Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Energomanažment v 21. storočí

Technológie sa dnes vyvíjajú neuveriteľne rýchlym tempom. Špičkové nápady včerajška sa dnes realizujú a to, čo bolo pred týždňom najmodernejšou technologickou vychytávkou, je už teraz prekonané. Pri tomto tempe sú inštalácie technologických zariadení so životným cyklom 20-tich rokov investíciou do minulosti. V určitom časovom horizonte budú technologické systémy, ktoré sa využívajú v teplárenstve, energetike a v priemysle, jednoducho zastaralé a netrendové.

Ako dosiahnuť energetickú efektívnosť prevádzok?

V súčasnosti je v mnohých spoločnostiach zavedený systém ISO 50001, ktorý zabezpečuje cyklus monitorovania a vyhodnocovania prijatých opatrení, ich implementáciu a následné zhodnotenie prínosu, pričom presne definuje jednotlivé kroky procesu. Takto nastavený proces je jednou z ciest ako aktívne ovplyvňovať energetickú efektívnosť prevádzok a technologických celkov.

Ak sa podrobne pozrieme na to, čo robí takýto proces naozaj adresným, zistíme, že je to predovšetkým identifikácia problému, jeho špecifikácia a určenie možného potenciálu, ktorý by správne nastavenie prevádzky mohlo spoločnosti priniesť. To nás privádza ku kľúčovej požiadavke – získaniu informácií o probléme, stave prevádzky, jej správaní sa v určitých časových úsekoch dňa. Jedná sa o širokú škálu informácií, ktoré definujú oblasť korelácie s inými celkami.

Niekedy môžeme získať toľko dát, že hrozí paralýza z analýzy, ale je lepšie mať k dispozícii viac údajov než menej. Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy údajov - statické a dynamické. Statické dáta sa zbierajú pre účely fakturácie (mesačnej ci ročnej) a neumožňujú väčšiu flexibilitu pri orientovaní sa v skúmanom procese. Práve preto uprednostňujeme dynamické dáta, ktoré pri dobrom zacielení odhalia často triviálne chyby v prevádzkových nastaveniach a priamo nás privádzajú k riešeniu identifikovaného problému. Pre získanie týchto informácií je však potrebné mať na objekte „oči a uši“, aby sme „videli a počuli“.

Pri tejto téme sa dostávame k prudko sa rozvíjajúcej oblasti IoT – Internet of Things (Internet vecí) a jej širokej aplikovateľnosti pri riadení toku energií. IoT nám otvorilo nové možnosti, ktoré sa dajú využiť v rámci energomanažmentu.

Čo je energomanažment?

Energomanažment je analýza skutočného stavu prevádzky a následná snaha priblížiť sa k ideálnemu stavu alebo nastaveniu prevádzky s optimálnou spotrebou energie.

Pri dnešnom tlaku na ceny tovarov je pre výrobcov celkový náklad na výrobu produktu kľúčový. Ten sa však skladá z rôznych častí a jednou z nich je aj spotreba energie. Pri bližšom a podrobnom monitorovaní je možné nájsť tzv. „čierne diery“ v nastavení technológií a výslednej spotrebe.

Monitoring a následná analýza pomôže určiť, ktorá časť prevádzky si zaslúži väčšiu pozornosť a naopak, kde by už akákoľvek zmena bola zbytočná a neviedla by k požadovanému výsledku. Predpokladom k spracovaniu takejto analýzy je práve kombinácia statických a dynamických dát. Na základe informácií z jednotlivých meraných bodov a častí prevádzky je možné pripraviť podklady pre celkovú analýzu. Z jej výsledkov čerpá energetický manažér, ktorý následne navrhuje sériu opatrení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu daného stavu. Merania na prevádzke zároveň garantujú a umožňujú sledovať úspešnosť zavedených opatrení, ako aj možnosť použitia starších uložených dát.

Pri tomto procese je samozrejme dôležitý aj spôsob spracovania a hodnotenia dát. V množstve neustále pribúdajúcich údajov je dnes možné prehliadnuť určité skutočnosti. Pre opakujúce sa procesy je možné využiť SW riešenia s rôznou úrovňou spracovania (až po machine learning). Výhodou je výrazné urýchlenie krokov hodnotiaceho procesu.

