Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS nezaznamenal v roku 2022 žiadnu radiačnú nehodu

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária, nebol zaznamenaný žiaden prípad mimoriadnej expozície (ožiarenia) pracovníka a výpuste do atmosféry a hydrosféry boli na úrovni jednotiek percent z povolených limitov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., monitoruje vplyv jadrových zariadení na pracovné a životné prostredie celoročne v oboch v lokalitách, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Podľa záverov za rok 2022 bola prevádzka všetkých zariadení stabilná a výpuste do atmosféry a hydrosféry mimoriadne nízke. V spoločnosti JAVYS, a. s., sa nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície. Súhrnná správa za rok 2022 poukazuje na dlhodobé trendy vybraných monitorovaných veličín v životnom prostredí a v okolí jadrových zariadení a porovnáva stav nameraných hodnôt s definovanými autorizovanými limitmi.

Na základe výsledkov ročnej správy za rok 2022 zosumarizovanej a prerokovanej v marci 2023, ktorú spoločnosť JAVYS zasiela Úradu jadrového dozoru SR, nedošlo v priebehu roku 2022 k žiadnej udalosti s vplyvom na pracovné a životné prostredie a všetky jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., boli prevádzkované v súlade s rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov.

Ročný plán:

- Efektívna dávka zamestnanca profesionálne pracujúceho s ožiarením je:

· V zmysle zákona o radiačnej ochrane 20 mSv / rok.

· V spoločnosti JAVYS je internými predpismi stanovená (znížená) na max. 13 mSv /rok.

· Dosiahnutá hodnota na jedného zamestnanca v roku 2022 bola 11,226 mSv / rok.

- Kolektívna ekvivalentná dávka

· Interne usmernená hodnota je 2 500 mSv

· V JAVYS v roku 2022 z pohľadu radiačnej ochrany čerpaná na úrovni 64,4%, čo predstavuje 1 610 mSv.

Spoločnosť JAVYS prijíma nepretržite opatrenia na maximálnu optimalizáciu prác, aby dosiahla čo najnižšiu úroveň individuálnych dávok a čo najnižšie hodnoty kolektívnej dávky. A to napriek tomu, že v súčasnosti je optimalizovanie mimoriadne náročné, nakoľko v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a vyraďovania JE A1 sú vykonávané práce priamo v priestoroch kontrolovaného pásma a v primárnych okruhoch oboch jadrových zariadení. Priemerný počet vstupov do kontrolovaného pásma JAVYS, a. s., (zamestnancov spoločnosti JAVYS a dodávateľských organizácií) bol 622 / deň.

Mimoriadne nízke boli v roku 2022 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni jednotiek percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR, čiže bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.