Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS získala z Plánu obnovy 83 miliónov eur, investuje ich do modernizácie a digitalizácie prenosovej sústavy

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) získala z Plánu obnovy a odolnosti prostriedky viac ako 83 miliónov eur. Financie využije na stavbu novej elektrickej stanice v Senici a na modernizáciu takmer 254 km existujúcich vedení zvlášť vysokého napätia. Zmluvy na oba projekty podpísalo Ministerstvo hospodárstva SR so spoločnosťou SEPS
11. 6. 2024.

Do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pribudla nová zelená kapitola REPowerEU, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu závislosti od ruských fosílnych palív a bojovať s klimatickou krízou. Európska komisia dala možnosť členským krajinám realizovať REPowerEU ako odpoveď na ťažkosti spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu.

Trendy rozvoja a elektroenergetická infraštruktúra

So záväzkom Európskej únie znížiť emisie uhlíka do roku 2050 na nulu sa výrazne mení zdrojový mix v oblasti výroby elektriny. Namiesto veľkých fosílnych zdrojov bude už v blízkej budúcnosti elektrinu vyrábať väčší počet malých, obnoviteľných zdrojov.

Elektroenergetická infraštruktúra bola na Slovensku navrhnutá v minulom storočí. V súčasnosti sa musí vyrovnávať s vysokými požiadavkami na spoľahlivosť dodávky elektrickej energie aj pod vplyvom očakávaného nárastu variabilných obnoviteľných zdrojov energie.

Na tento účel je z kapitoly REPowerEU Plánu obnovy alokovaná nenávratná finančná podpora pre SEPS vo výške 83,6 mil. eur. Pôjde na dva projekty v rámci investície „Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav“.

„Modernizácia a digitalizácia našej prenosovej sústavy je kľúčová pre zabezpečenie stabilnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre všetkých užívateľov. Investície do zvýšenia transformačného výkonu a zlepšenia infraštruktúry nám umožnia lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Investícia do prenosovej sústavy z Plánu obnovy

Prvý investičný projekt s názvom „Zvýšenie transformačného výkonu medzi prenosovou sústavou a regionálnymi distribučnými sústavami prostredníctvom nového transformátora“ zabezpečí výstavbu novej elektrickej stanice v Senici a pripojenie 400 kV vedenia V424 do uvedenej stanice.

Investícia do novej, výkonnejšej elektrickej stanice (zvýšenie transformačného výkonu z pôvodných 200 MVA na 350 MVA) s napäťovou úrovňou 400 kV zaistí spoľahlivé a optimálne napájanie distribučnej sústavy v uzlovej oblasti Senica – Stupava. Nová elektrická stanica bude napojená na existujúce
400 kV vedenie V424, ktoré prepája Križovany nad Dudváhom s transformovňou v českých Sokolniciach pri Brne. Na tento účel budú z elektrickej stanice Senica postavené dve nové takmer 5 km dlhé prípojné 400 kV vedenia a demontované pôvodné, už nepotrebné, 220 kV vedenia. Plánovaný termín ukončenia projektu je apríl 2026 a plánované náklady na realizáciu sú viac ako 45 mil. eur.

„Modernizácia prenosových vedení“ je názov ďalšieho investičného projektu, v rámci ktorého bude zmodernizovaných takmer 254 km vedení na Slovensku. Obnova sa týka piatich už existujúcich vedení: V428 medzi elektrickými stanicami Veľké Kapušany a Moldava nad Bodvou, V429 prepájajúceho elektrické stanice Gabčíkovo a Podunajské Biskupice, V043 medzi Atómovými elektrárňami Bohunice V2 a elektrickou stanicou Bošáca, V044 medzi Atómovými elektrárňami Bohunice V2 a elektrickou stanicou Križovany nad Dudváhom a V496, ktoré prepája elektrické stanice v Križovanoch nad Dudváhom a v Bošáci. Táto investičná akcia zahŕňa výmenu všetkých izolačných prvkov, spínacích zariadení a v niektorých prípadoch aj výmenu vodičov vedení. Termín ukončenia modernizácie vedení je marec budúceho roka a predpokladané náklady na projekt sú zhruba 38,5 mil. eur.

