Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Spolupráca JAVYS-u a PriF UK spečatená

Spoločnosť JAVYS a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese. Podpisom dokumentu o spolupráci prejavili obe inštitúcie vôľu prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Spoločnosť JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra jadrovej chémie, vytvorili reálny rámec na obojstranne prospešnú spoluprácu prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej do záujmových oblastí v pôsobnosti oboch strán, za účelom kvalifikovaného, efektívneho, pružného a koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu. Najmä akademického skúmania otázok súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti JAVYS, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov prírodných vied pre potreby spoločnosti JAVYS:

Pavol Štuller, PhD., MBA., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.:

„Podpísanie vzájomnej spolupráce je výsledkom rokovaní medzi spoločnosťou JAVYS a Prírodovedeckou fakultou UK, čím sme vytvorili reálny priestor na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v príprave odborného personálu v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike. Chceme vzájomne spolupracovať aj na vedeckých a grantových projektoch v oblasti vedy výskumu a vzdelávania v pôsobnosti oboch strán.“

Spolupráca medzi JAVYS, a. s., a Prírodovedeckou fakultou UK bude primárne zameraná na:

- vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť,

- spoločensky prospešné aktivity,

- vzdelávací proces.

Prof. RNDr. Peter Fodor, DrSc, dekan PriF UK:

„Prírodovedecká fakulta dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale celého Slovenska. Príprava absolventov bude prospešná tak pre spoločnosť JAVYS, ako aj pre plnenie záväzkov a cieľov Slovenskej republiky voči Európskej únii, a tým sa budeme podieľať na zabezpečení energetickej bezpečnosti Slovenska.“

Prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD., vedúci katedry jadrovej chémie PriF UK:

„Katedra jadrovej chémie PriF UK je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou s dlhoročnými tradíciami. Prírodovedecká fakulta systematicky buduje skupinu environmentálne orientovaných katedier a vedeckých ústavov, pričom súčasne otvára nové študijné programy a špecializácie využiteľné v podmienkach energetického sektora.“

Katedra jadrovej chémie je pripravená poskytovať v rámci svojich odborných kapacít najmä:

  • Analýzy radiačno-chemických procesov, dozimetrických systémov, ich aplikačný význam výkonnosti.
  • Modelovanie a simuláciu rizík v oblasti dopadu na životné prostredie.
  • Nastavenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov.
  • Analýzy účinkov ionizujúceho žiarenia na zložky životného prostredia.
  • Analýzy vývoja hlbinného úložiska pre vysoko rádioaktívny odpad a ožiarené jadrové palivo.
  • Účasť na prednáškach, odborných seminároch.
  • Účasť na vyučovacom procese.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.