Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

SPP informuje o cenách za dodávku energie v roku 2024

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS uskutočnila prepravu vyhoretého jadrového paliva a zabezpečila zásahy rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2023 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala jedenásť prepráv čerstvého jadrového paliva.

V roku 2023 spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila štyri prepravy vyhoretého jadrového paliva (VJP) z III. a IV. bloku jadrovej elektrárne EBO (Jadrová elektráreň V2 Jaslovské Bohunice) a jednu prepravu VJP z II. bloku jadrovej elektrárne EMO (Jadrová elektráreň Mochovce) do jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach.

Okrem toho zabezpečovala spoločnosť JAVYS činnosti technickej a havarijnej skupiny pri realizácii jedenástich prepráv čerstvého jadrového paliva (ČJP) od producenta ČJP pre prevádzkované bloky jadrových elektrární SE, a. s., pričom tri boli realizované formou železničných prepráv a osem formou letecko-cestných prepráv.

Transporty čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a ďalšie nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom patria medzi činnosti, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva na základe povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

Spoločnosť JAVYS zabezpečila v roku 2023 deväť zásahov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP), najťažším kusom bola detská trojkolka.

Spoločnosť JAVYS bola prizvaná k záchytom rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v roku 2023 deväťkrát, najväčším prekvapením bola desaťkilová detská trojkolka. Nachádzala sa v zberných surovinách v Hornom Hričove a išlo o staršie, podomácky vyrobené dopravné zariadenie vykazujúce prítomnosť rádia.

Záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje ich dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

V prípade záchytov v roku 2023 išlo predovšetkým o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky, ciferníky starších meracích prístrojov a požiarne hlásiče.

RMNP dovezené do spoločnosti JAVYS, a. s., v roku 2023

Prehľad počtu prípadov RMNP v období 2012 - 2023

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.