Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam rozhovorov

Kobolev, šéf Naftogazu: Sme pripravení upraviť náš kontrakt s Gazpromom

Rozhovor s Andrejom Kobolevom, šéfom ukrajinskej ropno-plynárenskej spoločnosti Naftogaz

Časy sa na Ukrajine a v Naftogaze, jej ropno-plynárenskom gigantovi, menia. Po prvýkrát totiž pozvanie do Bratislavy na Stredoeurópsku energetickú konferenciu (CEEC 2014) prijal šéf Naftogazu, spoločnosti dobre známej z plynárenského sporu s ruským Gazpromom. Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida využil túto príležitosť a pozhováral sa s Andrejom Kobolevom, o zaujímavých témach ako veľký reverz zo Slovenska, zmluva a vzťahy s Gazpromom či údajné zmiznutie ruského plynu z ukrajinských zásobníkov. Odpovede pána Koboleva boli celkom otvorené. Zdá sa teda, že transparentnosť a trhové princípy sa stávajú kľúčovým komponentom ich transformačného procesu.
Počas konferencie ste opätovne otvorili otázku veľkého reverzu na Ukrajinu. Čo sa skrýva za touto myšlienkou?
V prvom rade nie je správne hovoriť o reverznom toku. Korektný názov, používaný v plynárenstve, je spiatočná preprava. Táto myšlienka vyžaduje podpísané prepojovacie dohody medzi Eustreamom a spoločnosťou Uktransgas (operátor ukrajinskej prepravnej siete – pozn. redakcie). To samozrejme neznamená, že prepravná zmluva s Gazpromom by utrpela alebo že by Gazprom nemohol prepravovať plyn. Avšak táto idea umožní Ukrajine a Slovensku optimalizovať toky plynu bez blokovania zo strany Gazpromu. Vezmime si príklad európskej spoločnosti ochotnej posielať svoj plyn zo Slovenska na Ukrajinu v objeme, povedzme, 50 miliónov m³ denne. V rovnakom čase posiela Gazprom 100 miliónov m³ plynu cez Ukrajinu do Európy. V normálnom režime, a to je to čo robí Eustream na svojich západných hraniciach, by ste vykonali jednoduché započítanie, čiže cez hranice by ste poslali len výsledný zostatok. A všetci by boli šťastní.
Hovoríme o virtuálnom reverznom toku resp. spätnej preprave.
Áno, správne. Gazprom získa na Slovensku celý svoj objem plynu pre ďalšie transportovanie jeho klientom v EÚ, zatiaľ čo európska spoločnosť bude schopná dodať plyn Ukrajine. Nikto nebude negatívne dotknutý. Zmení sa však to, že Gazprom už nebude môcť blokovať takýto tok plynu. V súčasnosti sa snažia blokovať prepravu z Európy na Ukrajinu, čo je v rozpore s trhovými princípmi a legislatívou, ako napríklad 3. energetickým balíčkom a protimonopolným právom EÚ.
Takže hlavným problémom je chýbajúca prepojovacia dohoda medzi Eustreamom a spoločnosťou Uktransgas a Gazprom hrajúci rolu sprostredkovateľa, však?
V skutočnosti je rola Gazpromu veľmi špecifická. Zastáva pozíciu stretávacieho partnera, čo je zakázané. Gazprom ako prepravca nemôže byť podľa európskej legislatívy v tejto pozícii. Takže sa snažíme dosiahnuť, aby takýmito stretávacími partnermi boli priamo Eustream a Uktransgas. V takomto prípade by bol virtuálny tok prístupný pre obe strany, nie len pre ukrajinskú stranu, ale aj pre Eustream. To umožní voľný tok plynu v oboch smeroch.
Ako je teda možné, že Gazprom je v pozícii, ktorá je, podľa Vašich slov, v rozpore s právom EÚ?
Myslíme si, že medzi Eustreamom a Gazpromom ešte stále platia staré ustanovenia, ktoré je potrebné zosúladiť so súčasnými smernicami a nariadeniami. My, ako Ukrajina, sme v tomto smere pripravení upraviť náš kontrakt s Gazpromom, ak to bude potrebné.
Takže Vy ste uzavreli s Rusmi tranzitný kontrakt, ktorý stavia Gazprom do pozície stretávacieho partnera?
Nie, my sme Gazpromu tieto práva neposkytli. Pre nás je zmena tohto kontraktu omnoho jednoduchšia. V skutočnosti naša analýza preukázala, že ide o celkom ľahkú úlohu. Kľúčová je pripravenosť Eustreamu k zmene svojej zmluvy s Gazpromom. A áno, Gazpromu sa to páčiť nebude.
Ako to teda môžeme dosiahnuť? Veď aj Vy ste spomínal, že Gazprom nebude veľmi ochotný.
To je pravda, ale existuje princíp právneho štátu. Ak totiž legislatíva jasne hovorí, že prepojovacie dohody majú uzatvárať len operátori prepravných sieti, tak to treba dodržať. V západnej Európe sa vyskytlo viacero prípadov, kedy prepravcovia blokovali prepojovacie plynovody a chceli si tak udržať monopolné postavenie, avšak Európska komisia požadovala zmenu týchto dohôd. A všetky dohody boli nakoniec upravené. Ak existuje rozpor s právom, potom ho treba odstrániť.
Slovensko je členom Európskej únie posledných 10 rokov a náš kontrakt s Gazpromom je stále platný. To znamená, že neodporuje európskemu právu.
Práveže je v rozpore s právom EÚ. Sme v permanentnom dialógu s Európskou komisiou. Ak sa pozriete na implementáciu 3. energetického balíčka, tá postupuje z krajín západnej do východnej Európy. Pomaly, krok za krokom, sa tieto zmeny zavádzajú na jednotlivých prepojeniach. Takže ľudia rozumejú tomuto rozporu s právom EÚ, ale na slovenskej strane a strane Európskej komisie by mala byť snaha tieto zmeny implementovať.
Ako chcete v tomto smere motivovať Slovensko?
Veríme, že by sa mal uplatniť princíp európskej solidarity. Keďže existuje legislatíva EÚ a Ukrajina je členom Energetickej únie, čím na seba prevzala záväzok implementovať 3. energetický balíček, nevidím dôvod prečo by tomu tak nemalo byť. Odblokovanie hlavného prepojovacieho plynovodu bude prínosné nie len pre Ukrajinu, ale aj ostatné krajiny, ako Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a iných. Môžu nakúpiť plyn cez Ukrajinu a získať prístup k západoeurópskemu plynu a našim podzemným zásobníkom.

