti jednoduchá, NAFTA reaguje na zmeny na trhu zvyšovaním flexibility a širokou ponukou produktov, zvyšovaním bezpečnosti prevádzky, hľadaním nových možností v oblasti prieskumu. Zároveň sa zameriavame na rast cestou akvizícií.

Ing. Martin Bartošovič

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pracoval v ING Barings. Od roku 1998 začal pracovať pre spoločnosť A.T. Kearney v Prahe ako konzultant, kde sa podieľal na projektoch pre medzinárodné finančné inštitúcie, spoločnosti z oblasti energetiky a dopravy. Od roku 2004 pôsobil v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a zároveň bol v rokoch 2007 - 2012 predsedom predstavenstva spoločnosti SLOVGEOTERM a.s. Od roku 2011 do 2012 pôsobil ako člen predstavenstva SPP distribúcia, a.s. V spoločnosti NAFTA pôsobí od roku 2012 na pozícii generálneho riaditeľa NAFTA a.s. Zároveň je predsedom predstavenstva POZAGAS a.s. a konateľom SPP Storage.

Zdroj: NAFTA, a. s. (názov - redakcia portálu)

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.