Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam rozhovorov

Skúpy dvakrát platí

Prinášame Vám druhú časť rozhovoru, ktorý je pokračovaním Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci a opäť sa Vám prihovoria pán Ing. Rudolf Kürth a Matej Plesník, Dis. V tejto časti sa zameriame na praktické príklady zo súkromnej, ale aj verejnej sféry, ktoré sú dôkazom nutnosti využitia LCA a LCC metodológií. Len pre oživenie, pri LCA metóde sa hodnotí dopad produktu alebo služby počas jeho životného cyklu na životné prostredie a vďaka LCC metóde viete zhodnotiť náklady tohto cyklu, teda jeho ekonomickú stránku. Čítajte a dozviete sa, prečo je možné aj tu aplikovať pravidlo „skúpy dvakrát platí“.

Parkovisko pri Technickej Univerzite vo Zvolene - využité LCA, LCC metódy

Zdroj: Národná recyklačná agentúra Slovensko

1. Čo považujete za negatíva/úskalia týchto metód? Napríklad cenu, dĺžku trvania, administratívnu záťaž?

Rudolf Kürth (R.K.)

Cenu a dĺžku trvania nepovažujeme za negatívum, keďže každý projekt trvá určitú dobu a má svoju postupnosť. Spracovanie predprojektovej a projektovej EIA dokumentácie sú už samotné odborné práce, preto ani tie nie sú administratívnou záťažou. Práve metódy LCC a LCA majú prepojiť celý cyklus projektovania, znížiť administratívnu záťaž a urýchliť financovanie jednotlivých operačných programov. Dĺžka trvania LCA a LCC je zanedbateľná oproti tomu ako sa doteraz pripravovali rôzne environmentálne programy, štúdie a spôsoby financovania. Práve pri nich sa prejavuje administratívna záťaž. Napríklad, podľa údajov Transparency International, priemerná dĺžka procesu vereného obstarávania od vyhlásenia až po výsledok presahuje 180 dní. ) Za hlavné úskalie pri využívaní LCA/ LCC metódy v praxi považujem mimoriadne nízku cenu, ktorá sa uplatňuje v predprojektovej a projektovej fáze, čo ohrozuje kvalitu samotného diela. Hodnota LCC/LCA metódy je 1,5 – 3% z hodnoty diela v závislosti od rozsahu a kvality spracovania projektovej dokumentácie. LCC je úplne nová metóda, ktorú si vyžiadala prax. Sme presvedčení, že našim postupom vieme vyriešiť nedostatky, ktoré na trhu sú, a to hodnotím ako pridanú hodnotu metód. Na realizáciu LCC metódy vrátane analýzy je potrebných 30 pracovných dní. Celková dĺžka trvania však závisí najmä od súčinnosti s predprojektovou a projektovou fázou.

Matej PLesník (M.P.)

Doba trvania metódy LCA pri materiáli alebo službe je cca 45 pracovných dní. Administratívnu záťaž klient nepociťuje, keďže sa jedná o zozbieranie všetkých dostupných údajov pre hodnotenie životného cyklu, ktorou jednotlivá výroba materiálu alebo služby disponuje. Cena za metódu LCA je vykalkulovaná na základe odbornej činnosti, ktorou zhotoviteľ LCA metódy disponuje.

2. Ako vieme túto metódu využiť v súkromnej sfére? Uveďte konkrétny príklad.

R.K.

Každý kupujúci vie, že najlepší pomer kvalita vs. cena závisí v prvom rade od serióznosti toho, kto predáva. Avšak závisí aj od pripravenosti kupujúceho. Preto metodológia LCC je vhodná pre verejný aj súkromný sektor, najmä pri stavbách a technologických inováciách, ale aj pri individuálnych investíciách, akou je napríklad nákup kuchyne. Mám s tým osobné skúsenosti. Chceli sme ušetriť na návrhu kuchynskej linky. Premerali sme si rozmery a kúpili kuchynskú linku. Nepremysleli sme si však manipulačný priestor, uloženie veci, spôsob prípravy jedál. Všetky tieto veci sme vnímali automaticky. Výsledkom je, že sme dvakrát prerábali kuchyňu a stále sme nespokojní. Následne sme si uvedomili, že za tú sumu, by sme mali kuchyňu na mieru, navrhnutú bytovým architektom. Pre súkromný sektor je zaužívaný názov pre obdobný model cenotvorby úplné náklady vlastníctva (TCO - Total Cost of Ownership). Do mája plánujeme pripraviť modely cenotvorby v programovateľnej verzii pre súkromný sektor. Verejný sektor je trocha komplikovanejší.

