Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Spoločnosť JAVYS, a. s. bola opäť v pravý čas na pravom mieste

Železničný vagón s kovovým odpadom súkromnej firmy vykazoval rádioaktivitu, Rakúšania ho poslali späť na Slovensko. Spoločnosť JAVYS, a. s. ako organizácia oprávnená na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi včas zasiahla a zabránila tak voľnému úniku rádioaktivity.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola Útvarom vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR vyzvaná na dohľadanie a identifikovanie predmetu, ktorý vykazoval prvky rádioaktivity a nachádzal sa v železničnom vagóne s kovovým materiálom súkromnej spoločnosti, pristavenom v železničnej stanici Bratislava – Vajnory po tom, ako bol železničný vozeň s nákladom kovového materiálu vrátený z územia Rakúska späť na Slovensko.

Pracovníci spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá je oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, dňa 15. februára 2017 postupnou vykládkou kovu z vagóna a premeriavaním rádioaktivity jednotlivých komponentov dohľadali a identifikovali kontaminované predmety. Išlo o dve kovové rúry s celkovou hmotnosťou 30 kg, kontaminované rádionuklidom 238U-rad. Nameraný dávkový príkon bol 0,0011 mSv/hod.

Opustené žiariče a rádioaktívne odpady neznámeho pôvodu sa objavujú napríklad v zberných surovinách, železiarňach, na hraničných priechodoch, ale pochádzajú aj z nelegálnej činnosti. V roku 2016 spoločnosť JAVYS, a. s., zabezpečila 9 prípadov záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (ZRAM), pričom išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky kontaminovanej rádionuklidmi.

V roku 2017 vykonala spoločnosť JAVYS, a. s., päť záchytov ZRAM, pričom v jednom prípade išlo o predmet pochádzajúci z ilegálnej činnosti, nájdený v areáli rodinnému domu v Nitre časť Krškany. Zachyteným predmetom bola odcudzená súčiastka medicínskeho zariadenia. V ostatných troch prípadoch išlo o súčiastky vojenskej techniky, ktoré boli zachytené v zberných dvoroch kovového odpadu, kontaminované rádionuklidom 238U-rad.

Zachytené rádioaktívne materiály sa po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov na ich definitívne uloženie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (názov a perex redakcia portálu)

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.