Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

BIOMASA: Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci kampane Trvalo udržateľná energia v Európe organizovala podujatie ,,Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie".

Podujatie sa konalo dňa 8.6.2017 a zúčastnilo sa ho približne 200 dospelých a detí 2. – 4. ročníka základných škôl z okolia Rajca. Deťom bola kreatívnou a inovatívnou formou vysvetlená téma obnoviteľných zdrojov energie.

Na bohatom programe sa spolu s BIOMASOU podieľala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. a BIOPEL, a. s. a Občianske združenie Tilia. Podujatie prebiehalo v prírode na otvorenom priestranstve v Parku Drienová neďaleko Rajca.

Deti boli rozdelené do skupín podľa tried a postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami. Na každom stanovisku ich čakala iná aktivita. Mali možnosť vyskúšať si silu vetra, elektrickú vodivosť ovocia a zeleniny, spotrebu bežne používaných elektrických spotrebičov, využitie odpadovej biomasy v praxi vo forme biopalív, využitie solárnej energie, taktiež spoznali prínosy chovania včiel a iných domácich zvierat Slovenska, pestovanie rôznych plodín a ovocia, atď. Účastníci a deti na vlastné oči videli využitie biomasy a solárnej energie v novom Školiacom stredisku a špeciálnom vozidle na konský pohon, na ktorom sú inštalované solárne zariadenia na výrobu teplej vody a energie zo slnečného žiarenia.

Cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie a to efektívnou formou environmentálnej výchovy, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje správanie človeka v krajine. Máme za to, že devastácia prírody a zmena klímy úzko súvisia s nízkou úrovňou environmentálneho vedomia človeka. Práve jeho rozvíjanie už v rannom veku, napomáha k spomaleniu degradačného procesu a zlepšovaniu stavu životného prostredia. Environmentálna výchova v detstve je základ pre koncepciu trvalo udržateľného rozvoja, ku ktorej sme sa ako krajina zaviazali.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je základ pre trvalo udržateľnú budúcnosť a do roku 2020 sú pre ich rozvoj jasne stanovené ciele. Sú ekologicky aj ekonomicky výhodné. BIOMASA ako nezisková organizácia 100% aj vo výrobe peliet využíva elektrickú energiu výlučne z OZE a vedie k tomu širokú aj odbornú verejnosť. Venuje sa propagácii využívania biomasy, najmä drevných peliet. Deťom sme vysvetlili že klimatické zmeny a znečistenie prírodných zdrojov spôsobené rozsiahlym využívaním neobnoviteľných zdrojov budú okrem nás pociťovať aj nasledujúce generácie.

Dôležitý aspekt v environmentálnej výchove vidíme v preferovaní tvorivých a kreatívnych prístupov pred klasickými metódami. Práve preto sme zvolili takú formu šírenia informácií, ktorá udrží pozornosť aj najmladšej vekovej kategórie.

Deti mali možnosť vidieť a vyskúšať si na vlastnej koži zákonitosti prírody a z podujatia odchádzali plní nadšenia, energie a dúfame, že aj nových vedomostí.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu SMAPUDE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie, za ktorý BIOMASA získala prestížne ocenenie National Energy Globe Award 2017.

Projekt je realizovaný v rámci programu LIFE a v tomto roku program oslavuje 25. výročie od svojho založenia. BIOMASA sa k oslavám programu LIFE zapojila práve organizáciou tohto zaujímavého podujatia pre deti s bohatým a kreatívnym programom. Podujatia sa zúčastnil aj zástupca Európskej komisie pán Stefan Welin a ocenil praktické ukážky využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj: BIOMASA a youtube

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.