Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Spolupráca JAVYS-u a PriF UK spečatená

Spoločnosť JAVYS a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese. Podpisom dokumentu o spolupráci prejavili obe inštitúcie vôľu prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Spoločnosť JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra jadrovej chémie, vytvorili reálny rámec na obojstranne prospešnú spoluprácu prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej do záujmových oblastí v pôsobnosti oboch strán, za účelom kvalifikovaného, efektívneho, pružného a koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu. Najmä akademického skúmania otázok súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti JAVYS, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov prírodných vied pre potreby spoločnosti JAVYS:

Pavol Štuller, PhD., MBA., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.:

„Podpísanie vzájomnej spolupráce je výsledkom rokovaní medzi spoločnosťou JAVYS a Prírodovedeckou fakultou UK, čím sme vytvorili reálny priestor na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v príprave odborného personálu v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike. Chceme vzájomne spolupracovať aj na vedeckých a grantových projektoch v oblasti vedy výskumu a vzdelávania v pôsobnosti oboch strán.“

Spolupráca medzi JAVYS, a. s., a Prírodovedeckou fakultou UK bude primárne zameraná na:

- vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť,

- spoločensky prospešné aktivity,

- vzdelávací proces.

Prof. RNDr. Peter Fodor, DrSc, dekan PriF UK:

„Prírodovedecká fakulta dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale celého Slovenska. Príprava absolventov bude prospešná tak pre spoločnosť JAVYS, ako aj pre plnenie záväzkov a cieľov Slovenskej republiky voči Európskej únii, a tým sa budeme podieľať na zabezpečení energetickej bezpečnosti Slovenska.“

Prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD., vedúci katedry jadrovej chémie PriF UK:

„Katedra jadrovej chémie PriF UK je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou s dlhoročnými tradíciami. Prírodovedecká fakulta systematicky buduje skupinu environmentálne orientovaných katedier a vedeckých ústavov, pričom súčasne otvára nové študijné programy a špecializácie využiteľné v podmienkach energetického sektora.“

Katedra jadrovej chémie je pripravená poskytovať v rámci svojich odborných kapacít najmä:

  • Analýzy radiačno-chemických procesov, dozimetrických systémov, ich aplikačný význam výkonnosti.
  • Modelovanie a simuláciu rizík v oblasti dopadu na životné prostredie.
  • Nastavenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov.
  • Analýzy účinkov ionizujúceho žiarenia na zložky životného prostredia.
  • Analýzy vývoja hlbinného úložiska pre vysoko rádioaktívny odpad a ožiarené jadrové palivo.
  • Účasť na prednáškach, odborných seminároch.
  • Účasť na vyučovacom procese.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.