Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Inšpekcie v JAVYS-e v roku 2023

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2023. Inšpektori vykonali na pracoviskách JAVYS v minulom roku 50 inšpekcií. Zamerali sa na jadrovú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, nedostatky nenašli.

Dodržiavanie predpisov a jadrovej bezpečnosti v spoločnosti JAVYS, a. s., pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. V roku 2023 bolo na pracoviskách JAVYS vykonaných 50 inšpekcií, z toho 37 vykonal Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), 13 inšpekcií inšpektori medzinárodných organizácií MAAE a Euratom.

Kontroly Úradu jadrového dozoru (ÚJD) boli v minulom roku zamerané na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, pri dovoze rádioaktívnych odpadov v súvislosti s medzinárodnou prepravou, pri ukladaní rádioaktívnych odpadov na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a pri preprave rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov. Inšpektori preverili aj činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi v jadrových zariadeniach MSVP a FS KRAO. Kontroly nezistili žiadne nedostatky.

Ďalšou z dôležitých inšpekcií bola kontrola skladovania vyhoretého jadrového paliva v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Pozornosť venovali inšpektori ÚJD aj kultúre jadrovej fyzickej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a posvietili si aj na oblasť havarijnej pripravenosti so zameraním na kontrolu zariadení a prostriedkov určených pre havarijnú pripravenosť so zameraním na kontrolu súčinnosti Organizácie havarijnej odozvy pri celoareálovom havarijnom cvičení.

Inšpektori medzinárodných organizácií preverovali najmä evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva, ale preverili aj verifikáciu projektových údajov a postupu vyraďovania jadrových zariadení V1 a A1 z pohľadu uplatňovania požiadaviek na implementáciu záruk. Bola vykonaná inštalácia nového systému dozorných zariadení v súvislosti s realizáciou budovania suchého skladu vyhoretého jadrového paliva. Inšpektori MAAE a Euratom následne preverili správnosť funkcie tohto systému. Aj tieto inšpekcie boli bez zistenia nedostatkov.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť a ich dôsledné dodržiavanie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.