Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Havarijné cvičenie v JAVYS-e

Havarijné cvičenie „Pínia 2023“ preverilo pripravenosť havarijnej odozvy a splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 611 osôb.

V areáli spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach sa 20. septembra 2023 konalo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie so simuláciou viacerých mimoriadnych udalostí, v rámci ktorých boli preverené postupy pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach, funkčnosť vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému, komunikácia medzi všetkými zainteresovanými zložkami, časové limity, funkčnosť technických prostriedkov a evakuácia osôb.

Počas cvičenia došlo k simulovaným udalostiam:

- požiarny poplach v prevádzkovej budove,

- úplná strata napájania zariadení JAVYS, a. s., spôsobená zásahom blesku do časti rozvodnej siete, udalosť 1. stupňa na jadrovom zariadení,

- pád transportného kontajnera zo zdvíhacieho zariadenia, s hrozbou neplánovaného zvýšenia dávkového príkonu, čo by mohlo viesť k nedovolenému ožiareniu osôb, udalosť 2. stupňa na jadrovom zariadení,

- mimoriadna situácia, udalosť 3. stupňa na jadrovom zariadení,

- evakuácia osôb z miest ukrytia evakuačnými autobusmi v súčinnosti s SE-EBO,

- zranenie osoby, popálenie horných končatín a povrchová kontaminácia zraneného rádioaktívnymi látkami na pracovisku Pretavovania kovových rádioaktívnych odpadov.

Pri poslednej simulovanej udalosti došlo v rámci cvičenia aj k reálnej preprave figuranta členmi HaZZ v Trnave do Fakultnej nemocnice v Trnave so sprievodom odborníkov na meranie radiácie zo spoločnosti JAVYS, a. s., kde si figuranta prevzal zdravotnícky personál FN Trnava a následne simuloval nácvik ošetrovania povrchovo kontaminovaného a zraneného pacienta.

Počas všetkých simulovaných udalostí na území jadrového zariadenia JAVYS, a. s., boli v rámci cvičenia okamžite prijaté protiradiačné opatrenia a bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov, obyvateľov okolitých obcí a na ochranu životného prostredia. Aj počas tohtoročného havarijného cvičenia bola preverená funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi verejnej správy, samosprávy, OHO EBO, poskytovateľmi zdravotníckych služieb a správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MV SR a Polície).

Na havarijnom cvičení sa zúčastnilo 611 osôb, z toho sa v úkrytoch ukrývalo 482. Celoareálové havarijné cvičenie sa uskutočnilo podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia z ÚVZ SR a OÚ – odbor krízového riadenia Trnava a pozorovatelia SE, a. s., HaZZ Trnava, FN Trnava, s inšpektormi ÚJD SR boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a pri všetkých simulovaných udalostiach.

Celoareálové havarijné cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a Tlačová agentúra Slovenskej republiky) včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.