Výhody outsourcovania

Ak sa spoločnosť, ktorá primárne len produkuje, roky venovala iba budovaniu výrobných kapacít či rozbehu výroby a jej hlavným mottom bolo – vyrábať, teraz začne zaoberať energetickou efektívnosťou, narazí na nasledovné problémy:

1. Kto a kedy sa tomu bude venovať?

2. Aké údaje vlastne potrebujeme sledovať?

3. Je súčasný stav pre nás postačujúci, alebo je možné ešte niečo urobiť?

4. Aké prostriedky sú dostupné na trhu?

Ak sú odpovede na tieto otázky rozpačité, je dobré, a pre firmu veľmi užitočné, spojiť sa so spoločnosťou, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti a know-how. Je dôležité vybrať si partnera, ktorý má k dispozícii SW a HW riešenia a dokáže v úzkej spolupráci s energetikmi a špecialistami z výroby navrhnúť a zrealizovať model služby z oblasti energomanažmentu, ušitý na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Ďalším argumentom v prospech outsorcingu je fakt, že zákazník sa v plnej miere môže venovať svojmu core biznisu a sústrediť všetky svoje kapacity na výrobu. Pri skutočne otvorenom partnerstve sa uplatňuje systém Open Book, kde sa navrhnuté opatrenia po spoločnej diskusii a následnom odsúhlasení klientom projektovo spracujú a pripravia sa podklady pre výber technológie. Zákazník je aktívnou súčasťou celého procesu a jednotlivé kroky odsúhlasuje. Po dodaní, inštalácii a spustení technológie energetický manažér celú prevádzku sleduje, vyhodnocuje spotreby, optimalizuje nastavenia, a to všetko so zreteľom na cieľ, ktorý si na začiatku so zákazníkom spoločne stanovili.

Kam smeruje energomanažment v 21. storočí?

Dynamika procesov si vyžaduje aj dynamiku spätnej väzby. Komplexná služba od externého partnera so skúsenými odborníkmi na jednotlivé oblasti preto dokáže zabezpečiť, že v prípade potreby sa konkrétnemu problému venuje skutočný špecialista v danej oblasti. Pre výrobnú spoločnosť by bolo neefektívne zamestnávať takýchto špecialistov, a to nielen z hľadiska nákladov, ale aj vzhľadom na minimum skúseností z iných zrealizovaných projektov, ktoré by na jednom objekte nemali možnosť získať.

Dnes sa v energomanažmente, mení celkový prístup k riešeniu problémov. Ustupuje sa od reaktívnych riešení a uprednostňuje sa proaktívny prístup. V energomanažmente nečakáme, kým sa chyba prejaví ako problém, ale snažíme sa o preventívne zásahy a vďaka technike, meraniam a zisteným odchýlkam, ktoré signalizujú poruchu, vieme dostatočne rýchlo konať a zabrániť vzniku tohto problému.

V súčasnosti práve táto oblasť neuveriteľne rýchlo napreduje a vytvárajú sa skupiny odborníkov, ktoré prinášajú nové inovatívne riešenia a určujú trendy v meraní a vyhodnocovaní. Segment energomanažmentu má do budúcna určite výrazný potenciál rastu.

Vplyv na životné prostredie

Environmentálny aspekt zvyšovania efektívnosti v oblasti spotreby energií je neprehliadnuteľný. V súčasnosti sa stretávame s pozitívnym trendom nastavovania dlhodobej stratégie spoločností s cieľom znižovať spotreby primárnych zdrojov. A práve energomanažment môže spoločnostiam v tejto snahe výrazne pomôcť. Efektívne a úsporné prevádzky znižujú spotrebu energií, a teda pomáhajú chrániť životné prostredie.

Spoločnosti okrem toho podporujú aj lokálne komunitné združenia, ktoré sa snažia o zlepšenie životného prostredia v oblasti, kde žijú. V neposlednom rade dnes aj ľudom, zamestnaným v týchto spoločnostiach, nie je otázka zdravého prostredia ľahostajná a často sa sami dobrovoľne pripájajú k firemným eko-aktivitám.

Zdroj: ENGIE Services a.s.

Daniel Čurka
riaditeľ úseku energetických služieb ENGIE ServicesVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.