Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS uvoľnila ďalší inštalovaný výkon

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) uvoľňuje ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenska a pre navýšenie výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Od 1. 7. tak bude o 763 MW navýšená súčasná hodnota inštalovaného výkonu pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny alebo pre navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE).

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy

SEPS pristupuje k zvýšeniu limitného inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy na pripájanie zdrojov zo súčasných 1 837 MW na hodnotu 2 600 MW, čo je nárast o 763 MW. Tento výkon sa vo forme prideleného výkonu rozdelí jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a prenosovej sústavy nasledovne:

Prevádzkovateľ sústavy

Pridelený výkon do 30.6.2024

Pridelený výkon

od 1.7.2024

Navýšenie prideleného výkonu

Západoslovenská distribučná, a.s.

478 MW

686 MW

208 MW

Stredoslovenská distribučná, a.s.

587 MW

600 MW

13 MW

Východoslovenská distribučná, a.s.

279 MW

314 MW

35 MW

SEPS

493 MW

1 000 MW

507 MW

SPOLU

1 837 MW

2 600 MW

763 MW

Prideľovanie kapacít sa riadi pravidlami uvedenými v kapitole S4 dokumentu S Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, účinnými od 28. 6. 2024 Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0005/2024/E-TP sa tieto pravidlá prideľovania kapacít menia, a to tak, že od 28. 6. 2024 sa na zariadenia na uskladňovanie elektriny a rekuperáciu nevzťahujú limitné inštalované výkony, ktoré určuje SEPS. Túto zmenu SEPS aplikuje aj spätne, teda aj na už schválené žiadosti. Preto výkon vyčerpaný na schválenie žiadostí o pripojenie zariadení týchto dvoch zmienených typov sa opäť uvoľňuje a je ho možné opäť použiť na schvaľovanie ďalších žiadostí o pripojenie zdrojov alebo na navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny. Táto zmena nemá vplyv na zmenu prideleného výkonu, avšak navyšuje voľný výkon jednotlivých prevádzkovateľov sústav.

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu flexibility sústavy

SEPS určuje limitný inštalovaný výkon nielen z pohľadu priepustnosti, ale aj z pohľadu flexibility sústavy. Výkon z pohľadu flexibility je určený výhradne na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE a VTE. SEPS k 1. 7. 2024 tento výkon navyšuje o ďalších 170 MW. Hodnota limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy sa tak zvyšuje z 577 MW na 747 MW.

K uvoľneniu stop-stavu pre pripájanie zdrojov pristúpila SEPS v roku 2021 (viac informácií tu). V tom období bol inštalovaný výkon pripojených FVE 530 MW. Za posledné tri roky sa do elektrizačnej sústavy pripojili FVE s celkovým inštalovaným výkonom ďalších približne 400 MW. To v sumáre predstavuje
930 MW v súčasnosti pripojeného celkového výkonu FVE. Z toho iba 8 MW pripojeného výkonu FVE podlieha limitnému výkonu z pohľadu flexibility sústavy, ktorý určuje SEPS. Zvyšných 392 MW je dosiahnutých pripojením tzv. malých a lokálnych zdrojov (označenie zdrojov v zmysle zákona č. 251/2012 a č. 309/2009).

„Z limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility uvoľneného od roku 2021 až po súčasnosť bolo skutočne pripojených len necelých 8 MW výkonu. Tento stav nám ukazuje, že nízke pripájanie OZE je spôsobené skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou zariadení na výrobu elektriny, než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto uvoľnenú kapacitu považujeme len za jeden z viacerých nevyhnutných predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Zvýšením limitného inštalovaného výkonu SEPS pomáha napĺňať záväzky politiky pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ, ktoré sú uvedené v dokumente „Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030“ (NECP). Tento plán, ktorý v roku 2019 schválila vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE sumárne vo výške 1 700 MW. Navýšením limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy na novú hodnotu 747 MW a za podmienky, že by sa tento výkon celý aj pripojil, by došlo k splneniu cieľovej hodnoty uvedenej v dokumente NECP na rok 2029.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.