„Investícia do uvedených projektov zabezpečí zvýšenie kapacity prenosovej sústavy. Pre spotrebiteľov to znamená kvalitnú, stabilnú a bezpečnú dodávku požadovaného množstva elektriny aj v budúcnosti, keď budú stále väčšmi rásť požiadavky na zelené zdroje výroby, objem spotreby a technológie prenosu a distribúcie,“ povedal Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Nová elektrická stanica v Senici pomôže udržať stabilné dodávky elektriny na západnom Slovensku

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) buduje v Senici diaľkovo riadenú elektrickú stanicu (ESt) 400/110 kV. Prispeje k zvýšeniu bezpečnosti prenosovej sústavy a stability dodávok elektrickej energie v regióne západného Slovenska v budúcnosti. Umožní nevyhnutný rozvoj sústavy, keď očakávame pripájanie ďalších obnoviteľných zdrojov, ako aj zvýšené nároky zo strany spotrebiteľov na odber elektriny v dôsledku technologických zmien v priemysle, rozvoja obchodu a elektromobility či rastu aglomerácií.

Jej výstavba súvisí s prechodom z napäťovej úrovne 220 kV na napäťovú úroveň 400 kV. Hlavným dôvodom postupného riadeného rušenia prenosovej sústavy na napäťovej úrovni 220 kV a jej nahrádzanie zariadeniami na napäťovej hladine 400 kV je okrem jej veku aj stále sa zmenšujúci význam s ohľadom na užívateľov, ktorí sú do 220kV prenosovej sústavy pripojení.

Investičný projekt „Súbor stavieb - Transformácia 400/110kV Senica“ pozostáva z dvoch stavieb, ktorými sú „Transformovňa 400/110 kV Senica“ a „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica“.

V rámci prvej stavby rozšírime areál ESt Senica a demontujeme existujúcu 220 kV rozvodňu s transformátorom T201. V takto pripravenej stanici vybudujeme novú 400 kV rozvodňu, inštalujeme nový 400/110 kV transformátor T401 s výkonom 350 MVA a vybudujeme novú 33 kV rozvodňu, do ktorej budú pripojené kompenzačné tlmivky. Prvú stavbu budeme realizovať v dvoch etapách.

Výsledkom druhej stavby bude demontáž existujúceho 220 kV vedenia, vybudovanie nových 400 kV vedení a ich pripojenie do novej rozvodne v Senici a k už existujúcemu cezhraničnému 400 kV vedeniu Križovany (SK) – Sokolnice (CZ).

Na zmene pripojenia ESt Senica do prenosovej sústavy Slovenskej republiky sa na základe Zmluvy o spoločnom postupe zo dňa 4. 9. 2017 spoločne podieľame so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ktorá realizuje priamo súvisiacu rekonštrukciu svojej 110 kV rozvodne v ESt Senica.

Zmluvu na realizáciu stavby SEPS podpísala 12. 5. 2023. Podľa jej ustanovení je celkové ukončenie stavby a získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia naplánované na apríl 2026.

Náklady na realizáciu investičných projektov v Senici sú v zmysle platných zmlúv vo výške
42,8 milióna eur, z čoho pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica vo výške 34,5 mil. eur a na stavbu „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica vo výške 8,35 milióna eur.

Naša spoločnosť požiadala o spolufinancovanie projektu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, z jeho novej zelenej kapitoly REPowerEU. Cieľom plánu Európskej komisie REPowerEU je čo najrýchlejšie ukončenie závislosti EÚ na dovoze fosílnych palív z Ruska a zároveň boj s klimatickou krízou. Celá investícia SEPS bude prefinancovaná Európskou úniou v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho komponentu REPowerEU.

Nová, diaľkovo riadená rozvodňa 400 kV v Senici spolu s novými vedeniami 400 kV, zabezpečia zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a stability prenosovej sústavy v regióne, ako aj spoľahlivé a optimálne napájanie distribučnej sústavy v tejto oblasti.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.