Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SPP a Brantner založili podnik výrobu bioplynu/biometánu z odpadov

SPP a skupina Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na podporu cirkulárnej ekonomiky. Technológie, ktoré bude nový spoločný podnik rozvíjať, majú na jednej strane podporiť vyššiu recykláciu odpadov a znížiť mieru skládkovania a na druhej strane zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív. Podpis zmluvy nadväzuje na memorandum o spolupráci, ktoré obe spoločnosti podpísali v roku 2021.

Zástupcovia spoločností SPP a Brantner podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov sú založené na najmodernejších triediacich technológiách a v procese spracovania biologickej zložky odpadu využívajú proces tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líšia tým, že pracujú s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu, nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy. Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

„Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Som rád, že vďaka iniciatíve SPP a Brantner vytvoríme na Slovensku riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň. Z pohľadu odpadov očakávame, že celý systém zvýši mieru recyklácie a zhodnotenia o ďalších 70 % a takto sa zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %,“ hovorí CEO Brantner Green Solutions Slovakia Tibor Papp.

„Jedným z produktov centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu je biometán, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky a znižovaní závislosti od fosílnych palív. Biometán je možné vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Samozrejme verím, že biometán využijeme hlavne priamo v miestach jeho výroby. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ pripomína generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.

SPP a Brantner budú mať v CEBZ s.r.o. rovnocenný 50 % podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov a šesťčlennú správnu radu, v ktorej bude mať každá zo strán rovnaký počet nominantov.

Potenciálne lokality pre budovanie technologických centier CEBZ sú:

  • Nové Zámky;
  • Martin;
  • Poprad;
  • Región Gemera.

Každé z technologických centier dokáže:

  • spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;
  • spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;
  • vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;
  • modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a minimalizovať odpad ukladaný na skládky;
  • vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;
  • vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

Zdroj: SPP

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.