V záujme Slovenska je takisto preukázať ďalší, veľmi dôležitý faktor. Gazprom totiž chce, aby Európa uznala podobnú výnimku, ktorú predstavuje South Stream. Takže Gazprom otvorene tvrdí „nás nezaujíma 3. energetický balíček, nepovažujeme ho za správny. Potrebujeme postaviť South Stream, toto je spôsob ako robíme obchod. A vy, Európa, sa tomu prispôsobte“. Ak Slovensko nepovolí žiadne výnimky na svojom teritóriu, máte právo očakávať, že ostatné krajiny neumožnia výnimky na ich území.

Pozrime sa na Nord Stream, kde je čiastočná, 50% výnimka na využitie kapacity pripájacieho plynovodu OPAL...
Toto je veľmi dobrý príklad. Myslíme si, že výnimky by nemali byť udeľované. Teraz sú veľké medzinárodné spoločnosti, dodávajúce plyn Ukrajine cez Nord Stream, Gazpromom obmedzované. Vieme o niekoľkých štátoch, ktorým Gazprom redukuje dodávky aj cez Nord Stream. Táto situácia dokazuje nasledujúce veci. Po prvé, problémom nie je trasa, ale dodávateľ. Plynovod Nord Stream je úplne v rukách Gazpromu a dochádza tam k nevysvetleným kráteniam dodávok, nominácie nie sú zabezpečené. Prečo? Po druhé, ak je problémom dodávateľ, potom rovnaká situácia môže nastať aj pri South Streame. Tento stav by Európa nemala pripustiť.
V poriadku, ale Ukrajina v súčasnosti dováža okolo 1 miliardy m³ plynu mesačne z EÚ. Ako je to teda možné, ak vaši dodávatelia sú Gazpromom obmedzovaní?
Je tomu tak preto, že Gazprom nie je jediným dodávateľom pre Európu. Je to fakt, ktorý si Gazprom nechce priznať. Kvôli plynárenskej kríze z roku 2009 a súčasnému konaniu Gazpromu si európske spoločnosti a zákazníci zabezpečili ďalšie zdroje nahrádzajúce Gazprom. Najlepším príkladom sú LNG (skvapalnený zemný plyn, pozn. redakcie) terminály. Tieto spoločnosti už viac nie sú závislé na Gazprome do tej miery, ako tomu bolo pred dvoma či piatimi rokmi. Navyše rešpektujú zmluvy a nie politické ideály a tak nám plyn dodávajú.
Máte mnohých dodávateľov? Môžeme hovoriť o konkurencii v dodávkach plynu?
Existuje mnoho dodávateľov plynu a my si vyberáme tých najlepších s ohľadom na ponúkané podmienky. Spoločnosti za nami prichádzajú, predostierajú ponuky a my sme schopní si vybrať tých s najlepšou cenou. Jedným z faktorov, ktoré sme chceli dokázať a myslím, že sa nám to aj podarilo je to, že v Európe sa nachádza dostatok voľného plynu, ktorý môže byť dodávaný komukoľvek. Stalo sa tak kvôli implementácii 3. energetického balíčka predovšetkým v severoeurópskych štátoch.
Zdá sa, že sa snažíte zmeniť historický systém dodávok plynu na Ukrajinu.
Nie, to nerobíme. Iba sa snažíme implementovať opatrenia, ktoré už boli uplatnené v severnej Európe. Ak sa pozriete na Nemecko alebo Holandsko a spôsob, akým fungujú ich trhy, zistíte, že vytvorili efektívny trh. A dokázali to celkom jednoducho. Odstránili monopolnú pozíciu súčasných spoločností, nie len Gazpromu. Takto sa im podarilo dosiahnuť efektívne trhy. Tiež navrhujeme Slovákom, Maďarom, Poliakom a Čechom vytvorenie efektívneho trhu v tomto regióne. A je to celkom jednoduché. Nemusíte prijímať ďalšiu legislatívu, stačí uplatňovať existujúce pravidlá, ktoré už preukázali svoju efektívnosť. Výsledkom bude odblokovanie ohromného trhového potenciálu. To bude prínosné pre všetkých, nie len pre Ukrajinu. Ak hovoríme iba o Slovensku, viac plynu prepraveného cez vaše územie znamená viac peňazí pre Eustream.
Mohli by stratiť Gazprom ako klienta.
Nie, nemohli. Prečo by mali prísť o Gazprom?
V súčasnosti Gazprom presmerováva tranzit plynu využívajúc predovšetkým Nord Stream. Neposielajú tak veľa plynu cez slovensko-ukrajinský koridor.
Áno, to je pravda. Avšak po prvé, v zmluvách medzi Gazpromom a európskymi operátormi plynárenských sietí sa nachádza klauzula prepravuj-alebo-plať. Takže využívanie ďalších trás ovplyvňuje ich náklady. Po druhé, ak Rusi uvidia jednotný a rozhodný postoj európskych krajín, zmenia svoju stratégiu. Budú hrať podľa pravidiel. Nebudú viac schopní diskriminovať európskych zákazníkov. Je to iba blaf a takto to treba pomenovať. Staré časy Gazpromu sú preč. Ceny plynu klesajú. Ceny ropy padajú. Na európske trhy prichádzajú noví dodávatelia. Gazprom musí bojovať o svoj trhový podiel. Ak sa budú pridržiavať svojej súčasnej stratégie, ich trhový podiel v Európe sa scvrkne. Takéto niečo nie je možné dlhodobo tolerovať. Môžete predstierať, že vám to nevadí, no v skutočnosti si to nemôžete dovoliť.
