Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

Spoločnosť JESS podala na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., (ďalej len „JESS“) podala 15. februára 2023 na Úrad jadrového dozoru SR, v zmysle Atómového zákona žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia, pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice.

Spoločnosť JESS je zodpovedná za prípravu Projektu nového jadrového zdroja (NJZ) a v rámci činností predprípravnej etapy a v súlade so schváleným Podnikateľským zámerom pre Projekt NJZ pre obdobie 2022 – 2025, spracovala k písomnej žiadosti o povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia potrebnú dokumentáciu. So žiadosťou o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia boli na ÚJD SR predložené na schválenie aj Požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a Návrh hraníc jadrového zariadenia pre Projekt NJZ. Zákonná lehota správneho konania je jeden kalendárny rok.

Kompletná dokumentácia obsahuje takmer 2000 strán textu. Okrem požiadaviek na kvalitu jadrového zdroja a návrhu hraníc rieši aj otázky zadávacej bezpečnostnej správy, projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie, spôsob nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, či veľkosť oblasti ohrozenia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie.

Práce na Projekte NJZ budú pokračovať činnosťami podľa aktuálneho harmonogramu predprípravnej etapy zameranými na spracovanie dokumentácie potrebnej k umiestneniu podľa stavebnej legislatívy. Predpokladaný termín predloženia na stavebný úrad je koncom roka 2025.

Ďalšie činnosti budú zamerané na prípravu procesu výberu dodávateľa technológie jadrovej elektrárne. Technológia jadrovej časti zatiaľ nie je vybraná, vychádza sa z možných projektov svetových dodávateľov jadrovej technológie tak, aby ľubovoľný vybraný projekt spĺňal požadované predpoklady.

Nezávisle od uvedeného pokračujú aj práce na zapracovaní Projektu NJZ do územných plánov, pripojenia do elektrizačnej sústavy, riešenie lokalitných aspektov ako sú koncepcia vodného hospodárstva, geológia, či transport nadrozmerných komponentov.

Spoločnosť JESS zároveň rozvíja aj projekty v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, v najbližšej dobe uvedie do prevádzky 20 MW fotovoltický park a prvú výrobu bezemisného vodíka na Slovensku. Všetky uvedené činnosti prispievajú k napĺňaniu Vízie spoločnosti, ktorou je:

Podieľanie sa na dekarbonizácii energetiky SR formou:

• realizácie modernej jadrovej elektrárne s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať bezemisnú elektrickú energiu,

• príspevku k zvýšeniu podielu elektrickej energie vyrobenej v Slovenskej republike z obnoviteľných zdrojov,

• implementácie inovatívnych riešení pre energetiku ohľaduplných k životnému prostrediu.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.