Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Spoločnosť JAVYS, a. s. bola opäť v pravý čas na pravom mieste

Železničný vagón s kovovým odpadom súkromnej firmy vykazoval rádioaktivitu, Rakúšania ho poslali späť na Slovensko. Spoločnosť JAVYS, a. s. ako organizácia oprávnená na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi včas zasiahla a zabránila tak voľnému úniku rádioaktivity.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola Útvarom vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR vyzvaná na dohľadanie a identifikovanie predmetu, ktorý vykazoval prvky rádioaktivity a nachádzal sa v železničnom vagóne s kovovým materiálom súkromnej spoločnosti, pristavenom v železničnej stanici Bratislava – Vajnory po tom, ako bol železničný vozeň s nákladom kovového materiálu vrátený z územia Rakúska späť na Slovensko.

Pracovníci spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá je oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, dňa 15. februára 2017 postupnou vykládkou kovu z vagóna a premeriavaním rádioaktivity jednotlivých komponentov dohľadali a identifikovali kontaminované predmety. Išlo o dve kovové rúry s celkovou hmotnosťou 30 kg, kontaminované rádionuklidom 238U-rad. Nameraný dávkový príkon bol 0,0011 mSv/hod.

Opustené žiariče a rádioaktívne odpady neznámeho pôvodu sa objavujú napríklad v zberných surovinách, železiarňach, na hraničných priechodoch, ale pochádzajú aj z nelegálnej činnosti. V roku 2016 spoločnosť JAVYS, a. s., zabezpečila 9 prípadov záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (ZRAM), pričom išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky kontaminovanej rádionuklidmi.

V roku 2017 vykonala spoločnosť JAVYS, a. s., päť záchytov ZRAM, pričom v jednom prípade išlo o predmet pochádzajúci z ilegálnej činnosti, nájdený v areáli rodinnému domu v Nitre časť Krškany. Zachyteným predmetom bola odcudzená súčiastka medicínskeho zariadenia. V ostatných troch prípadoch išlo o súčiastky vojenskej techniky, ktoré boli zachytené v zberných dvoroch kovového odpadu, kontaminované rádionuklidom 238U-rad.

Zachytené rádioaktívne materiály sa po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov na ich definitívne uloženie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (názov a perex redakcia portálu)

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.