Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS a EUBA podpísali Memorandu o porozumení

Spoločnosť JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese. Podpisom memoranda o porozumení (MoU) obe inštitúcie prejavili vôľu prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Cieľom podpisu MoU bolo vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou JAVYS, a. s., (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť). Obe inštitúcie majú vôľu prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej do záujmových oblastí pôsobnosti oboch strán memoranda, spolupracovať za účelom kvalifikovaného, efektívneho a pružného, vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu.

Pavol Štuller, PhD., MBA., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.: „Podpisom memoranda medzi spoločnosťou JAVYS a Ekonomickou univerzitou vytvárame rámec na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy odborného personálu a rozšírenie aktivít o odbornú podporu Ekonomickej univerzity v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike.“

Ferdinand Daňo, prof. Ing. PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: “Ekonomická univerzita v Bratislave podporuje intenzívnu spoluprácu s významnými organizáciami a spoločnosťami hospodárskej praxe. Deklaruje tým svoj záujem o prepájanie teórie a praxe, čím vytvára pre študentov podmienky pre atraktívne štúdium.”

Peter Drábik, doc. Ing., PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislava: „Sme presvedčení, že naša univerzita prispeje k riešeniu otázok, ktoré má JAVYS v ekonomickej oblasti tak, aby mohla firma fungovať efektívnejšie a napĺňať svoje projektové zámery. Zároveň je našou víziou v spolupráci s tretím partnerom, univerzitou, ktorá sa zaoberá technickými otázkami, pripraviť v budúcnosti spoločný študijný program, ktorý bude pre JAVYS prospešný najmä v oblasti zamestnanosti.“

Spolupráca medzi JAVYS, a. s., a Ekonomickou univerzitou v Bratislave bude primárne zameraná na:

- vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť,

- spoločensky prospešné aktivity,

- vzdelávací proces.

Ekonomická univerzita v Bratislave je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou v oblasti ekonómie, ktorej poslaním je vzdelávať a rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, spoločenských a humanitných vied, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.