Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy

Kotlíkové dotácie na výmenu kotlov (spaľujúcich drevo/uhlie za zemný plyn)

Úsporná sprchovacia hlavica šetrí vodu aj peniaze

J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce

Kalendár akcií

Energy Camp 2019
30.-31.5.2019, Poprad

DENS 2019 - Žilina
4.6.2019, Nám. A. Hlinku, Žilina

DENS 2019 - Banská Bystrica
6.6.2019, Nám. SNP, Banská Bystrica

DENS 2019 - Bratislava
8.6.2019, OD IKEA, Bratislava

PR sekcia

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Aj Slovensko sa môže stať príkladom v oblasti jadrovej energetiky

Priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením

SEPS vyhlásila výberové konanie na nákup elektriny

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

NARA-SK: Nezatvárajme oči pred príležitosťami

Národnú recyklačnú agentúru Slovensko vám určite nemusíme predstavovať. Informácie o tom, kto sú a čo robia sme vám priniesli už skôr. Tentokrát sa nebudeme venovať len praktickej rovine ich činnosti, ale aj tej teoretickej. V mesiaci máj organizujú v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Národnou sieťou rozvoja vidieka vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom Inovácie environmentálnych prístupov.

Téma ekológie, environmentalistiky a inovácií je nadčasová. Riešenie, ktoré sú s tým spojené sú možno behom na dlhé trate, prinášajú však trvácne a kvalitné výsledky, berúce zreteľ na životné prostredie, udržateľnosť a financie.

Program seminára bude vskutku zaujímavý a reaguje na vyhlásenú výzvu o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Výzva je vyhlásená v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritnej osi 4, Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR („MPRV SR“) a určená je pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Riešenia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko („NARA SK“) sú aplikovateľné i v rámci výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR, ale aj v rámci Programu rozvoja vidieka MPRV SR.

Cieľom seminára je informovať odbornú i laickú verejnosť o týchto možnostiach financovania. NARA SK sa prostredníctvom svojej činnosti a aktivít, kde jednou z nich je aj spomínaný seminár, snaží zhromažďovať informácie „pod jednu strechu“. Za pridanú hodnotu jej činnosti je možné považovať práve kumuláciu informáciu o možnostiach aplikovania technických riešení zo strany obcí a miest na „zelené riešenia“. Dôvod stagnácie býva častokrát práve nevedomosť, a preto si NARA-SK dala za cieľ to zmeniť. Je veľkou škodou, ak financie k dispozícií sú, len nevieme ako a kde o nich požiadať. Vďaka uplatňovaniu inovatívnych, environmentálnych prístupov sa podporujú princípy obehového hospodárstva, vytvárajú sa nové zelené pracovné miesta a kladie sa dôraz na udržateľnosť. Informácie o aktivitách NARA-SK nájdete aj v našich článkoch Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci a Skúpy dvakrát platí.

Zlepšenie kvality životného prostredia sa dotýka nás všetkých, pretože v ňom žijeme a sme jeho súčasťou. Nebuďme preto pasívni a neuprednostňujme rýchle, lacné a nekvalitné riešenia. Radšej venujme svoj čas a energiu získavaniu informácií, ktoré sa opierajú o skutočné fakty a prinášajú dlhodobé, trvácne a ekologické riešenia.

Zdroj informácií: Národná recyklačná agentúra Slovensko

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.