Myslíte si, že spätná preprava plynu na Ukrajinu je hlavnou podmienkou vytvorenia regionálneho trhu?
Veríme, že ide od jeden z chýbajúcich, kľúčových elementov. V prvom rade získajú európske spoločnosti prístup na najväčšie trhy v tejto časti sveta, v druhom rade si tiež zabezpečia prístup k najväčším podzemným zásobníkom plynu. A po tretie, efektívnym spôsobom spojíte balkánske krajiny, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko so západoeurópskymi trhmi. Ako vidíte, nie je to len o Ukrajine. Myslíme si, že časť práce by mala byť vykonaná aj v iných krajinách. Mala by sa zvýšiť kapacita plynovodov v Poľsku a Litve, aby boli pokryté kapacity ich LNG terminálov. Potom krajiny ako napríklad Slovensko alebo Ukrajina taktiež získajú prístup k LNG.
V poriadku, ale LNG je drahší ako potrubný plyn.
V skutočnosti cena LNG kolíše. Teraz klesá a raz sa LNG stane konkurencieschopným. Napríklad cena LNG pre Baltické štáty nie je horšia v porovnaní s tým, čo im nedávno ponúkal Gazprom. Koniec koncov, v záujme dosiahnutia nižších cien od akéhokoľvek dodávateľa, bez ohľadu na to či sa volá Gazprom alebo E.ON, musíte preukázať alternatívu. Dovtedy bude každý dodávateľ zvádzaný k tomu, aby si voči vám uplatňoval vyššie ceny. Keď existuje konkurencia, aj cena je nižšia. Ak sa na LNG pozriete celosvetovo, uvidíte, že spotreba LNG v Japonsku pravdepodobne poklesne, keďže opätovne spúšťajú jadrové elektrárne. USA sa zasa snažia zvýšiť export LNG. Takže v nasledujúcich dvoch, troch rokoch očakávam výrazné nižšie ceny LNG. Ale už aj dnes je cena LNG v niektorých krajinách, ako napríklad Španielsko, konkurencieschopná. Suma sumárum, čím viac alternatív máte k dispozícii, tým efektívnejší je váš trh. To je presne to, čo potrebujeme vytvoriť tu – efektívny trh. Našou ideou je práve vytvorenie spoločného a efektívneho trhu vo východoeurópskych krajinách. A čím likvidnejší bude tento trh, tým férovejšie ceny získame.
Ukrajina má ohromný potenciál, s tým sa dá súhlasiť, ale zároveň tam panuje značná neistota. Preto veľa spoločností pravdepodobne nebude ochotných investovať do ukrajinského plynárenstva. Jednoducho sa obávajú...
Prečo by ste potrebovali investovať? Stačí, ak budete s plynom obchodovať. Mnoho firiem v súčasnosti prejavuje záujem o obchodovanie s Ukrajinou. Veď do procedúry Open Season zrealizovanej Eustreamom (zisťovanie záväzného záujmu o prepravnú kapacitu, pozn. redakcie) sa zapojilo mnoho spoločností ochotných zásobovať ukrajinských zákazníkov a niektorí skutočne získali časť kapacity a v súčasnosti plyn už aj dodávajú.
Na záver by som od Vás rád počul vysvetlenia dvoch nejasností. Po prvé, skutočne Ukrajina potrebuje plné zásobníky plynu (PZP) k zabezpečeniu stabilných dodávok do Európy?
To nie je pravda. Naša preprava nie je závislá na PZP, pretože odoberáme plyn na východe a neskôr ho odovzdávame na západe. Plyn priamo preteká cez Ukrajinu a nevyskytuje sa tam žiadne prepojenie na PZP. Ide o mylnú predstavu. Avšak Gazprom nie je schopný okamžite pokryť špičkovú spotrebu v Európe, keďže transport plynu od východných k západným hraniciam Ukrajiny trvá 36 hodín. Takže na pokrytie tejto špičkovej spotreby potrebujú použiť naše podzemné zásobníky.
A čo je pravdy na tom, že na konci roku 2013 z ukrajinských zásobníkov údajne zmizol ruský plyn?
V ukrajinských PZP sa ruský plyn v roku 2013 nenachádzal. V skutočnosti bol ruský plyn naposledy uskladnený v našich zásobníkoch v roku 2005. Viaceré spoločnosti medzi sebou zvádzali boj o určitý objem plynu. A jednou z nich bol RosUkrEnergo, na Ukrajine neslávne známa švajčiarska firma. Avšak to nemá nič spoločné so žiadnym zmiznutím plynu.

