Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS opäť bližšie k pripojeniu sa do platforiem MARI a PICASSO

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aktualizovala technické podmienky s požiadavkami pre pripojenie sa k platformám MARI a PICASO. Ide o ďalší dôležitý míľnik na ceste k pripojeniu sa do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie.

V rámci prebiehajúcej implementácie projektu boli zadefinované technické požiadavky na regulačné služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Tieto prešli verejným konzultačným procesom a následne boli schválené zo strany regulačného úradu.

Dokument „Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy“ pre platformy MARI a PICASSO bol aktualizovaný v rozsahu nevyhnutných zmien. Uvedený súbor podmienok bol verejne konzultovaný a predstavený účastníkom trhu v rámci workshopu v máji 2023. Finálne znenie aktualizácie Technických podmienok SEPS, ktoré schválil regulačný úrad s platnosťou od 13.10.2023 sú k dispozícii na webovom sídle SEPS v časti Legislatíva / Technické podmienky (https://www.sepsas.sk/legislativa/technicke-podmienky/).

„Zmeny technických podmienok sa týkali najmä úprav a doplnenia komunikácie medzi platformami a SEPS, následne medzi zariadeniami poskytujúcimi podporné služby a riadiacim systémom SEPS, či úprav vyhodnotenia aktivácie služieb. Z obchodného hľadiska sa rozšíri zadávanie ponúk pre podporné služby aj cez Freebidy*, zároveň sa zmení rozlíšenie zasielaných údajov na interval 15 min, a ponuky na regulačnú energiu bude možné zasielať až do doby 25 minút pred aktuálnou 15 minútovou obchodnou jednotkou,“ uviedla Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu SEPS.

Pripojenie SEPS k platformám je naplánované na 5. 6. 2024 do PICASSA a 24. 7. 2024 do MARI. V rámci implementácie mu bude predchádzať fáza testovania. Tá sa plánuje spustiť koncom roka 2023 a jej cieľom je overiť funkčnosť realizovaných IT úprav prepojenia s platformami a zároveň vykonať integračné testy medzi jednotlivými systémami a účastníkmi trhu.

Čo sú platformy MARI a PICASSO?

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu MARI vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS tzv. accession roadmap.

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu PICASSO vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS tzv. accession roadmap.

Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ (účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ). Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu s regulačnou energiou prinesie vyššiu likviditu v rámci spoločného cenového rebríčka platforiem aj možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu ponuku regulačnej energie. Tieto európske platformy prispejú k efektívnosti v rámci vyrovnávania bilancie v Európe a integrujú trhy s regulačnou energiou aFRR a mFRR a tým prispievajú k zvýšeniu prevádzkovej bezpečnosti.

*Freebid - ponuka na regulačnú elektrinu bez rezervácie

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.