Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS hodnotí uplynulé štyri roky

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) sa za posledné takmer štyri roky stala transparentnou, efektívnou a dynamickou spoločnosťou implementujúcou inovatívne riešenia. Medzi priority SEPS sa popri úlohách, ktoré súvisia s primárnym poslaním spoločnosti, zaradili aj dekarbonizácia, budovanie kvalitného tímu a otvorená komunikácia.

Výborné hospodárske výsledky priniesli Slovákom nižšie ceny elektriny

SEPS opakovane dosahuje dobré hospodárske výsledky. Predbežný výsledok hospodárenia pred zdanením za obdobie 1-9/2023 dosiahol výšku 102,2 mil. eur, čo je o 26,5 mil. eur (35 %) viac, ako predpokladal plán na tento rok. Tento výsledok je aj vďaka udržaniu stálych prevádzkových nákladov pod kontrolou, kde ročný priemer za obdobie 2020-2022 je na úrovni 65,4 mil. € oproti predchádzajúcemu ročnému priemeru na úrovni 67,8 mil. € (2017-2019). V kontexte pandémie COVID-19 a vysokej inflácie je to veľmi dobrý výsledok.

Kvalitné hospodárenie SEPS je výsledkom nielen vysokých príjmov, ale aj zodpovedného riadenia nákladov. Optimalizáciou výdavkov, vypovedaním nevýhodných zmlúv, odstraňovaním vendor locku či rozšírením hospodárskej súťaže sa výrazne znížili výsledné ceny obstarávaných produktov a služieb, a to aj vďaka zvýšeniu počtu oslovovaných dodávateľov z troch (v roku 2019) na súčasných sedem. Zásadnou položkou na strane nákladov sú výdavky za nákup podporných služieb. Napriek kríze a vysokým cenám vstupných komodít sa ich pre rok 2023 podarilo obstarať za férové ceny, a zároveň bezpečne znížiť ich obstarávaný objem o 40 % (2022 vs 2023, 1400 MW vs 960 MW). V opačnom prípade by boli tohtoročné náklady na elektrinu pre občanov Slovenska mnohonásobne vyššie.

Dobré hospodárenie spoločnosti bolo už druhý rok po sebe ocenené certifikátom* Zodpovedný obstarávateľ s hodnotením A+. V rámci kategórie „Najlepšie podniky vo vlastníctve štátu“ spoločnosť tento rok obsadila 1. pozíciu a v celkovom rebríčku sa umiestnila na 6. priečke.

Ukončenie stop stavu a podpora pripájania OZE

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) uvádza, že na svete bude potrebné do roku 2040 vymeniť alebo pridať 80 mil. km vedení, aby sa dosiahli vytýčené klimatické a energetické ciele. SEPS preto spustila investičné projekty na posilnenie existujúcich a vybudovanie nových vedení, elektrických staníc ako aj cezhraničných vedení. Súčasne sa aktívne snaží o ich financovanie prostredníctvom grantov a iných alternatívnych zdrojov s cieľom minimalizovať dopady rozsahu investičných nákladov na konečné ceny elektrickej energie. SEPS podniká aj ďalšie kroky, aby pomohla dosiahnuť klimatické ciele EÚ. To si vyžaduje ďalšie pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrizačnej sústavy. V roku 2021 spoločnosť uvoľnila tzv. stop stav, ktorý trval od roku 2012. SEPS v priebehu posledných dvoch rokov uvoľnila 577 MW inštalovaného výkonu na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE (fotovoltické elektrárne) a VTE (veterné elektrárne) iných ako malé a lokálne zdroje. SEPS participovala na príprave návrhu zmeny primárnej legislatívy a predložila regulátorovi návrh úpravy terciárnej legislatívy, ktorá môže výrazne prispieť k efektívnejšej alokácii ďalších kapacít a zvýšeniu objemu pripojených a elektrinu vyrábajúcich OZE.

Nové príležitosti pre podnikateľov

SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO. Už v roku 2024 to umožní slovenským firmám uplatniť sa na európskom trhu s regulačnou elektrinou. Obe tieto platformy v rámci trhu prinesú obchodníkom príležitosť poskytovať regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu prinesie nových hráčov a spoločnosť tak získa možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu. Vďaka efektívnejším súťažiam sa rozšíril počet poskytovateľov podporných služieb na 22 v roku 2022 a v tomto roku na 31, čo je nárast o 29 %.

EDC prinesie nové možnosti pre účastníkov trhu

OKTE, dcérska spoločnosť SEPS, spustila začiatkom októbra druhú fázu Energetického dátového centra. EDC umožní agregátorom, prevádzkovateľom zariadení na uskladnenie elektriny a skupinám zdieľania elektriny vykonávať svoju činnosť. Prvá fáza EDC sa datuje k 1.7.2023, kedy sa spustila registrácia nových účastníkov trhu. Plná funkčnosť je naplánovaná na 1.7.2024.

Vyššia miera bezpečnosti aj stability

Výsledky auditu NBÚ potvrdili, že SEPS výrazne zlepšila procesy, interné štandardy a zvýšila pripravenosť na odolávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti takmer na 100 % a rovnako tomu je aj v oblasti business kontinuity a dostupnosti služieb. Ďalším historickým míľnikom je uzatvorenie zmluvy o poskytovaní havarijnej výpomoci s prevádzkovateľmi prenosových sústav, s ktorými má fyzické prepojenie (ČEPS, MAVIR, PSE, UKRENERGO). Je to ďalší nástroj, s ktorým prevádzkovateľ prenosovej sústavy zvyšuje bezpečnú a stabilnú prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenska.

SEPS zohrala významnú úlohu v procese núdzovej synchronizácie s ukrajinskou a moldavskou sústavou. Pri prepájaní sústav zabezpečovala všetky potrebné procesy, aby sa po prepojení mohla aj naďalej bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať nielen slovenská, ale celá európska elektrizačná sústava.

Nová vizuálna identita po 20 rokoch

Pri príležitosti 20. výročia na trhu zmenila SEPS svoju vizuálnu identitu. Cieľom bolo ukázať budúce smerovanie spoločnosti. SEPS sa predstavuje ako moderná spoločnosť, zároveň chce byť prvou voľbou pre ľudí, ktorí hľadajú prácu v energetike. Spolu s novým logom predstavila aj novú webstránku, ktorá je v súlade s novou vizuálnou identitou.

„Udalosti posledných rokov ukázali, aké dôležité je vnímať energetiku vo všetkých jej dimenziách. Ako rozhodnutia zamerané na dosiahnutie bezemisného energetického mixu ovplyvňujú nielen bezpečnosť dodávok energií, ale aj ich dlhodobú cenovú dostupnosť. Verím, že našimi výsledkami sme za uplynulé takmer 4 roky potvrdili, že štát vie byť dobrý hospodár. Zo SEPS sa stala efektívna, transparentná a otvorene komunikujúca spoločnosť,“ uviedol Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

* Certifikát udelil koncom októbra portál TRANSPAREX

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.