Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

Česko-Slovenské energetické fórum 2023 – Energetika v permanentnej zmene
17.-18. máj, Bratislava

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení

Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty v dráhe ich letu nebezpečnou prekážkou. Preto ornitológovia v spolupráci s energetickými spoločnosťami realizujú množstvo aktivít, ktorými vtákom vytvárajú podmienky na ich bezpečný let, hniezdenie a lov potravy. Pomoc ľudí sa stala v prípade niektorých ohrozených druhov, akým je napríklad sokol rároh, predpokladom na ich prežitie v krajine, ktorú výrazným spôsobom človek ovplyvnil a nenávratne zmenil pôvodné podmienky prostredia.

„Ročne počas migrácie zahynú na celom svete milióny vtákov, medzi nimi i vzácne druhy. Je preto nesmierne dôležité venovať pozornosť ich ochrane, prioritne na miestach s najvyšším rizikom kolízií. Zvýšenie bezpečnosti vtáctva prostredníctvom špeciálnych prvkov na odklonenie dráhy ich letu je i cieľom projektu LIFE Energia. Realizuje sa v trinástich Chránených vtáčích územiach na západnom a na východnom Slovensku. V rámci neho naše občianskezdruženie vyvinulo prelomovú metódu, ktorá umožňuje výber úsekov s najvyšším rizikom nárazov vtáctva. Najvyššie elektrické vedenia prenášajú energiu o napätí 400 kV a spravuje ich Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). Práve minulý týždeň odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku dokončili posúdenie nového plánovaného 400 kV vedenia, ktorého trasa povedie od Veľkého Medera cez Dunaj až do Maďarska. Určili sme, kde je potrebné prvky lokalizovať, a medzi priority jednoznačne patrí rieka Dunaj ako mimoriadne dôležitý migračný koridor. Význam takýchto opatrení sa ukáže najviac v období migrácie vtáctva a počas chladných dní – Dunaj totiž v zime nezamŕza a mnohé vzácne druhy, ako orliak morský, chochlačka vrkočatá, potápač malý či turpan tu nachádzajú potravu aj v zime. Jesenné sťahovanie vtákov práve prebieha, vtáky sa presúvajú v kŕdľoch a riziko nárazov je vyššie. V našom regióne sú najčastejšími obeťami nárazov vodné operence (labute, volavky, kačice).“ hovorí Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Jedným z prvkov, ktoré sa využívajú na zvýšenie viditeľnosti elektrických vedení, sú tzv. letecké gule. Primárne boli vyvinuté na zvýraznenie vodičov/lán pre lietadlá a vrtulníky. Prednedávnom sa na viacerých lokalitách začali využívať i s cieľom ochrany vtáctva. Takýmto je i projektované vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany, kde SEPS umiestni spomenuté prvky na úseku dvoch kilometrov, ktoré sú z hľadiska nárazov pre vtáky najrizikovejšie. Okrem gulí sú na zariadeniach spoločnosti použité i špeciálne prvky vyrobené vo Švédsku. Svoju funkciu plnia aj po západe Slnka, pretože dokážu emitovať svetlo a zvyšujú tak šance na prežitie druhov, ktoré uprednostňujú večerné a nočné presuny. Spomenutý typ odkloňovača je použitý napríklad na vonkajšom vedení 400 kV pri obci Tvrdošovce,“ informuje Norbert Deák, vedúci Odboru komunikácie akciovej spoločnosti SEPS.

„U nás vzácny sokol rároh hniezdi aj v búdkach, ktoré sú umiestnené na zariadeniach spoločnosti SEPS. Pracovníci spoločnosti búdky inštalujú podľa našich odporúčaní, pomáhajú nám s umiestnením techniky na kontrolu a stráženie hniezd a prispôsobujú aj termíny plánovaných prác (údržba vedení, nátery) obdobiu hniezdenia. Minulý rok dokonca pri plánovaní termínu výstavby vedenia pri rieke Váh zohľadnili čas hniezdenia iného vzácneho druhu, nášho najväčšieho dravca, orliaka morského. V prácach sa pokračovalo až keď vyviedol mladé. Stožiare často využívajú aj krkavcovité vtáky – havrany, vrany, krkavce, ich hniezda sa odstraňujú až po vyvedení mláďat. Ak by tu ostali, mohli by spôsobiť technické problémy,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na www.lifeenergia.sk, resp. www.facebook.com/lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Tlačová správa, 21. september 2017

Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a www.dravce.sk

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.