Uvedomujeme si, že po dekáde neustáleho obviňovania sa medzi Ukrajinou a Ruskom ohľadne plynu, vyvstáva v EÚ otázka dôvery voči nám a nášmu systému. Rusi si vymysleli množstvo nepravdivých príbehov, ktoré Ukrajinci v danom čase nevyvrátili. Z tohto dôvodu bolo zvýšenie transparentnosti jednou z prvých úloh mojej agendy po jarnom prevzatí pozície v Naftogaze. V máji sme začali publikovať bilanciu v našich podzemných zásobníkoch na platforme GIE (transparency.gie.eu). Túto jeseň sme začali poskytovať informácie o vstupoch a výstupoch v našom plynárenskom systéme na webovej stránke ENTSOGu (transparency.entsog.eu). Takisto sme viackrát požiadali EÚ o vyslanie svojich zástupcov na meracie stanice za účelom monitorovania vstupov a výstupov plynu na Ukrajine. Dúfam, že tieto a ďalšie aktivity nám pomôžu dôveru opätovne vybudovať.

Zároveň chceme začať s poskytovaním služieb PZP viacerým európskym spoločnostiam, s ktorými práve prerokovávame podmienky spolupráce. A verím, že budeme úspešní.
Ďakujem Vám, pán Kobolev.
Zhováral sa Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk
Andrej Kobolev
pôsobí cez 8 rokov v plynárensko-ropnom sektore Ukrajiny. Pred menovaním za šéfa Naftogazu bol poradcom súkromnej investičnej a bankovej skupiny – AYA Group a konzultantom v PwC. Medzi rokmi 2002 a 2010 pracoval pre Naftogaz kde začínal ako špecialista na odbore ekonomiky a cenovej politiky. V rokoch 2006 a 2007 zastával pozíciu riaditeľa odboru korporátnych financií a cenovej politiky a v období 2008 až 2010 pôsobil ako poradca predsedu predstavenstva. V týchto pozíciách sa niekoľko krát zúčastnil rokovaní s ruským plynárenským monopolom - Gazpromom. V roku 2000 ukončil štúdium na Inštitúte Medzinárodných vzťahov Národnej Ševčenkovej univerzity s titulom magister medzinárodných ekonomických vzťahov.
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.