Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dobré hospodárenie súčasného vedenia SEPS a odborný prístup jeho zamestnancov prispeli k nižším cenám elektriny a ušetrili milióny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) sa s novým vedením za dva roky jeho práce stala efektívna, transparentná a otvorene komunikujúca spoločnosť. Medzi priority SEPS sa popri bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy, ktoré súvisia s primárnou úlohou spoločnosti, stali aj implementácia najmodernejších technológií, dekarbonizácia a budovanie kvalitného tímu.

Dnešný generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun sa funkcie ujal vo februári 2021 po 10 mesačnom dočasnom predstavenstve vedenom Jaroslavom Vachom. To malo za úlohu zmonitorovať stav SEPS pred jeho reformou. Ministerstvo financií SR (MF SR) poverilo nové vedenie urýchleným zavedením procesov vedúcich k efektívnemu a transparentnému fungovaniu spoločnosti. Čísla potvrdzujú, že SEPS svoju misiu plní a je príkladom, že aj štát vie byť dobrý hospodár.

Dobré hospodárenie SEPS ušetrilo peniaze domácnostiam a firmám

Vďaka mimoriadne dobrému hospodárskemu výsledku 105,142 mil. eur po zdanení SEPS prispela k nižším cenám elektriny pre domácnosti a firmy. MF SR po dohode s vedením SEPS mohlo zabezpečiť, aby napriek zvýšeným cenám na trhu s elektrinou ostala tarifa za straty v prenose na úrovni minulého roka (1,7169 €/MWh). Vďaka mimoriadnym výnosom SEPS z cezhraničnej prevádzky vo výške 153 mil. eur bolo možné zabrániť niekoľkonásobnému navýšeniu spomínanej tarify (na 8,6564 €/MWh).

Najväčšie náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy predstavujú podporné služby1 (PpS), ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie rovnováhy v sústave. Napriek kríze a vysokým cenám vstupných komodít sa ich spoločnosti podarilo obstarať za férové ceny, a zároveň bezpečne znížiť ich obstarávaný objem o 40 % (2022 vs 2023, 1400 MW vs 960 MW). V opačnom prípade by boli náklady na elektrinu pre občanov Slovenska mnohonásobne vyššie.

Zároveň SEPS každoročne prispieva do štátneho rozpočtu cez daň z príjmu právnických osôb ďalšími desiatkami miliónov eur (daň z príjmu právnických osôb SEPS, 2021: 31,077 mil. eur, 2022: 18,555 mil. eur (odhad)).


Viac verejných súťaží a výhodnejšie ceny služieb

Vypovedanie nevýhodných zmlúv a transparentné súťaže, ktoré sa v SEPS začali zavádzať po voľbách v roku 2020, priniesli zvýšený počet reálnych záujemcov o spoluprácu a širšiu konkurenciu, čo sa prejavilo v nižších výsledných cenách obstarávaných produktov a služieb. Napríklad pri podlimitných zákazkách SEPS dosiahla úspory na úrovni 17,3 % oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Úspora na mzdách top manažmentu a marketingu je viac ako dva milióny eur ročne

Zníženie prevádzkových nákladov sa dosiahlo predovšetkým zmenami v obstarávaní tovarov a služieb, obmedzeniami aktivít, ktoré nie sú pre chod spoločnosti nevyhnutné a zmenami organizačnej štruktúry spoločnosti. Len na samotných mzdách predstavenstva a top manažmentu sa oproti obdobiu do volieb v roku 2020 ušetrilo (napriek inflácii) ročne 43 %, čo je viac ako milión eur. Podobne súčasné vedenie SEPS ušetrilo vyše milióna eur ročne na reklame a propagácii obchodného mena a zameralo sa na podporu vzdelávania v oblasti elektroenergetiky, vedy a výskumu a ochrany životného prostredia.

„SEPS nemá koncových zákazníkov v radoch domácností a podnikateľov, preto nepotrebujeme investovať vysoké sumy do reklamy a propagácie. Podarilo sa nám rozbehnúť činnosť Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, v rámci ktorého sme aktívni v oblastiach, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou našej spoločnosti,“ vysvetľuje Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

SEPS podporuje pripájanie obnoviteľných zdrojov

Záväzok na znižovanie uhlíkových emisií si vyžaduje ďalšie pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrizačnej sústavy a SEPS už viac v tomto procese nie je prekážkou. Pred dvomi rokmi došlo k uvoľneniu tzv. stop stavu, ktorý trval od roku 2012.

„Od apríla 2021 sme uvoľnili 577 MW na pripájanie OZE do sústavy a sme pripravení tieto kapacity ďalej navyšovať po ich reálnom vyčerpaní. Pripájanie lokálnych zdrojov2 do sústavy už od nasledujúceho roka nebude limitované,“ uvádza Peter Dovhun.

Vzhľadom na rastúce požiadavky na elektrifikáciu našej krajiny súčasné vedenie SEPS dbá na investovanie do modernizácie a rozširovania zariadení spoločnosti. Významné investičné projekty sú behom na dlhé trate. Momentálne sa intenzívne pracuje na príprave výstavby dvoch nových elektrických staníc. V bratislavských Vajnoroch pomôže nová elektrická stanica zvládnuť nápor nových spotrebiteľov na území hlavného mesta a na strednom Slovensku v obci Ladce sa plánuje nová stanica v súvislosti s postupným rušením vedení na napäťovej úrovni 220 kV a prechodom na napäťovú hladinu 400 kV.

Úspešný Štart z tmy za pomoci atómovej elektrárne je inšpiráciou pre zahraničie

SEPS v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a. s., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., a Západoslovenskou distribučnou, a. s., v máji 2022 úspešne zrealizoval reálny test stavu energetickej núdze, simulujúc masívny výpadok elektriny v západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy. Skúška prebehla medzi poskytovateľom služby obnovy Vodnou elektrárňou Gabčíkovo a Atómovou elektrárňou Bohunice V2. Prvýkrát v európskej histórii bola vykonaná takáto skúška poskytnutím napätia atómovej elektrárni a dáta z tejto skúšky od nás čerpajú ostatné krajiny EÚ.

Doplňujúce informácie

1 Podporné služby (PpS) slúžia na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny. To znamená, že dokážu v prípade potreby elektrinu do siete dodať, alebo v opačnom prípade, ak je v sieti prebytok elektriny, dokážu ju spotrebovať. SEPS si ich pripravenosť a kapacity zazmluvňuje pre štandardné i krízové situácie v energetike. Zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby malo napätie v zásuvkách normou predpísanú hodnotu a frekvencia v sústave bola neustále 50 Hz. V minulosti boli PpS v centre záujmu viacerých podnikateľských skupín napojených na politické prostredie.

2 Lokálne zdroje – do výšky maximálnej rezervovanej kapacity (podľa zmluvy o pripojení s príslušnou distribučnou sústavou) – v priemere cca 100kWpeak = nemocnice, školy, domovy dôchodcov, budovy inštitúcií verejnej správy, športové haly, výrobné a obchodné prevádzky malých a stredných podnikateľov – primárne na vlastnú spotrebu

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.