Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS vyhlasuje súťaž na podporné služby na rok 2024

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zverejnila podmienky obstarávania podporných služieb (PpS) a pravidlá účasti pre subjekty, ktoré majú záujem zúčastniť sa nákupu podporných služieb na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Prvým krokom k zabezpečeniu obstarania podporných služieb na rok 2024 je zverejnenie pravidiel účasti subjektov na nákupe podporných služieb, zmluvných podmienok a pravidiel organizovania výberových konaní na zabezpečenie podporných služieb pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024. Záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky a chcú sa zúčastniť obstarávania podporných služieb na rok 2024, vyzývame, aby predložili svoje žiadosti spolu s dokumentáciou do 29.9.2023 v rámci kvalifikačnej fázy v rozsahu podmienok obstarávania.

V druhom kroku súťaže budú úspešní uchádzači, ktorí splnili podmienky kvalifikácie, môcť podávať cenové ponuky v rámci jednotlivých výziev pre obstarávané podporné služby v obchodnom informačnom systéme Damas Energy.

Obstaranie podporných služieb formou ročného výberového konania pre rok 2024 nadväzuje na Stratégiu zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2024, ktorá bola podrobená verejnej konzultácii, ako aj na udelenie výnimky zo strany ÚRSO na organizovanie výberových konaní na viac ako jeden deň (maximálne na 12 mesiacov).

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy v Slovenskej republike a prenos silovej* elektriny z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou* elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS (v roku 2023 predstavujú plánované a ÚRSO-m schválené náklady výšku 360 miliónov €). Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out).

„Uvedomujeme si, že situácia na trhu s energiami je stále dynamická a je po každej stránke sledovaná. Verím, že aj tento rok sa do súťaže zapoja viacerí poskytovatelia podporných služieb vrátane nových poskytovateľov, ktorí už získali kladné stanovisko SEPS v rámci postupu predbežného schválenia**. Od účastníkov súťaže očakávame férové ponuky, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť stabilné dodávky elektriny koncovým odberateľom, teda domácnostiam, nemocniciam, školám či podnikom,“ uviedol Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.


* zjednodušene: silová elektrina slúži na priemyselnú výrobu a spotrebu domácností, regulačná elektrina pomáha udržiavať stabilnú sieť na predpísaných technických hodnotách (50 Hz).

**Postup žiadateľa pripojeného do elektrizačnej sústavy SR o poskytovanie podporných služieb.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.