Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Rast cien energií a klienti Slovakia Energy

Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?

Kalendár akcií

PR sekcia

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie

SPP zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov v režime dodávateľa poslednej inštancie

JAVYS bez radiačnej nehody a havárie

ESCO Slovensko predstavuje budúcnosť novej energetiky

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Rok 2017 – ďalší úspešný rok Wüstenrotu, priniesol rast obchodu a historický zisk

Wüstenrot stavebná sporiteľňa aj Wüstenrot poisťovňa uzavreli rok 2017 s historickým ziskom a výbornými obchodnými výsledkami vo väčšine hlavných ukazovateľov.

Bratislava, 13. februára 2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., uzavrela ku koncu roka 2017 nové stavebné sporenia v objeme cieľových súm 301,95 mil. eur (+8,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Za rovnaké obdobie poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 122,8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 35,6 %. Financie vyplatené klientom k 31.12.2017 dosiahli 189,8 mil. eur (+10,7 %). Spoločnosť vykázala ku koncu roka zisk pred zdanením 2,02 mil. eur (+38,6 %).

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2017

· sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm 302 miliónov eur (medziročne +8,3 %)

· úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm takmer 123 miliónov eur (+35,6 %)

· klientom bolo vyplatených takmer 190 miliónov eur (+11,7 %)

· hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol 2 milióny eur (+38,6 %)

Wüstenrot poisťovňa, a.s., evidovala ku koncu roka 2017 predpísané poistné (životné a neživotné poistenie, brutto) vo výške 57,2 mil. eur, pričom v priebehu celého roka bol výraznejší rast v neživotnom poistení (+8,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Podobná situácia nastala aj v novej produkcii (v rámci neživotného poistenia medziročný nárast o 1,4 %). Náklady na poistné plnenia k 31.12.2017 dosiahli 26,4 mil. eur (+4 %), pričom počet poistných udalostí bol obdobný ako v predchádzajúcom roku (-0,4 %). Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol 6,03 mil. eur (+10,5 %).

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2017

· predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) presiahlo 57 miliónov eur

· výška technických rezerv spolu (brutto) presiahla 139 miliónov eur (+3 %)

· náklady na poistné plnenia presiahli 26 miliónov eur (+4 %)

· hospodársky výsledok pred zdanením mierne presiahol 6 miliónov eur (+10,5 %)

Uplynulý rok patril k tým náročnejším, dosiahnuté výsledky tak majú pre nás o to väčšiu hodnotu. Nadviazať na tieto výsledky v roku 2018 bude vyžadovať, v prostredí silnej konkurencie a avizovaných legislatívnych zmien na bankovom a poistnom trhu, ešte viac úsilia a hľadanie efektívnejších ciest. Prioritným však zostáva úžitok pre klienta, bez toho by ponuka našich finančných produktov nemala opodstatnenie. Snažíme sa zabezpečiť také podmienky, aby poskytované služby a produkty boli prínosom nielen pre vekom či príjmom limitovanú klientelu, ale pre širokú verejnosť, ktorá pristupuje k plánovaniu svojej finančnej budúcnosti zodpovedne,“ povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Zdroj: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot posťovňa, a.s.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.