Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR do roku 2040 odhaľuje zásadnú úlohu EMO4 pre zabezpečenie elektriny pre Slovensko

Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR* do roku 2040 (Midterm Adequacy Forecast 2023, ďalej len MAF 2023), ktoré zverejnila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) na svojom webe, predstavuje strategický dokument s uceleným pohľadom na možný vývoj zdrojového mixu a spotreby elektrickej energie v sektore elektroenergetiky. Vývoj je charakterizovaný tromi scenármi. Analýzy zahŕňajú posúdenie zdrojovej primeranosti ako na strane zdrojov výroby elektriny, tak aj na strane spotreby. Poukazujú na zásadnú úlohu spoľahlivých zdrojov energie v ES SR.

Dokument posudzuje, či pre odhadovanú spotrebu elektrickej energie má Slovensko dostatočné zdroje alebo dostatočné importné kapacity prenosovej sústavy pre dovoz elektrickej energie zo zahraničia. Vývoj spotreby je namodelovaný v troch scenároch – základný, progresívny a dekarbonizačný. Výsledkom hodnotenia zdrojovej primeranosti je identifikácia potenciálnych rizík, spojených s nedostatkom zdrojov elektriny pre pokrývanie spotreby elektriny a návrh relevantných odporúčaní pre nápravu v prípade identifikovania nedostatkov.

„Cieľom MAF 2023 je upozorniť na prípadný možný nedostatok výrobných zdrojov oproti zvýšenej spotrebe v budúcnosti v strednodobom výhľade z pohľadu rôznych scenárov vývoja,“ priblížil strategický dokument Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Závery MAF 2023

Scenáre pre posúdenie zdrojovej primeranosti ES SR sa líšia na jednej strane rôznym vývojom spotreby a na druhej strane rôznym vývojom obnoviteľných zdrojov elektriny, dokončením EMO4** a dobou zotrvania PPC Malženice v prevádzke.

Základný scenár predpokladá mierny nárast spotreby, mierny nárast OZE, včasné dokončenie EMO4 a udržanie PPC Malženice v prevádzke po celú dobu hodnotenia primeranosti ES SR. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov simulácií ho možno označiť za uspokojivý. Z pohľadu ročnej bilancie predstavuje prechod z mierne importného charakteru ES SR na výrazne exportný.

Progresívny scenár predpokladá výraznejší nárast spotreby oproti základnému scenáru, výrazný rast OZE, včasné dokončenie EMO4 a nedostupnosť PPC Malženice od roku 2035. Už od roku 2035 ukazuje možné riziká zdrojovej neprimeranosti spojené s odstavením PPC Malženice. Z pohľadu ročnej bilancie vedie k importnému charakteru na úrovni 19 % ročnej spotreby v roku 2040.

Dekarbonizačný scenár predpokladá výrazný nárast spotreby, výrazný rast OZE, nedokončenie EMO4 a nedostupnosť PPC Malženice. Od roku 2035 poukazuje na možné závažné problémy so zdrojovou primeranosťou. Príčinou tejto neprimeranosti je kombinácia výrazného nárastu na strane spotreby a nedostatočného nárastu na strane spoľahlivých zdrojov energie (nedokončenie EMO4 a odstavenie PPC Malženice). Z hľadiska ročnej bilancie vedie k značne importnému charakteru spotreby ES SR na úrovni 33 % ročnej spotreby v roku 2040.

Na základe výsledkov hodnotenia zdrojovej primeranosti ES SR je možné vyvodiť nasledujúce závery:

• Sprevádzkovanie EMO4 bude hrať zásadnú úlohu pre zabezpečenie, resp. navýšenie zdrojovej primeranosti ES SR, najmä v scenároch s prudkým nárastom spotreby elektriny vyvolanej vysokou mierou elektrifikácie.

• Udržanie PPC Malženice v ES SR môže v budúcnosti zohrať významnú úlohu, najmä v scenároch s prudkým nárastom spotreby elektriny.

• Je potrebné zavedenie spoľahlivostných štandardov pre ES SR. Slovensko nemá v súčasnosti určený štandard spoľahlivosti.

• Po zavedení spoľahlivostných štandardov pre ES SR je potrebné následné zavedenie vhodnej schémy podpory pre flexibilné zdroje za účelom dosiahnutia hodnôt spoľahlivostného štandardu v prípade indikovaného nepriaznivého vývoja zdrojovej primeranosti ES SR.

• Pravidelné kompletné hodnotenie zdrojovej primeranosti (MAF) umožní presnejšie vyhodnocovať a navrhovať nákladovo optimálne opatrenia na strane výroby alebo spotreby na zabezpečenie zdrojovej primeranosti ES SR v kritických scenároch vývoja ES SR.

• Pravidelné vyhodnocovanie disponibility podporných služieb v súlade so scenármi MAF umožní lepšie upozorňovať na možné riziká spojené s očakávaným vývojom zdrojovej základne v ES SR.

Hodnotenie zdrojovej primeranosti vydáva aj profesijné združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E (ERAA). Na rozdiel od slovenského MAF 2023, toto je založené na pravdepodobnostných scenároch s časovým odhadom na 10 rokov. MAF 2023 hodnotí okrem pravdepodobnostného scenára aj tzv. hraničné, t. j. „extrémne“ scenáre s časovým horizontom do roku 2040. Dokument MAF 2023 je v plnom znení k dispozícii na stránke SEPS www.sepsas.sk.

*ES SR – elektrizačná sústava Slovenskej republiky

** EMO4 – 4. blok Atómových elektrární Mochovce

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.