Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

NARA-SK: Nezatvárajme oči pred príležitosťami

Národnú recyklačnú agentúru Slovensko vám určite nemusíme predstavovať. Informácie o tom, kto sú a čo robia sme vám priniesli už skôr. Tentokrát sa nebudeme venovať len praktickej rovine ich činnosti, ale aj tej teoretickej. V mesiaci máj organizujú v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Národnou sieťou rozvoja vidieka vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom Inovácie environmentálnych prístupov.

Téma ekológie, environmentalistiky a inovácií je nadčasová. Riešenie, ktoré sú s tým spojené sú možno behom na dlhé trate, prinášajú však trvácne a kvalitné výsledky, berúce zreteľ na životné prostredie, udržateľnosť a financie.

Program seminára bude vskutku zaujímavý a reaguje na vyhlásenú výzvu o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Výzva je vyhlásená v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritnej osi 4, Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR („MPRV SR“) a určená je pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Riešenia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko („NARA SK“) sú aplikovateľné i v rámci výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR, ale aj v rámci Programu rozvoja vidieka MPRV SR.

Cieľom seminára je informovať odbornú i laickú verejnosť o týchto možnostiach financovania. NARA SK sa prostredníctvom svojej činnosti a aktivít, kde jednou z nich je aj spomínaný seminár, snaží zhromažďovať informácie „pod jednu strechu“. Za pridanú hodnotu jej činnosti je možné považovať práve kumuláciu informáciu o možnostiach aplikovania technických riešení zo strany obcí a miest na „zelené riešenia“. Dôvod stagnácie býva častokrát práve nevedomosť, a preto si NARA-SK dala za cieľ to zmeniť. Je veľkou škodou, ak financie k dispozícií sú, len nevieme ako a kde o nich požiadať. Vďaka uplatňovaniu inovatívnych, environmentálnych prístupov sa podporujú princípy obehového hospodárstva, vytvárajú sa nové zelené pracovné miesta a kladie sa dôraz na udržateľnosť. Informácie o aktivitách NARA-SK nájdete aj v našich článkoch Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci a Skúpy dvakrát platí.

Zlepšenie kvality životného prostredia sa dotýka nás všetkých, pretože v ňom žijeme a sme jeho súčasťou. Nebuďme preto pasívni a neuprednostňujme rýchle, lacné a nekvalitné riešenia. Radšej venujme svoj čas a energiu získavaniu informácií, ktoré sa opierajú o skutočné fakty a prinášajú dlhodobé, trvácne a ekologické riešenia.

Zdroj informácií: Národná recyklačná agentúra Slovensko

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.