3.Prečo je potrebné tieto metódy využiť aj vo verejnom sektore? Uveďte príklad.

R.K.

Dodávateľ musí pochopiť zákazníka – investora, ale platí to aj opačne. Iba vtedy sa môže dosiahnuť vzájomne výhodný obchod v najlepšej cene. Na úvod však súhrnne uvediem prípady, kedy nebola spracovaná projektová dokumentácia tak, ako vyžadujú postupy LCA/LCC metodológií. Vytvoríme si modelovú situáciu. Predstavte si verejnú súťaž na úpravu verejného priestranstva, rekonštrukciu budovy, cesty napr. za 1 milión EUR, pri ktorej je jediné kritérium cena. K tomu dostanete výkaz výmer (v podstate sa jedná o súpis materiálov), stručnú technickú správu, prípadne aj projektovú dokumentáciu. No a na nakoniec sa vysúťaží cena 500 tis. EUR. Celé sa to prezentuje tak, že obec ušetrila polovicu nákladov v rámci verejnej súťaže. Po čase sa cesta rozpadne, stavba nedokončí a na upravený priestor pred obecným úradom sa zosunie nespevnený svah. LCC metóda môže túto chybu v rámci verejnej súťaže odhaliť porovnávaním jednotlivých ponúk a súťaž zrušiť, vyhlásiť nanovo. Nedokončené objekty sa robia rôznymi dodatkami a dodatočnými verejnými obstarávaniami a nakoniec, keď sa to všetko spočíta, zaplatí sa za to vyššia suma ako v prípade, že sa to urobí kvalitne hneď na začiatku. Všade, kde je potrebná príprava investície, projektová dokumentácia, je potrené využiť LCC a LCA metódy na nastavenie kritérií. Predpokladanú hodnotu zákazky považujeme za pevnú sumu, ktorá sa neznižuje a je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Ak sú obe tieto metodológie metaforicky založené na princípe "nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci", prečo sú využívané tak málo?

R.K.

To kto siahne po tejto metóde závisí predovšetkým od povahy zákazníka. Ten kto špekuluje len o rýchlom zisku, nakupuje čo najlacnejšie, považuje túto metódu za zbytočnú. Ľudia majú vo všeobecnosti veľký rešpekt pred peniazmi a malý pred hodnotami, ktoré strácame. Je všeobecná záľuba v kupovaní lacných a zbytočných vecí, ktoré sú nielen marketingovo, ale aj politicky podporované. Vytráca sa kvalita a výsledkom sú nepotrebné, nezmyselné nákupy vecí, ktoré po kúpe zostanú nedotknuté, kdesi v kúte. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, dôsledky pre ľudstvo sú priam katastrofálne. Porovnávaním nominálnych cien vybraných komodít za posledných 20 rokov (napr. auto zo 60 tis. SK na 6 tis. EUR pre priemernej nominálnej mesačnej mzde 2000 SKK/EUR) došlo k 10 násobnému zníženiu cien. Systém nízkych cien, vysokých daní a poplatkov bez explicitného merania hodnôt za peniaze, je environmentálne aj sociálne neudržateľný – to ukazujú naše modely úplne presne.

5. Čo by ste odkázali na záver naším čitateľom?

R.K.

Je veľmi málo pojmov, ktoré majú takú frekvenciu a váhu v spoločnosti ako „Environment“ - životné prostredie“. Je súčasťou domáceho i bruselského slovníka, jednoducho je lídrom 21. storočia. Naša metodológia LCC - ENTUS prešla svojim životom a skúsenosťami a veríme, že je budúcnosťou. ENTUS znamená Efektívnosť a Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov resp. Entus - Entuziazmus – Život. Našou snahou je nájsť riešenie, ktoré bude výhodné pre zákazníka, nie však za každú cenu, aby sa nakoniec aj z našej metodológie nestalo stokrát opakované klišé, nenaplnené v praxi.

Rozhovor pripravila Michaela Badidová.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.